Verklighetstroget ben med simulerat tibia/skenben anpassat för träning av intraosseös nålsättning. Möjlighet att medicinera och ge vätsketillförsel via infusion.

Egenskaper:

  • Palpabla landmärken vid den proximala tibia tuberositeten underlättar rätt lokalisering.
  • Simulerad tibia ger realistiskt motstånd när nålen går igenom ben in I benmärgen.
  • Simulerad benmärg kan aspireras för verifiering av nålens placering.
  • Läkemedels administrering och infusion stöds upp till 1000 ml.

Innehåller:

  • Naturtroget ben med utbytbar IO tibiamodul. 
  • Huden fästs med kardborre. Det för att kunna rotera injektionsstället, samt för att kunna utföra enkla hudförändringar.
  • Benatrappen kan användas fristående eller ledad till en av Laerdals simulatorer.

Kompatibla simulatorer: ALS Simulator, Resusci Anne Simulator, MegaCode Kelly, Nursing Anne & Nursing Kelly.

Adult IO leg finns i att tillgå i tre olika utföranden, se under tillbehör.