Przejdź do treści
Otwórz wyszukiwarkę
A row of solar panels in sunshine A row of solar panels in sunshine

Zrównoważony rozwój

Dążymy do stworzenia bardziej zrównoważonej przyszłości

Inwestycja w przyszłość

Nasze cele

Carbon Neutral.png

Neutralna emisja CO2
Redukcja o 70% emisji dwutlenku węgla do 2030 roku.

Circular solutions.png

Rozwiązania o obiegu zamkniętym
Zrównoważony rozwój nowych produktów, rozwiązań i modeli sprzedaży.

Social Responsibility.png

Odpowiedzialność społeczna
Wdrożenie wytycznych UNGP i OECD w całym łańcuchu dostaw.

Pomagamy ratować życie w zrównoważony sposób

Naszą misją jest pomoc w ratowaniu życia. To jedno proste zdanie określa kim jesteśmy i co robimy każdego dnia. Można powiedzieć, że jest to nasze powołanie.

Zdajemy sobie jednak sprawę ze znaczenia zrównoważonego rozwoju w naszych działaniach. Dokładnie śledzimy drogę jaką nasze produkty i usługi wykonują, począwszy od produkcji poprzez nasz łańcuch dostaw i poza nim. Takie podejście pomaga nam określić, gdzie możemy dokonać najbardziej znaczących zmian, aby zminimalizować wszelki negatywny wpływ na środowisko oraz społeczeństwo.

Zrównoważony rozwój wykracza poza nasze produkty i usługi; dotyczy również ludzi. Doceniamy i wykorzystujemy nasze różnice, zapewniając równość poprzez polityki, praktyki i zasoby oraz środowisko, w którym każdy czuje się ceniony i szanowany. Środowisko, w którym każdy ma prawdziwą szansę na rozwój.

Raport na temat zrównoważonego rozwoju na rok 2024

laerdal_fund.jpg

Przygotowanie na przyszłe wyzwania

Pomiary umożliwiają poprawę

Monitorujemy każdy etap podróży naszych produktów i usług, w całym łańcuchu dostaw i poza nim. Umożliwia nam to podejmowanie skutecznych działań na rzecz poprawy wyników w zakresie zrównoważonego rozwoju w perspektywie długoterminowej.

Dowiedz się więcej

Redukcja emisji dwutlenku węgla i rozwiązania o obiegu zamkniętym

Wdrożenie gospodarki o obiegu zamkniętym wymaga ambitnych działań oraz zmiany sposobu produkcji, wykorzystania i recyklingu materiałów.

Yuanzhen Social.jpg

Odpowiedzialność społeczna

Dostrzegamy i wykorzystujemy różnorodność, gwarantując sprawiedliwe traktowanie poprzez politykę, praktyki i zasoby oraz tworzenie środowiska, w którym wszyscy czują się doceniani i szanowani. Takiego, w którym wszyscy mają prawdziwe warunki do rozwoju.

Więcej informacji

Zaangażowanie

Wspólna sprawa

W Laerdal zwracamy dużą uwagę na zrównoważony rozwój. Jesteśmy głęboko przekonani, że zrównoważone prowadzenie działalności zależy przede wszystkim od ludzi. Zrównoważony rozwój to nasz wspólny obowiązek, dlatego mamy świadomość, że wszyscy odgrywamy rolę w ochronie naszej planety.

EngagingEmployees.jpg

Zaangażowanie pracowników

Realizacja tak ambitnych celów wymaga zaangażowania osób w całej organizacji. Wierzymy, że indywidualnie i zbiorowo możemy poprawić nasze cele w zakresie odpowiedzialności społecznej i wyniki klimatyczne.

Engaging suppliers.jpg

Współpraca z dostawcami

Kluczowe znaczenie ma dla nas współpraca z dostawcami, którzy wykazują się skutecznymi działaniami i osiągnięciami w zakresie ochrony środowiska, odpowiedzialności społecznej i etyki. 

LGH group.JPG

Pomagamy ratować życia

One Million Lives

Pomóc ocalić milion istnień ludzkich. Każdego roku. Do 2030 r.! To nasz cel!

Poprawa jakości opieki jest częścią naszej misji, aby pomóc uratować 1 miliona żyć. Każdego roku. Do 2030 roku. Jednak nie osiągniemy tego celu w pojedynkę.

Jest to wspólny cel Grupy Laerdal - firm skupionych na wspólnej misji ratowania życia, które przygotowują rozwiązania i programy związane z poprawą opieki zdrowotnej.

One Million Lives