Gå vidare till

vSim® for Nursing

Virtual Simulation

Develop clinical reasoning skills, competence, and confidence in nursing students with vSim for Nursing. Help ensure your students build confidence and preparedness for practice.

The new face of clinical preparedness

Designed to simulate real nursing scenarios, vSim® for Nursing, co-developed by Laerdal Medical and Wolters Kluwer, allows students to interact with patients in a safe, realistic online environment.

Adaptive, interactive virtual simulations with integrated curriculum resources and personalized feedback provide a full simulation learning experience for every student to promote confidence and competence in patient-centered care.

Laerdal's self-directed learning programs are designed to provide the highest level of educational quality, clinical accuracy, and cost-effective delivery methods necessary to meet the educational goals of healthcare providers around the world.

Request More Information

Framtidens undervisning

Egenstyrda studieprogram ser ut att vara framtidens utbildningsform. Egenstyrda studielösningar är flexibla , skalbara och vägleder kursdeltagarna genom kompletta studiekurser, underlättar kunskapsinhämtningen och stärker färdigheter på ett progressivt sätt som bidrar till att bygga såväl kompetens som självförtroende.

Genom att låta kursdeltagare studera i egen takt, och på valfritt sätt, får alla möjlighet att nå sina utbildningsmål på ett optimalt sätt. Scenarion, simuleringar, automatisk avrapportering, inlärningsstöd och fylligt utbildningsmaterial gör att kursdeltagarna får full kontroll över samtliga aspekter av egenstyrd inlärning med simulering.

Fördelarna med egenstyrd inlärning

Improves training effectiveness

  • Standardizes educational content
  • Standardizes training methodology
  • Standardizes performance measures

Improves training efficiency

•    Improves availability and quality of classroom time by allowing instructors to focus on highest educational priorities
•    Helps instructors identify student needs and optimize their programs
•    Students learn with less instructor time
•    Realistic simulations hone students' psychomotor and cognitive skills.

Improves student learning experience and motivation

  •  Rich content, immersive simulations and game-like challenges engage today’s students
  •  Students learn at their own pace in a non-intimidating environment
  •  Enables students to experience abnormal, difficult encounters

Multi-level applicability

•    Professional undergraduate education
•    Initial education
•    Continuing education
•    Remediation and recertification

Free vSim for Nursing Resources

Curriculum Integration Guides

Are you considering implementing vSim for Nursing into your existing curricula? Download these free nursing education guides for best practices on integrating virtual simulations into your nursing program.

Download for Free