Tidigare Tillgängliga Produkter

Under kvartal tre och fyra år 2013 så kommer vissa produkter avsedda för HLR-utbildning att tas ur det ordinarie sortimentet. Dessa kommer att ersättas av uppdaterade och förbättrade produkter. De nya produkterna är följande; Resusci Anne with QCPR, Resuci Anne for First Aid, Resusci Baby with QCPR och Resusci baby for First Aid. Föregångarna till dessa kommer att finnas tillgängliga så länge lagret räcker. Reservdelar och förbrukningsartiklar kommer att finnas tillgängliga enligt Laerdals policy, vilket är fem år efter att huvudprodukten tas ur sortimentet.