Meteen naar de inhoud
Open navigatie

Verander uw simulatiecentrum in een slim centrum en lever betere leerresultaten

SimCapture heeft de sleutel in handen

Dit is het digitale tijdperk en we leven in een wereld die steeds meer verweven is met technologie. Van smartphones tot slimme huizen; ons dagelijks leven zit vol apparaten die niet alleen gemak bieden, maar ook enorme hoeveelheden data verzamelen. Het SimCapture-systeem van Laerdal is in zekere zin net zoiets. SimCapture maakt het oefenen van simulatie zeker gemakkelijk! Maar de architectuur achter SimCapture verzamelt ook een overvloed aan data: data die van uw simulatiecentrum een slim centrum kunnen maken en zo betere leerresultaten kunnen opleveren.

In een actiegericht vakgebied als simulatie komen gesprekken over data meestal op de tweede plaats na waar we het allemaal graag over hebben: doelgericht oefenen en begeleide reflectie. Simulationisten concentreren zich liever op het klaren van de klus. Achteraf blokken op cijfertjes? Liever niet. Bovendien kan het schrikbeeld van het verzamelen en beoordelen van ‘data’ intimiderend zijn. Maakt u zich geen zorgen, in dit geval heeft u juist veel voordeel van het bekijken van data. Sterker nog, als u eenmaal gewend bent aan het verkennen van de data die door SimCapture worden verzameld, zijn wij ervan overtuigd dat u het onderdeel zult maken van uw dagelijkse inspanningen om uitmuntendheid te bereiken - ongeacht uw rol in simulatie.   

Wat is SimCapture? Even alles voor u op een rij zetten

SimCapture is een verzameling van digitale tools waarmee u simulatietrainingen kunt beheren, registreren, beoordelen en bespreken. Het is ontworpen om onderwijs op basis van simulatie – op locatie en in situ – te ondersteunen en zorginstellingen te helpen bij hun missie om competente en zelfverzekerde zorgverleners te ontwikkelen. ​Het kan worden gebruikt met elke simulator of gestandaardiseerde patiënt. Bovendien functioneert het als centraal digitaal knooppunt of ‘zenuwcentrum’ voor Laerdal-producten.

Wat u op aan de oppervlakte ziet van SimCapture, is de rol ervan als video-opnamesysteem. SimCapture maakt een uitgebreid verslag van wat er tijdens een simulatie gebeurt, inclusief realtime registratie van de vitale functies van de patiënt en de reactie van de patiënt op elke handeling. Studenten en docenten spelen die opname af om meer inzicht te krijgen in hoe de prestaties van elke student kunnen worden verbeterd om de competentie te maximaliseren.

Maar wat u niet ziet, is dat er op de achtergrond nog veel meer gebeurt! SimCapture verzamelt niet alleen data over één simulatie, maar over alle simulaties in uw organisatie. De verzamelde gegevens hebben niet alleen betrekking op de prestaties van uw studenten, maar ook op de prestaties van een heel cohort of meerdere cohorten. Of uw doel nu verbeterde leerresultaten, operationele uitmuntendheid of beide is, SimCapture verzamelt en rapporteert de data die u nodig hebt om dat doel te bereiken.

simcapture-reports-hero.jpg

Zoek hieronder de functie waarin u geïnteresseerd bent

Of u SimCapture nu al gebruikt of overweegt om in de toekomst een digitaal systeem zoals SimCapture te gaan gebruiken; dit artikel maakt inzichtelijk waarom de data die u via SimCapture kunt inzien, goud waard zijn wat betreft prestaties. In dit artikel kijken we naar SimCapture vanuit vier veelvoorkomende perspectieven. Dit zijn: 

 

Hoofd van een simulatiecentrum - een blik van bovenaf

simcapture-sim-center-directors-subhero.jpg

Directeuren van simcentra vragen ons steeds vaker om meer inzicht in hoe hun simulatiecentrum wordt gebruikt. Ze zijn verantwoordelijk voor een enorme investering in simulatiemiddelen. En ze willen ervoor zorgen dat die middelen maximaal worden benut zodat aan de behoeften van hun organisatie wordt voldaan.

Helaas is het verkrijgen van een volledig beeld van de prestaties van een simulatiecentrum lastig zonder toegang tot een centrale database. Stelt u zich voor dat u operationele gegevens per scenario verzamelt en die allemaal handmatig moet samenvoegen en opmaken. Op het moment dat u dit leest, doet u dat misschien al – en hebt u niet veel vertrouwen in de resultaten, omdat die op verschillende momenten en met wisselende consistentie binnen druppelen vanuit verschillende bronnen.

Het SimCapture-systeem van Laerdal doet al het werk voor u - en voor uw medewerkers - als een natuurlijk gevolg van het gebruik van het systeem. Zie SimCapture als een simulatieversie van een slimme woning of een ander slim apparaat dat u gebruikt. Op de voorgrond dient SimCapture om simulatietaken efficiënter en effectiever te maken. Op de achtergrond verzamelt SimCapture ook gegevens en ordent deze voor u.

Het belang van elk type gegevens is afhankelijk van uw doelen, uw focus en de operationele behoeften van uw simulatiecentrum. Maar het feit dat SimCapture al deze gegevens voor u vastlegt bij elke simulatie, stelt u hoe dan ook in staat om betrouwbare beslissingen te nemen op basis van realtime gegevens binnen handbereik.  Effectieve dataverzameling en -analyse is cruciaal voor het voortdurend verbeteren van simulatiegebaseerd onderwijs. Daarnaast is dit noodzakelijk om te zorgen dat studenten de noodzakelijke vaardigheden en kennis verwerven voor de competenties die van hen worden verwacht.

Docenten - een beeld van waar de actie plaatsvindt

simcapture-faculty-subhero.jpg

Docenten vormen het middelpunt van de behoefte aan betrouwbare, handige data. Docenten zijn het gezicht van hun organisatie naar uw studenten toe, en zij dragen de verantwoordelijkheid voor de competenties van elke student. Ze zijn ook het aanspreekpunt voor het hoofd van het simulatiecentrum en de administratie van hun organisatie, en ze dragen de verantwoordelijkheid voor het rapporteren van leerresultaten. Als u docent bent, staat het verzamelen en rapporteren van data waarschijnlijk niet hoog op uw lijst van leukste aspecten van uw baan. Maar het staat waarschijnlijk wel hoog op uw prioriteitenlijst! Het is een taak die gedaan moet worden – een taak die uiteindelijk de cirkel sluit van al het goede werk dat u hebt verricht.

Een van de uitdagingen waarmee docenten vaak worden geconfronteerd, is dat ze geen uniforme middelen en/of methode hebben om de prestaties en resultaten van studenten te registreren. Een andere uitdaging waar zij tegenaanlopen, doet zich voor bij het bepalen van trends en situaties die onmiddellijke interventie vereisen. Het SimCapture-systeem van Laerdal zorgt voor een uniforme, herhaalbare structuur die docenten kunnen gebruiken bij de beoordeling van de vaardigheden en competenties van studenten.  Ondertussen presenteert SimCapture rapporten op basis van resultaten aan docenten en kunnen ze deze rapporten voor vrijwel elk doel gebruiken. Dit scheelt tijd en stress, waardoor het verzamelen en rapporteren van gegevens plezierig wordt. Echt waar!

Een belangrijk voordeel van het gebruik van SimCapture bij het verzamelen en rapporteren van studentgegevens is dat het transparantie biedt. Het hoofd van het simulatiecentrum heeft toegang tot dezelfde gegevens en rapporten als docenten.  En voor docenten lost SimCapture een heleboel problemen op die ze vaak doen huiveren wanneer ze verzoeken krijgen om meer data, meer rapportage... en dus meer werk.  Zodra u de basisbeginselen van SimCapture onder de knie hebt – die wij u kunnen leren – veranderen deze problemen in kansen.

Studenten: ook zij hebben data nodig!

simcapture-students-subhero.jpg

Studenten willen data. En die hebben ze ook nodig! Bij het doorlopen van een simulatie hebben ze vragen als: "Heb ik dit goed gedaan?", "Ben ik klaar voor echte patiënten?", "Voldoe ik aan de verwachtingen van mijn instructeur?". Dit is belangrijk voor hen. De nieuwe generatie studenten is gewend aan feedback en heeft zich aangepast aan het ontvangen van die feedback via digitale middelen (zij kunnen de oude rotten onder ons waarschijnlijk nog wel het een en ander leren). Een simulatiecentrum dat een slim centrum is geworden en een architectuur zoals SimCapture gebruikt, levert precies het soort feedback waar studenten op hopen.

Vanuit het perspectief van een docent kunnen studenten die feedback willen, een bonus zijn. Wie wil er nou niet dat studenten hun prestaties graag willen begrijpen en verbeteren? Maar de noodzaak om feedback te geven kan ook een aantal uitdagingen met zich meebrengen, waarvan niet de minste: tijd en middelen. Door zelfgestuurd leren mogelijk te maken, geeft SimCapture studenten de leiding en verantwoordelijkheid over feedbackgebieden die geen diepgaande betrokkenheid van de docent vereisen. Studenten zullen dit waarderen, en u ook! Ze zullen groeien door een groter gevoel van persoonlijke verantwoordelijkheid. En u zult waarschijnlijk merken dat uw gesprekken met uw studenten meer gaan over kwaliteit dan kwantiteit.

De data die via SimCapture beschikbaar zijn voor studenten, zijn uitgebreid. En wanneer docenten en instructeurs aantekeningen maken in een simulatierecord, worden de data nog aangevuld. De data die SimCapture verzamelt en presenteert, helpen studenten om hun sterke punten en verbeterpunten te bepalen. Dit ondersteunt een integrale benadering om competenties te ontwikkelen en studenten voor te bereiden op succesvol werk in de praktijk. Dit is waarom de data die u via SimCapture kunt verzamelen goud waard zijn. Effectief gebruik van de data stelt studenten in staat hun vaardigheden bij te schaven, hun klinisch beoordelingsvermogen te verbeteren en de competenties te ontwikkelen die ze nodig hebben voor hun toekomst.

Simulatietechnici - helden in ons midden

simcapture-simtech-subhero.jpg

Simulatietechnici houden alles draaiende. Zij zijn de operationele kracht die concepten in uw simulatiecentrum omzet in realiteit. Als u simulatietechnicus bent, begrijpen wij dat u soms wakker ligt over het soepel functioneren en het optimale gebruik van middelen, maar ook over het algehele succes van de simulatietraining van uw organisatie.

In de context van uw simulatiecentrum veranderen in een slim centrum, kunnen simulatietechnici de data die beschikbaar zijn via SimCapture gebruiken op manieren die anderen misschien nooit zullen zien - op manieren die simulatietechnici tot de operationele helden maken die ze zijn. Simulatietechnici houden hun simulatiecentrum doeltreffend. In die rol moeten ze elke operationele factor kunnen zien die kan bijdragen aan topprestaties. SimCapture maakt dit mogelijk.

De data waarover simulatietechnici via SimCapture beschikken, zijn een natuurlijk resultaat van het plannen en beheren van simulaties via het programma. En hoewel SimCapture met elke simulator of gestandaardiseerde patiënt werkt, biedt SimCapture pas alle voordelen wanneer het wordt gebruikt in combinatie met andere Laerdal-apparatuur. Simulatietechnici weten dat effectief beheer en analyse van operationele data cruciaal is voor optimalisatie van de toewijzing van middelen, behoud van de betrouwbaarheid van apparatuur en de garantie dat de activiteiten van de simulatiecentra aansluiten bij de onderwijs- en accreditatievereisten. Ze weten ook hoe het gebruik van deze data bijdraagt aan het voortdurend verbeteren van de kwaliteit van simulatiegebaseerde trainingservaringen.

Voordat u afsluit: wilt u een geaccrediteerd simulatieprogramma worden?

Ongeacht uw rol u in het simulatieprogramma, of u nu directeur, docent of technicus bent, u heeft mogelijk overwogen uw programma te laten accrediteren door de Society for Simulation in Healthcare (SSIH). Of misschien denkt u aan goedkeuring door de International Nursing Association for Clinical Simulation and Learning (INACSL). Of misschien heeft uw instelling dit statusniveau al bereikt. Hoe dan ook, SimCapture kan u een duidelijk voordeel geven.

SSIH handhaaft zeven kerncriteria. Dit zijn de fundamentele structurele en operationele normen waaraan alle SSIH-geaccrediteerde programma's moeten voldoen. Drie van deze criteria kunnen met de data die SimCapture verzamelt en presenteert, worden ondersteund. Dit zijn programmamanagement, resourcemanagement en continue verbetering. Bij effectief gebruik van de data die via SimCapture worden verzameld, vervullen deze veel van de SSIH-vereisten, en geven de data uw programma veel geloofwaardigheid.

INACSL heeft een eigen lijst die samen met die van SSIH de Healthcare Simulation Standards of Best Practice™ vormt. De operationele werking is hier onderdeel van. Om de INACSL-goedkeuring te verkrijgen, vereist de INACSL dat "voor alle simulatiegebaseerde onderwijsprogramma's systemen en infrastructuur nodig zijn om de activiteiten te ondersteunen en op peil te houden." Als u de standaarden aandachtig leest en vergelijkt met het systeem, de infrastructuur, de dataverzameling en de rapportage die SimCapture mogelijk maakt, ziet u waarschijnlijk dat u een goede kans maakt.

We hopen dat u streeft naar SSIH-accreditatie en INACSL-goedkeuring. Laat ons weten hoe we u kunnen helpen.

Laat ons van uw simulatiecentrum een slim centrum maken

De data die voor u beschikbaar zijn via SimCapture zijn goud waard. De gegevens en rapporten die u met SimCapture kunt verzamelen, kunnen leiden tot betere leerresultaten, operationele efficiëntie en zeker tot betere ervaringen voor studenten. Klinische simulatie gaat niet alleen over de simulator, maar ook over de infrastructuur en architectuur die ervoor zorgen dat wat u in uw simulatieprogramma doet, tot leven komt en consistente, herhaalbare en meetbare resultaten oplevert. Dat is de basis van SimCapture. Neem contact met ons op en kijk ook eens naar andere artikels die uitleggen hoe SimCapture u kan helpen.