Przejdź do treści

Nasi partnerzy

Firma Laerdal współpracuje z AHA nad dużymi projektami obejmującymi dystrybucję ponad 1 miliona zestawów CPR Anytime, aby szkolić uczniów w szkołach, kursy HeartCode eSimulation oraz program Poprawy Jakości Resuscytacji (RQI).

Nasza współpraca z AAP doprowadziła do stworzenia kilku symulatorów przeznaczonych do programu resuscytacji noworodków (NRP, Newborn Resuscitation Program), programów e-learningowych oraz gamy modułów edukacyjnych Helping Babies Survive.

Jhpiego to organizacja zdrowotna non-profit związana z Uniwersytetem Johna Hopkinsa. Laerdal Global Health wspiera Jhpiego w rozwoju i wdrażaniu programów Helping Mothers Survive.

Firma Laerdal współpracowała z British Heart Foundation przez ponad dziesięć lat i sformalizowała partnerstwo w 2014 roku dzięki inicjatywie Nation of Liferavers. Ta współpraca ma na celu promowanie umiejętności RKO w całym społeczeństwie przez szkoły, miejsca pracy i społeczności. Doprowadziła do wykorzystania ponad 148 000 zestawów Call Push Mini Anne CRP. Firma Laerdal oraz BHF kontynuują współpracę nad tworzeniem programów i aktywności mających na celu realizację wspólnych misji.

Laerdal pracuje z HealthStream nad stworzeniem platformy systemu zarządzania symulacjami SimCenter i nad dystrybucją kursów HeartCode.

Przez 20 lat Laerdal pracuje z firmą Philips Healthcare nad takimi projektami jak automatyczne defibrylatory zewnętrzne HeartStart i technologie Q-CPR.

Laerdal to partner strategiczny NLN w dziedzinie szkolenia z wykorzystaniem symulatorów pacjenta w edukacji pielęgniarskiej w Stanach Zjednoczonych.

W 2005 roku powstała fundacja Stavanger Acute medicine Foundation for Education and Research (SAFER) – we współpracy z Uniwersytetem Stavanger, Szpitalem Uniwersytetu Stavanger i firmą Laerdal Medical. Tylko w 2016 roku zajęcia szkoleniowe objęły 12 000 osób.

Global Resuscitation Alliance (GRA) to ogólnoświatowa sieć ekspertów skupiająca się na współpracy na rzecz zwiększenia przeżywalności pacjentów po nagłym zatrzymaniu krążenia. Uczestnicy dążą do wspólnego celu – zwiększenia współczynników przeżycia o 50 procent.