Entistä parempaa oppimista ja laadukas debriefing- toiminto

Debriefing on simulointipohjaisen koulutuksen olennainen osa, ja tätä prosessia voidaan parantaa laadukkailla videoraportointijärjestelmillä. Laerdal onkin kouluttajien auttamiseksi ottanut käyttöön kehittyneen videojärjestelmän (AVS, Advanced Video System). AVS on yksinkertainen ja tehokas raportointijärjestelmä, jonka ansiosta SimMan- ja SimBaby-käyttäjät voivat päästä helposti käsiksi simulointivideoihin, äänitallenteisiin, tietolokeihin sekä potilasmonitorointiin.

Mikrofonilla varustettu järjestelmä tallentaa automaattisesti tietoja jopa neljästä videokamerasta. Järjestelmän potilasmonitorointi sisältää tapahtumalokit kaikista Laerdalin kehittyneistä potilassimulaattoreista ja luo raportointitiedoston, jota oppilaiden on helppo tarkastella, hallinnoida ja jakaa. AVS voidaan myös integroida simulointikeskuksesi lähiverkkoon, jolloin koko laitoshenkilöstö voi tarkastella simulointeja. Nämä ominaisuudet yhdessä kehittyneen videojärjestelmän yksinkertaisen ja joustavan käyttöliittymän kanssa helpottavat ja tehostavat simulointipohjaisen koulutuksen raportointia.

Tuotteen edut

AVS tehostaa simulointia sisällyttämällä ääni- ja videotallenteet, synkronisoidun tietolokin ja potilasmonitoroinnin yhteen raportointitiedostoon. AVS-pohjaisessa raportoinnissa skenaariot ja tapahtumat toistetaan tarkasti, eivätkä ne siten perustu vain oppilaiden näkemyksiin.

AVS yksinkertaistaa palautteen antamista ja esittämistä, koska kouluttajat voivat sen avulla tarkastella kaikkia oppilaiden suorittamia arvioita, hoitoja, potilastoimenpiteitä, kriittistä harkintakykyä ja viestintätaitoja. Oppilaat taas voivat tarkastella toimiensa tai niiden puuttumisen aiheuttamia seurauksia.

AVS:n aikasääteinen toistotoiminto helpottaa raportointia. Kouluttajat voivat siirtyä nopeasti ja helposti harjoituksen tiettyihin osiin opetustavoitteiden korjaamiseksi.

Opetustavoitteita voidaan tehostaa raportoinnin aikana näyttämällä lokiin skenaarion kuluessa lisätyt kommentit. Kouluttajat voivat lisäksi palauteprosessin aikana tehdä tarvittaessa huomautuksia näihin kommentteihin.

AVS:n ansiosta kouluttajat voivat helposti hallinnoida debriefing tiedostojen antamista, tallentamista ja jakamista. Tiedostot voidaan tallentaa paikalliselle kiintolevylle tai verkkopalvelimelle tai ne voidaan siirtää erilaisiin kannettaviin viestintävälineisiin. Oppilaat voivat viedä raportointitiedostoja kotiin perusteellisempaa tarkastelua varten. Laitoshenkilöstö voi myös tarkastella simulointeja, jos AVS integroidaan laitoksen verkkoon.

AVS voidaan helposti kytkeä laitoksen haluamiin videokameroihin. Katso tekniset tiedot jäljempänä. Huomaa kuitenkin että AVS vaatii toimiakseen uuden (Elo) monitorin sekä vähintään softaversio 3.3 (SimMan) tai 1.4 (SimBaby).