Gå vidare till

Simuleringsträning i undersköterskeutbildning

Simuleringsträning i undersköterskeutbildning

12-05-2021 - 12-05-2021 Webinar

Välkommen till ytterligare ett lunchwebinar med fokus på praktiskt lärande, pedagogik och träningslösningar för er som arbetar med färdighetsträning och simulering inom kommunal vård- och omsorgsutbildning. Syftet är att sprida kunskap och skapa en plattform för erfarenhetsutbyte.


Vi kommer att få höra om ett spännande projekt i Trollhättan där undersköterskeutbildningen och sjuksköterskeutbildningen tillsammans utvecklat, genomfört och utvärderat en teamsimulering. Syftet var att träna i team med olika yrkesgrupper, att studenterna lär tillsammans med, om och av varandra för att förbättra samarbetet och kvalitén i vården.

 

Registrera dig här

Nursing Baby, som är utvecklad för simulering och träning av vård av spädbarn, finns numera med auskultering av... Nursing Baby, som är utvecklad för simulering och träning av vård av spädbarn, finns numera med auskultering av ljud.

Nursing Baby

Utvecklad för simulering och träning av komplett patientbedömning och vård, inklusive auskultering av ljud, röstljud... Utvecklad för simulering och träning av komplett patientbedömning och vård, inklusive auskultering av ljud, röstljud och en uppdaterad blodtrycksarm. Blodtrycksarmen används i kombination med SimPad. De extra modulerna för bröstundersökn...

Nursing Anne

A full-body adult manikin designed for scenario-based training for a wide variety of basic to advanced patient... A full-body adult manikin designed for scenario-based training for a wide variety of basic to advanced patient care and management skills. Coupled with the SimPad system, training can be delivered efficiently and effectively and for...

Nursing Kelly

Utvecklad för sjuksköterskeutbildning, från grundläggande bedömning till avancerad praktik. Utvecklad för sjuksköterskeutbildning, från grundläggande bedömning till avancerad praktik.