Kostnadseffektiv avancerad färdighetsträning av hög kvalitet

Resusci Anne-övningsdockan för A-HLR är lätt och kompakt för enkel transport. Därför är dockan ett förstahandsval för mobil A-HLR-träning. Dockan är anatomiskt verklighetstrogen och syftar till att stärka kompetensen ifråga om:

    • högkvalitativ luftvägsbehandling med endotrakealtub och larynxmask
    • defibrillering och synkroniserad EKG-tolkning
    • pulsövervakning
    • inläggning av venkateter
    • kvalitetsfeedback på HLR med SimPad PLUS för bedömning och förbättring av HLR-utförandet

Utformningen med moduler möjliggör fästning av första hjälpenutrustning av olika slag och gör träningsscenariet ännu mer verklighetstroget.

Om ni behöver mätning av hjärt- och andningsljud, spontanandning och blodtrycks under er utbildning kanske ni är intresserade av Resusci Anne-övningsdockan.

   

    

En mobil och dynamisk lösning för utbildning

Använd med hjälp av SimPad PLUS

SimPad PLUS ger instruktörerna ett intuitivt gränssnitt för lättkontrollerad och högeffektiv, simuleringsbaserad utbildning, när och där det behövs.

SimPad PLUS fungerar trådlöst och ger flexibilitet till kontrollen av simulatorns fysiologiska reaktioner. Med ett enkelt tryck på skärmen kan inlärningsmomenten utnyttjas allteftersom de inträffar, vilket gör att livräddande färdigheter kan läras ut och övas på högsta kompetensnivå.

Läs mer om SimPad PLUS >

    

Gör situationen mer realistisk med hjälp av en patientmonitor

En patientmonitor (tillval) gör situationen realistisk då scenariet kan utspelas i verkliga arbetsmiljöer, så att studenterna övervaka, tolka och behandla patienten utefter vad som krävs.

Läs mer om olika patientmonitoralternativ >

    

    

Feedback på HLR-kvaliteten med SimPad PLUS - intuitiv, omedelbar och enkel!

Förbättra HLR-prestandan och förbättra de nödvändiga färdigheter som krävs för utmärkt HLR, individuellt eller i lag, med hjälp av kvalitetsfeedback. SimPad PLUS ger instruktörerna prestationsindikatorer i realtid för kompressioner, inblåsningar och tiden under vilken inga kompressioner utförs.

SimPad PLUS-loggvisningen samlar in data om studenternas prestanda för att sedan ge upplysningar om dess kvalitet och därmed optimera inlärningen.

    

Vill du veta mer?

Be om mer information >