Gå vidare till

ASL 5000 Lung Solution

Avancerad utbildning i respiratorbehandling till SimMan 3G, SimMan 3G Trauma, SimMan Essential och SimMan Essential Bleeding.

Föreställ dig att SimMan kunde användas för att öva vård av en patient med spontanandning som är ansluten till en respirator. Låt oss presentera den nya ASL 5000 Lung Solution för SimMan-plattformen. Lösningen är resultatet av ett samarbete som integrerar IngMar Medicals ASL 5000 Breathing Simulator med Laerdal Medicals SimMan 3G, SimMan Essential, SimMan Essential Bleeding och SimMan 3G Trauma.

Köpalternativ

Catalogue No. 212-11950

ASL 5000 Lung Adapter

ASL 5000 Lung Adapter

För kunder som redan har en ASL 5000 och en kompatibel SimMan. Inkluderar: fysisk adapter mellan ASL 5000 och SimMan, LLEAP-plugin

Catalogue No. 212-11955

ASL 5000 Lung Solution

ASL 5000 Lung Solution

För kunder som redan har en kompatibel SimMan. Inkluderar: ASL 5000 och ASL 5000 Lung Adapter

Kompatibla simulatorer

SimMan 3G är en avancerad patientsimulator som kan uppvisa både neurologiska och fysiologiska symptom. Den är enkel... SimMan 3G är en avancerad patientsimulator som kan uppvisa både neurologiska och fysiologiska symptom. Den är enkel att använda och är utrustad med innovativ teknik som automatisk läkemedelsigenkänning.

SimMan 3G

SimMan 3G Trauma har utvecklats för att träna militär och akutmedicinsk personal i traumasituationer, som bland... SimMan 3G Trauma har utvecklats för att träna militär och akutmedicinsk personal i traumasituationer, som bland annat blödningskontroll. Den hållbara konfigurationen är baserad på SimMan 3G och den möjliggör flexibel simuleringsträning...
Med en realistisk helkroppsdocka i vuxen storlek, ger dig SimMan Essential patentsimualtor möjligheten till omfattand... Med en realistisk helkroppsdocka i vuxen storlek, ger dig SimMan Essential patentsimualtor möjligheten till omfattande träning på luftvägs- andnings- hjärt- och cirkulationsövningar.

Samarbete för att hjälpa till att förbättra patientresultat

ASL 5000 Lung Solution och ASL 5000 Lung Adapter har utvecklats i samarbete med IngMar Medical, ett globalt ledande företag inom respiratorsimulering.

Specifikation

 • Ansluts till valfri respirator – precis som om det vore en verklig patient.
 • Simulera ett stort antal grundläggande lungrörelser med stor precision.
  • Tänjbarhet – 0,5 till 250 ml/cmH2O
  • Motstånd – 8 till 150 cmH20/L/s
 • Simulera scenarion uppbyggda kring en patient med spontanandning ansluten till en respirator.
  • Ställ in spontan kraft (från 0 till –100 cmH2O) och andningstakt (från passiv till 150 andetag per minut).
  • Simulera spontan kontroll av förhållandet mellan inandningstid och utandningstid (I:E).
  • Genomför avancerade respiratorbehandlingsscenarion som synkroniseringsfel mellan patient och respirator, avvänjningsförsök och vågformsanalys.
  • Fungerar med alla ventilationsformer, inklusive tryck-/volymkontroll, tryckstöd, APRV, interaktivt respiratorstöd (PAV), högfrekvent ventilation (HFOV), icke-invasiv ventilation (NIV).
 • Demonstrera behandlingseffekterna av PEEP-metodik vid alla relevanta kliniska inställningar inklusive värden >20 cmH20.
 • Aktivera enkelt förprogrammerade andningstillstånd av olika svårighetsgrad som normal andning, astma, andnödssyndrom hos vuxna (ARDS), interstitiell lungsjukdom (ILD) och kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL/COPD).
  • Skapa och lagra ett obegränsat antal användardefinierade andningstillstånd som pneumotorax, bronkospasm, lunginflammation, hosta, cystisk fibros, akut lungödem m.fl.
 • Kompatibel med SimMan® 3G, SimMan® 3G Trauma, SimMan® Essential och SimMan® Essential Bleeding.
You must be logged in to submit this form. If you are logged in and still cannot post, make sure "Do not track" in your browser settings is disabled.