Przejdź do treści
Otwórz wyszukiwarkę

Warunki użytkowania

Warunki użytkowania

Przed przejściem do strony należy dokładnie przeczytać wszystkie warunki użytkowania. Korzystając z tej strony, wyrażają Państwo zgodę na warunki użytkowania. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody na te warunki, nie mogą Państwo korzystać ze strony. W razie pytań dotyczących warunków użytkowania prosimy  o kontakt

Informacje dotyczące praw autorskich

Copyright© 2001–2017 Laerdal Medical. Wszelkie prawa zastrzeżone.    

Pozwolenie na użytkowanie

O ile nie zostało podane inaczej, udziela się zgody na kopiowanie i rozpowszechnianie niezmienionej zawartości i kontekstu niniejszej dokumentacji/pracy pod warunkiem uznania autorstwa, podania informacji o prawach autorskich oraz adresu URL strony internetowej. Na przykład: „Copyright© 2016 Laerdal Medical (http://www.laerdal.com). Wszelkie prawa zastrzeżone. Użycie za zgodą”. Wszelkie zmiany, kopiowanie lub rozpowszechnianie prac objętych licencją w całości lub częściowo przez dowolny podmiot nastawiony na zysk w celu odsprzedaży, wymiany barterowej lub handlowej bez pisemnej zgody firmy Laerdal są zabronione. Uwaga: Laerdal, logo z Miłosiernym Samarytaninem oraz hasło „Helping Save Lives”, a także elementy zabezpieczone znakiem towarowym wymienione poniżej stanowią znaki towarowe firmy Laerdal Medical. Użytkownicy strony internetowej nie są w żaden sposób uprawnieni do ich osobnego użycia, chyba że zostanie to wcześniej ustalone i uzgodnione w formie pisemnej.

Zastrzeżone znaki towarowe ® firmy Laerdal:

Baby Anne
BaXstrap
Create-a-Lab
CPRcard (logo)
HeadBed
HeartPrime
HeartSim
Helping Save Lives
Laerdal
Logo firmy Laerdal (autorska grafika z Miłosiernym Samarytaninem)
LCSU
Laerdal Compact Suction Unit
Little Anne
MamaNatalie
MicroSim
Mini Anne
Mini Baby
NeoNatalie
Pocket Mask
Q-CPR & QCPR
Q-PID & QPID
Resusci
Resusci Anne
Select (Stifneck Select Adjustable Collar)
SimJunior
SimKid
SimMan
SimNewB
SimPad
SimWoman
SkillPad
SpeedBlocks
Stifneck
Stifneck Select
Thomas
Virtual I.V.
VitalSim
vSim


  

Znaki towarowe ™:

AirMan
ALS Baby
Anne
Bringing Simulation to Life
CPRcard
CPRmeter
Laerdal Brings Simulation to Life
Laerdal First in Suction (LFIS)
Little Junior
NeoNatalie (logo)
No-Neck
PadPack
Penguin
Pedi-Select (Stifneck Pedi-Select Collar)
PreemieNatalie
Premature Anne
Select (Thomas Select Tube Holder)
Shocklink
SimBaby
SkillGuide
Skillmeter
SkillReporter
SkillTrainer
Sta-Blok
The BAG
V-VAC
ValuePlus

 

 

SimCenter™, SimStore™, SimManager®, SimView™ oraz SimVentures™ to znaki towarowe firm Laerdal Medical A/S oraz HealthStream, Inc.

RQI®, HeartCode®, Heartsaver®, CPR Anytime® oraz Learn:® to znaki towarowe stowarzyszenia American Heart Association.

SonoSim® oraz SonoSim LiveScan® to znaki towarowe firmy Sonosim, Inc.

Agilent, Heartstream oraz ForeRunner to zastrzeżone znaki towarowe firmy Agilent Technologies Company.

Delrin to zastrzeżony znak towarowy firmy Du Pont Company.

Physio-Control, LIFEPAK, Fast-Patch, Quik-Combo oraz FIRST MEDIC to znaki towarowe firmy Medtronic Physio-Control Corporation.

R2®, R2 Pads™, R2-ECG Set™, R2 Pace Pads™ oraz R2 Paddle Mate™ to znaki towarowe firmy R2 Medical Systems.

Microsoft Windows oraz PowerPoint to znaki towarowe firmy Microsoft Corporation. 

3M oraz Filtrete to znaki towarowe firmy 3M.

Velcro to znak towarowy firmy Velcro Company.

Pantone to znak towarowy firmy Pantone, Inc.

Zrzeczenie się odpowiedzialności

Informacje, produkty, usługi i materiały zawarte na tej stronie, w tym bez ograniczeń oprogramowanie, tekst, grafika i łącza, są oferowane bez żadnych gwarancji w stanie „tak jak jest”. W maksymalnym stopniu dozwolonym przez prawo firma Laerdal Medical zrzeka się odpowiedzialności za wszelkie oświadczenia i gwarancje wyrażone wprost lub dorozumiane w odniesieniu do tych informacji, produktów, usług i materiałów, w tym między innymi za gwarancje pokupności, przydatności do konkretnego celu, tytułu, braku naruszenia, wolności od wirusów komputerowych, a także za dorozumiane gwarancje wynikające z przebiegu sprzedaży lub przebiegu użytkowania. Dodatkowo firma Laerdal Medical nie gwarantuje, że informacje dostępne za pośrednictwem tej strony są dokładne, pełne lub aktualne. Firma Laerdal Medical zastrzega sobie prawo do zmiany tej strony bez powiadomienia, do wprowadzania poprawek i/lub zmian w informacjach, cenach, produktach, usługach i materiałach, a także w systemach operacyjnych i systemach programów nawigacyjnych, które ułatwiają dostęp do strony lub korzystanie z niej.

Ograniczenie odpowiedzialności

W żadnym wypadku firma Laerdal Medical nie będzie odpowiedzialna za żadne bezpośrednie, pośrednie, wynikowe, specjalne ani innego rodzaju straty, nawet jeśli została uprzednio poinformowana o możliwości ich wystąpienia, ani za żadne roszczenia stron trzecich, które zaistnieją na mocy umowy, w wyniku zaniedbania lub innej teorii, wynikające z użytkowania, niemożności użycia lub funkcjonowania informacji, produktów, usług i materiałów dostępnych na tej stronie lub za jej pośrednictwem bądź z nimi powiązane. Ograniczenia te pozostają w mocy, nawet jeśli ograniczone środki zaradcze nie spełniają swojego podstawowego celu. Ponieważ w niektórych jurysdykcjach nie są dozwolone ograniczenia dotyczące czasu trwania gwarancji dorozumianej lub wykluczenia bądź ograniczenia odpowiedzialności za przypadkowe, wynikowe lub specjalne straty, powyższe ograniczenia mogą Państwa nie dotyczyć.  

 

Łącza do stron zewnętrznych

Ta strona zawiera łącza do innych stron (stron zewnętrznych) w internecie, które są własnością innych podmiotów i są przez nie obsługiwane. Przyjmują Państwo do wiadomości, że firma Laerdal Medical nie jest odpowiedzialna za dostępność stron zewnętrznych, ich zawartość ani treść dostępną za ich pośrednictwem. W przypadku wątpliwości dotyczących łączy do stron zewnętrznych, ich zawartości, treści dostępnych za ich pośrednictwem lub wyrażonych tam poglądów należy skontaktować się ze sponsorem, administratorem lub webmasterem tych stron zewnętrznych.