Gå til indhold
Åben navigation
A row of solar panels in sunshine A row of solar panels in sunshine

Bæredygtighed

Dedikeret til en mere bæredygtig fremtid

Investerer i fremtiden

Vores mål for bæredygtighed

Carbon Neutral.png

Kulstofneutral
Opnå en reduktion på 70% i CO2-emissioner inden 2030.

Circular solutions.png

Cirkulære løsninger
At designe bæredygtighed til nye produkter, løsninger og salgsmodeller.

Social Responsibility.png

Socialt ansvar
At implementere FNs og OECD's retningslinjer i hele vores forsyningskæde.

Bæredygtighedsmål og 2022-emissionsopdatering
Få mere at vide om vores mål, og hvor vi er i dag.

Hjælper med at redde liv, på en bæredygtig måde

Vores mission er at redde liv. Det er, hvem vi er, og hvad vi gør hver dag. Man kan sige, at det er vores kald.

Men vi erkender også betydningen af bæredygtighed i vores aktiviteter. Vi følger omhyggeligt hvert trin, vores produkter og tjenester tager, fra hjertet af vores forsyningskæde og fremad. Denne tilgang hjælper os med at identificere, hvor vi kan foretage de mest effektfulde ændringer for at styrke vores bæredygtige praksis.

Bæredygtighed strækker sig ud over blot vores produkter og tjenester; det handler også om mennesker. Vi værdsætter og udnytter vores forskelligheder og sikrer lighed gennem politikker, praksis og ressourcer samt et miljø, hvor alle føler sig værdsat og respekteret. Et miljø, hvor alle har en ægte mulighed for at trives.

.

2024 Rapport om effekt og bæredygtighed

laerdal_fund.jpg

Forberede os på fremtiden

Mål for at forbedre

Vi måler hvert trin i udviklingen af vores produkter og tjenester gennem hele forsyningskæden og videre frem. Det giver os mulighed for at træffe effektive foranstaltninger til at forbedre bæredygtigheden på lang sigt.

Læs mere

Kulstofreduktion og cirkulære løsninger

At opnå en cirkulær økonomi kræver ambitiøs handling og et skift i den måde, vi producerer, forbruger og genanvender materialer på.

Yuanzhen Social.jpg

Social ansvarlighed

Vi værdsætter og udnytter vores forskelligheder og sikrer lighed gennem politikker, praksisser og ressourcer samt ved at skabe et miljø, hvor alle føler sig værdsat og respekteret. Det er et sted, hvor alle har en reel mulighed for at trives.

Yderligere oplysninger

Engagement

Vi arbejder alle mod det samme mål

Bæredygtighed er vigtig for alle hos Laerdal. Vi mener, at en bæredygtig virksomhed drives af mennesker. Bæredygtighed er vores ansvar, og vi spiller alle en vigtig rolle i at beskytte vores planet.

EngagingEmployees.jpg

Engagement blandt vores medarbejdere

Hvis vi skal nå vores ambitiøse mål, er vi nødt til at engagere hele organisationen. Vi tror på, at vi individuelt og kollektivt kan forbedre vores klimaresultater og mål for social ansvarlighed.

Engaging suppliers.jpg

Samarbejde med vores leverandører

Det er vigtigt for os at have leverandører med høj ydeevne inden for miljømæssige, sociale og etiske aspekter. 

LGH group.JPG

At hjælpe med at redde liv

One Million Lives

Hjælpe med at redde en million flere liv. Hvert år. Inden år 2030. Det er vores mål.

At forbedre kvaliteten af plejen er en del af vores mission om, at hjælpe med at redde flere liv. Vi har sat os et mål om at hjælpe med at redde 1 million flere liv. Hvert år. Inden år 2030. Vi kan dog ikke gøre det alene.

Dette er et fælles mål for Laerdal-koncernen. Det er en gruppe virksomheder, der udvikler sundhedsrelaterede løsninger og programmer med fokus på en fælles mission om at hjælpe med at redde liv sammen med vores partnere.

One Million Lives