Virtual I.V. är ett omfattande och till fullo interaktivt, självinstruerande inlärningssystem för att träna intravenösa infartstekniker. Kraftfull 3D-grafik ger en visuell realistisk bild, medan ett haptiskt instrument simulerar känslan av fingerfärdighet, för att ge en fördjupad upplevelse.

Virtuella patienter svarar med blödningar, blåmärken, svullnader såväl som andra pato-fysiologiska reaktioner. Över ett dussin virtuella träningutrustningar finns för att utöva medicinska tillvägagångssätt.

Det självinstruerande I.V. systemet ger tillgång till 150 olika scenarier. Vart och ett skapat för att vara relevant för de fyra kategorierna, Sjuksköterskor, Läkare, Ambulanssjukvårdare och Militär sjukvårdspersonal.

Över 40 unika patientmodeller över den mänskliga anatomin och fysiologin. Det självinstruerande I.V. systemet registrerar och utvärderar elevernas övningar och visar en omfattande "debriefing"-rapport över varje patientfall.. Genomgången av övningen ger eleverna både positiv feedback såväl som klara instruktioner på hur de kan förbättra sina kunskaper och träning.

Se videopresentation: Virtual I.V.™ Presentation