Huvudet har anantomiska riktmärken, luftstrupe, matstrupe, simulerade lungor och mage

Lungor och mage kan fyllas med vätska för realistisk träning av en mängd olika omvårdande rutiner

  • Trakeostomi omvårdnad
  • Trakeal sugteknik
  • NG-tub spolning
  • Matning via tub, säkring och borttagning
  • Magsköljning
  • Svalg- och nästubinsättning och sugning
  • Insättning, säkring och vård av endotrakealtub