Przejdź do treści
Otwórz wyszukiwarkę
2_BER0415.jpg 2_BER0415.jpg

Polepszenie jakości resuscytacji

Usługi i programy

 Nowa, przełomowa metoda doskonalenia umiejętności resuscytacyjnych

Wyzwania związane z doskonaleniem umiejętności resuscytacyjnych

Jakość

Wiele osób świadczących opiekę zdrowotną nie wykonuje regularnie RKO. Niektórzy przeprowadzają je tylko podczas szkolenia, w którym uczestniczą raz lub dwa razy w roku (1). Jednak umiejętności związane z poprawnym wykonywaniem uciśnięć klatki piersiowej i oddechów ratowniczych maleją, jeśli nie są regularnie wykorzystywane. Badania pokazują, że już w 3 miesiące po szkoleniu może spaść ogólna jakość RKO (2).


Zgodność z wymaganiami

W jaki sposób instytucje ochrony zdrowia mogą zapewnić wysoką jakość RKO i zachować zgodność z protokołami? Obecnie pracownicy ochrony zdrowia spędzają niezliczone godziny, gromadząc, potwierdzając i dokumentując uczestnictwo w szkoleniach, wszystko po to aby zaspokoić potrzeby wewnętrznych i zewnętrznych raportów.


Koszty

Oprócz kosztów związanych z udziałem personelu w w szkoleniach organizowanych poza placówką i wynagrodzeniem dla instruktora, tradycyjne szkolenie w zakresie RKO pociąga za sobą również koszty pośrednie, takie jak poświęcenie czasu personelu medycznego na oddziale. Może to skutkować pogorszeniem jakości opieki nad pacjentem.

AFMOBQIM.jpg
Estação RQI sob a perspectiva de feedback do aluno

Program RQI stworzono, aby odpowiedzieć na te wyzwania

AGLYXSIU.jpg

Laerdal Analytics - zgodność z przepisami i poprawą jakości

Program RQI jest powiązany z narzędziami do zarządzania danymi dedykowanymi narzędziami do zarządzania edukacją i narzędziami analitycznymi. Poza przekazywaniem na żywo informacji zwrotnych dotyczących wyników sesji umożliwiają one wizualną analizę danych dotyczących wyników oraz postępów uzyskanych przez placówkę, poszczególne działy oraz pracowników. Raporty umożliwiają definiowanie i pomiar celów związanych z poprawą jakości, co jest bardzo cenne pod kątem działań audytowych i sprawozdawczości zarządczej.ABUNOCGA.jpg

Szkolenie w placówce obniża koszty i pozwala zyskać czas na opiekę nad pacjentami

W ramach RQI szkolenie staje się elementem samokształcenia. Dzięki temu, że odbywa się na miejscu, pracownicy ochrony zdrowianie nie opuszczają swojego oddziału, a ćwiczenia mogą wykonywać w dowolnym momencie zgodnie z indywidualnym grafikiem. Dane z wdrożonych programów RQI pokazują, że ćwiczenia odbywają się przez całą dobę, a najwięcej sesji odnotowano w okolicy styku zmian.

Instruktorzy i edukatorzy dysponują dzięki temu większą ilością czasu i pieniędzy, które mogą zainwestować w szkolenia zespołowe i określone obszary ryzyka, zamiast w ćwiczenie podstawowych umiejętności.

Wyobraź sobie, że w ciągu roku musisz przeszkolić 1000 osób w zakresie podstawowych technik podtrzymywania życia. Każda osoba wymaga 3,5 - godzinnego szkolenia. Dzięki wdrożeniu programu RQI szkolenie można skrócić przynajmniej o 1 godzinę na osobę. Daje to tysiąc godzin rocznie.

Tysiąc dodatkowych godzin na opiekę nad pacjentami.

RQI w akcji

Texas Health Resources, USA

Texas Health Resources, USA

Dwa lata po wdrożeniu programu RQI w szpitalu Texas Health Resources w Dallas w stanie Teksas:

  • 98% osób ukończyło cokwartalny kurs
  • zmniejszono koszty szkolenia RKO o 250 000 dolarów
  • osiągnięto 21% wzrost współczynnika przeżycia

Personel Texas Health Resources bardzo ceni program RQI i nie chce wracać do tradycyjnych szkoleń. Program w pełni odpowiada na ich potrzeby w zakresie poprawy jakości RKO.

Cabrini Health, Australia

Aby spełnić normy National Safety and Quality Health Service (NSQHS) szpital Cabrini Health w Australii wprowadził program RQI wśród całego personelu zajmującego się opieką zdrowotną.

100% pracowników ukończyło szkolenie. Dane wykazały, że ćwiczenia mogły odbywać się przez całą dobę, przy czym najwięcej sesji odnotowano w okolicy styku zmian.

Dzięki programowi RQI szpital otrzymał na akredytacji wpis "Met with Merit" (Wyróżnienie).

Poproś o więcej informacji

Będziemy obchodzić się z Twoimi danymi zgodnie z zasadami opisanymi w Polityce Prywatności Laerdal.

Będziemy obchodzić się z Twoimi danymi zgodnie z zasadami opisanymi w Polityce Prywatności Laerdal.

Cytowane badania:

  1. Paramedic exposure to out-of-hospital cardiac arrest is rare and declining in Victoria Australia. [Kontakt ratowników medycznych w stanie Wiktoria w Australii z przypadkami pozaszpitalnego zatrzymania krążenia są sporadyczne i stają się coraz rzadsze.] Dyson et al. 2015. Resuscitation 89, 93–98.

  2. Part 16: [Część 16:] Education, Implementation, and Teams 2010 American Heart Association Guidelines for Cardiopulmonary Resuscitation and Emergency Cardiovascular Care. [Edukacja, implementacja i zespoły. Wytyczne AHA dotyczące resuscytacji krążeniowo-oddechowej i postępowania w przypadkach nagłych zaburzeń krążenia z 2010 r.]. Bhanji et al. Circulation. 2010;122(suppl 3):S920–S933

  3. Low-Dose, High-Frequency CPR Training Improves Skill Retention of In-Hospital Pediatric Providers. [Krótkie, częste szkolenia w zakresie RKO poprawiają zachowanie umiejętności pracowników oddziałów pediatrycznych.] Sutton et al. Pediatrics. 2011;128:e145–e151