• Liggande modell med armen i 90 graders vinkel

  • Rörlig haka kan simulera tillslutning av halsvenerna

  • Anatomiskt korrekta vena cefalika, basilika och mediala basilika,  jugularis, subclavia samt övre vena cava

  • Kännbara revben som tillåter mätning och utprovning av rätt kateter längd externt

  • Återanvändbar armhud som gör att man kan se venerna

  • Standard IV kateter

  • Distala kateteränden synlig i övre vena cava

  • Möjlighet till infusion med realistiskt blodåterflöde