Jämn kvalitet

Det råder tydlig konsensus: hjärt-lungräddning av hög kvalitet räddar liv.1,2 Men hur vet du om ditt arbetslag konsekvent ger kompressioner av hög kvalitet? CPRmeter 2 är ett enkelt verktyg för att säkerställa att all personal ger högkvalitativa kompressioner.3,4 CPRmeter 2 ger återkoppling på kompressionsdjup, hastighet och kompressionsavslut i realtid, samtidigt som utövarna själva får möjlighet att utvärdera sina prestationer direkt tack vare detaljerad statistik.

 

Direkt återkoppling på din kvalitet

 

 

Snabb och enkel sammanfattning

Med en skärmtryckning får du enkelt överblick över resultatet, direkt efter avslutad insats. Återupplivningssituationer brukar vara hektiska, med många människor inblandade. Att omedelbart få tillgång till objektiva prestationsmått ger snabb återkoppling och en effektiv genomgång efteråt, vilket har visat sig förbättra såväl prestationer som behandlingsresultat.6,7,8

 

Nya och förbättrade funktioner

Ny ergonomisk utformning Större och tydligare skärm Enkel rengöring och desinfektion
     
Längre drifttid med AAA-batteri Låg ägandekostnad Snabba trådlösa programuppdateringar

 

Vanliga frågor (FAQ)

Hur fungerar CPRmeter 2?

CPRmeter 2 har två inbyggda sensorer: en som mäter acceleration och en annan som mäter kraft. En avancerad mikroprocessor mäter kontinuerligt båda dessa parametrar under varje kompression, och speciella algoritmer omvandlar insamlade data till meningsfull information.

Accelerometern mäter djupet och hastigheten för bröstväggens rörelse under varje kompression och omvandlar den till ett avståndsmått. Kraftsensorn mäter den kraft som tillämpas vid HLR. Sensorn har flera syften, varav det viktigaste är att upptäcka om bröstkorgen inte höjs fullständigt mellan kompressionerna, d.v.s. information om att utövaren lutar under hjärt-lungräddningen.

CPRmeter 2 använder en Q-CPR-teknik liknande den som finns i defibrillatorerna Philips MRx, Philips XL+ och Philips FR3.

 
Kan CPRmeter 2 användas på spädbarn eller barn?
CPRmeter 2 är för närvarande endast utformad för att användas på barn som är äldre än 8 år eller väger mer än 25 kg (55 lbs).
 
Kan CPRmeter 2 ligga kvar på patientens bröstkorg vid defibrillering?
CPRmeter 2 kan ligga kvar på patientens bröstkorg även under defibrillering, men kompressionerna bör avbrytas, händerna lyftas från CPRmeter 2 och all patientkontakt brytas under defibrilleringen, eller när defibrilleringsanvisningarna i övrigt kräver det.
 
Vad ska jag göra om jag använder CPRmeter 2 med docka som ger egen återkoppling?
Du bör stänga av dockans återkopplingsfunktion. CPRmeter 2 är en medicinteknisk produkt utformad i syfte att ge räddningspersonal stöd vid hjärt-lungräddning. Den kan användas hos ett stort urval av patienter med en rad komplexa bröstkorgsegenskaper. HLR-dockor är ofta utrustade med en förenklad mekanisk modell av en bröstkorg, som passar för utbildning inom hjärt-lungräddning. Dessa två modeller utnyttjar vanligtvis olika mättekniker och har olika mättoleranser, vilket gör det svårt att jämföra och följa båda typerna av återkoppling samtidigt.
 
Kan jag använda CPRmeter 2 då patienten transporteras med ambulans?
CPRmeter 2 är inte avsedd att användas i rörliga miljöer, t.ex. vid ambulansfärd. Om utrustningen används under patienttransport kan CPRmeter 2 ge felaktig återkoppling. Om HLR blir nödvändig i en rörlig miljö går det inte att förlita sig på djupangivelserna från CPRmeter 2. Utrustningen behöver dock inte tas bort från patienten.
 
Kan CPRmeter 2 användas i regn och vid andra ogynnsamma väderförhållanden?

Ja, CPRmeter 2 har kapslingsklass IP55.

Skyddad mot inträngande damm i viss mån (dammskyddad).

Skyddad mot inträngande vatten från alla sidor (spolsäker).

 
Hur länge håller batteriet?
CPRmeter 2 övervakar kontinuerligt de två (2) AAA-batteriernas laddningsnivå.  Indikatorn för svagt batteri visas under en HLR-händelse om den återstående batteriladdningen är mindre än vad som krävs för en fullständig HLR-händelse (återupplivning).  Batteriet bör räcka till minst 10 omgångar av 30 minuters kontinuerlig HLR. Om CPRmeter 2 förblir i standbyläge, bör batteriet räcka i två (2) år och räcka till två (2) 30 minuter långa HLR-händelser. Vi rekommenderar alkaliska batterier av hög kvalitet till CPRmeter 2.
 
Kan jag visa QCPR-snabbgenomgångens händelsestatistik när CPRmeter 2 är avstängd?
Statistiken för HLR-händelsen lagras även när CPRmeter 2 stängs av. När enheten slås på igen kan statistiken från den senast lagrade HLR-händelsen granskas. Om CPRmeter 2 används vid en ny HLR-händelse tas den tidigare händelsens statistik bort och QCPR-snabbgenomgången visar istället den aktuella händelsens statistik.
 
Vad är QCPR?
QCPR är en varumärkesskyddad teknikplattform som Laerdal har utvecklat i syfte att hjälpa till att utbilda utövare i att ge högkvalitativ HLR i verkliga nödsituationer. Tekniken erbjuder objektiv mätning och korrigerande återkoppling för viktiga HLR-parametrar, samt registrering av dessa för efterföljande genomgång och analys.
 
Hur ofta ska patienttejpen bytas ut?
Patienttejpen bör bytas ut efter klinisk användning, eller vartannat år.

 

Referenser

  1. Steven L. Kronick, Michael C. Kurz, et al Part 4: Systems of Care and Continuous Quality Improvement 2015 American Heart Association Guidelines Update for Cardiopulmonary Resuscitation and Emergency Cardiovascular Care. Circulation. 2015;132:S397-S413
  2. Nichol G, Thomas E, Callaway CW, Hedges J, Powell JL, Aufderheide TP, Rea T, Lowe R, Brown T, Dreyer J, Davis D, Idris A, Stiell I; Resuscitation Outcomes Consortium Investigators. Regional variation in out-of-hospital cardiac arrest incidence and outcome [published correction appears in JAMA. 2008;300:1763]. JAMA. 2008;300:1423–1431.
  3. Buleon, J. Parienti, J-J, Halbout, L., et. al.(2013) AJEM; Improvement in chest compression quality using feedback device (CPRmeter):a simulation randomized crossover study
  4. Skorning, M., Beckers, S.K., Brokmann, J.C., et al. (2010), Resuscitation; New Visual Feedback Device Improves Performance of Chest Compressions by Professionals in Simulated Cardiac Arrest”
  5. Link MS, Atkins DL, Passman RS, Halperin HR, Samson RA, White RD, Cudnik MT, Berg MD, Kudenchuk PJ, Kerber RE. Part 6: electrical therapies: automated external defibrillators, defibrillation, cardioversion, and pacing: 2010 American Heart Association Guidelines for Cardiopulmonary Resuscitation and Emergency Cardiovascular Care. Circulation. 2010;122(suppl 3):S706 –S719.
  6. Edelson, D. P., B. Litzinger, V. Arora, D. Walsh, S. Kim, D. S. Lauderdale, T. L. Vanden Hoek, L. B. Becker, and B. S. Abella. 2008. Improving inhospital cardiac arrest process and outcomes with performance debriefing. Archives of Internal Medicine 168(10):1063-1069.
  7. Zebuhr C, Sutton RM, Morrison W, Niles D, Boyle L, Nishisaki A, Meaney P, Leffelman J, Berg RA, Nadkarni VM. Evaluation of quantitative debriefing after pediatric cardiac arrest. Resuscitation. 2012;83:1124–1128.
  8. Dine CJ, Gersh RE, Leary M, Riegel BJ, Bellini LM, Abella BS. Improving cardiopulmonary resuscitation quality and resuscitation training by combining audiovisual feedback and debriefing. Crit Care Med. 2008