Färdighetstränare för att via auskultation identifiera över fyrtio normala och onormala hjärt- lung- och tarmljud.

  • Lunungljud med varierande respirationsfrekvens
  • Hjärtljud med varierande hjärtfrekvens
  • Normala och onormala tarmljud (Se SimPad™ för lista över alla ljuden)

*Används tillsammans med SimPad som köpes separat.