Forbedret indlæring med høj kvalitets debriefing

Debriefing er en kritisk del af simuleringsbaseret uddannelse og denne proces kan forbedres med et kvalitets Video Debriefing System. Til hjælp for underviserne introducerer Laerdal et Advanced Video System (AVS). AVS er et simpelt, effektivt debriefing system, som gør det muligt for brugere af SimMan, SimBaby og SimNewB at optage og gemme simulationsvideo, audio, data logs og patientovervågning.

AVS optager og integrerer automatisk data fra op til fire video kameraer, en mikrofon og en patientovervågning med event loggen fra en Laerdal Advanced Patient Simulators, konstruerer en debriefing fil, som gør det nemt at gennemgå med elever samt styre og dele informationer med andre. AVS kan også integreres ind i Simulations Centrets Netværk (CMS), og tillader andre at følge simulationen. Disse muligheder kombineret med AVS’s simple håndtering og fleksible bruger interface gør debriefing til en nemmere og mere effektiv del af den simuleringsbaserede undervisning.

Produktfordele

Drag fordele af det dynamiske i simuleringen ved at integrere audio og video informationer med den synkroniserede data log og patient overvågning, i en enkelt debriefing fil. Debriefing med AVS vil gengive scenariet nøjagtigt og vise hvad der skete og hvordan eleverne opfattede hvad der skete.

AVS gør det nemt og enkelt at levere en præsentation af et scenarie, ved at udstyre instruktøren med et værktøj til at gengive og vurdere elevernes terapi, patientreaktion, kritisk tænkning, færdigheder og kommunikationsfærdigheder. Eleverne vil hente viden ved at observere resultatet af deres behandling eller manglende behandling.

Den tidsregistrerede play-back funktion af AVS hjælper og letter debriefingen. Instruktøren kan hurtigt og nemt gå til specifikke områder i scenariet, hvis der er indlæringsfaser som behøver en ekstra gennemgang.

Styrke indlæringsmålet ved at vise og kommentere de ting som skete under scenariet. Instruktøren kan yderligere komme med forklaringer til kommentarerne, om nødvendigt, under debriefing processen.

Instruktøren kan nemt styre levering, lagring og distribution af debriefing filer. Filerne kan lagres på en lokal harddisk, netværksserver, eller eksporteres til transportable medier. Eleverne kan tage debriefing filer med hjem for yderligere gennemgang. Simuleringen kan også ses på det interne netværk, hvis systemet bliver integreret i dette.

AVS Systemet tilsluttes nemt videokameraer efter eget valg. Se under specifikationer.