Demonstration av
SimPad PLUS med SkillReporter

Hur du enkelt anordnar högkvalitativa
HLR-övningar på docka

SimPad PLUS med SkillReporter förenklar feedback i realtid, registrerar data och räknar ut övergripande prestationer för noggrann övning och färdighetskontroll av HLR-utförande.

En specialkonstruerad enhet som är enkel att använda

 • Denna robusta handburna enhet är enkel att koppla in och använda, se videorna till höger.
 • SkillReporter är konstruerad för att passa till SimPad PLUS, som utvecklats av Laerdal speciellt för simulering och HLR-träning.
 • SimPad PLUS med SkillReporter kopplas till Resusci Anne QCPR (inklusive QHLR AED och D) och Resusci Baby QCPR.
 • Båda produkterna kan kopplas via USB-kabel och Resusci Anne kan också kopplas trådlöst. En router kan användas för att säkerställa trådlös uppkoppling när flera dockor används.

    

Realtids-feedback som är lätt att förstå

SimPad PLUS med SkillReporter-programmet ger omfattande, lättförståelig feedback för förbättrad QCPR-utbildning. Under utbildningen kan operatören övervaka följande uppgifter för upp till 6 dockor samtidigt:

 • Kompressionshastighet och -djup
 • Korrekt frisättning för varje kompression
 • Korrekt handposition
 • Frekvens och längd för störningar
 • Ungefärlig ventileringsvolym
 • Automatisk och manuell notering av nyckelhändelser under HLR-simuleringen

Vid behov kan utbildningen köras i Bedömningsläge, så att ingen feedback ges live, utan data registreras för bedömningssamtalet.

    

Användarvänlig och skräddarsydd bedömning som visar på områden som kan förbättras

 • SimPad PLUS med SkillReporter räknar ut ett övergripande poängtal för utförandet, och summerar områden som kan förbättras, utifrån de data som samlas in under övningarna.
 • Detaljerade uppgifter kan lätt fås från sammanfattningen av utförandet, så att exakt feedback kan ges inom de områden som bör förbättras. Denna flexibilitet gör det möjligt för utbildarna att ge skräddarsydd feedback till varje elev, som på så sätt kan lära sig och förbättra HLR-utförandet.
 • Data och rapporter kan lätt överföras till en dator för enkel visning, utskrift och backup-lagring med gratis-programvaran Session Viewer som finns i nedladdningsavdelningen.

    

Full kontroll över utbildningssessionen

Utöver alla feedbacks- och utvärderingsfunktioner, låter SimPad PLUS med SkillReporter instruktörerna att:

 • Hantera hjärtrytmerna för defibrillatoranvändning live.
 • Kontrollera AED Trainer 2 och AED Trainer 3 på avstånd (via Laerdal Link-systemet)
 • Justera gränser och trösklar för kompressioner och ventilatorer (förinställningar enligt riktlinjerna för European Resuscitation Council (ERC) / American Heart Association (AHA) inkluderade)

Följ

Mät

Förbättra

Laerdal’s nya dockportfolio med QCPR är utformad för att mäta de viktigaste komponeterna  i HLR färdigheter. Intuitiv grafik och lätt-att- följa guide som anger:

 • Kompressions djup och frekvens
 • Korrekt uppsläpp
 • Begränsade avbrott
 • Lämplig ventilations volym

Vår HLR återkoppling tar bort gissningsleken från HLR utbildning. Objektiv mätning möjliggör objektiv bedömning. Resultat loggas och lagras för jämförelse och spårning av HLR kompetensutveckling över tid. Vår multi-dock funktion kan följa resultatet av flera elever samtidigt.

Evidens stöder användning av feedback under HLR utbildning, förbättrar både färdighetens förvärvande och bibehållande. Feedback i realtid förbättrar prestanda både under träning och i debriefing efter. Enkelt uttryckt, när man vet bättre, gör man bättre.