Avancerad Livräddning

Avancerad HLR är den sista länken i Kedjan som räddar liv och samtidigt början till patientens tillfrisknande. A-HLR stabiliserar patienten medan behandlingen fortsätter. Sjukvårdsteamet undersöker och behandlar de underliggande orsakerna till patientens tillstånd för att förhindra ett återfall.

I tillägg till de avancerade färdigheterna, inkluderar A-HLR den ensamt viktigaste egenskapen en sjukvårdare kan ha – förmågan till kritisk tänkande – för att bättre förstå problemen och fatta de livsavgörande beslut som krävs: vad skall vi göra, vad skall vi inte göra… och när!

Laerdal stöder A-HLR länken med produktlösningar som inkluderar färdighetstränare för att träna enskilda färdigheter som EKG-tolkning och IV-terapi, samt patientsimulatorer som kan presentera ett full-skaligt hjärtstopps-scenario, tillsammans med träning i kritisk tänkande.

Avancerad Hjärt-Lungräddning binder samman Kedjan som räddar liv. Laerdal är engagerad i att stödja varje länk.