• Bröstkorgen har riktigt insatt IAVD

  • Förpositionerad kirurgiskt insatt CVC och PICC väg

  • Externa jugularis och subclaviakatetrar kan sättas

  • Svåråtkomliga kärlvägar (3) 

  • Blodåterflöde

  • Möjlighet till infusioner

  • Möjlighet att träna olika omläggningar och olika suturer.