Przejdź do treści
Otwórz wyszukiwarkę
2_BER0415.jpg 2_BER0415.jpg

Rozwiń kompetencje i pewność w działaniu

Krótkie, częste sesje szkoleniowe

Brak praktyki prowadzi do utraty umiejętności

Badania wykazały, że umiejętności pracowników służby zdrowia zmniejszają się już trzy miesiące po szkoleniu. Większość pracowników służby zdrowia oprócz rzadkich sesji szkoleniowych nie uzyskuje doświadczenia niezbędnego do zachowania umiejętności.

Zgodnie z przepisami dotyczącymi zgodności RKO instytucje służby zdrowia muszą zapewnić stałe umiejętności i zgodność z protokołem, co jest czasochłonnym procesem zestawiania dokumentacji szkoleniowej do celów raportowania. Dodatkowo utrata czasu pracy kosztem szkolenia skutkuje gorszą opieką nad pacjentami.

TraditionalTraining.png

Mały może więcej

Krótkie, częste sesje szkoleniowe to podejście do rozwijania umiejętności, które stymuluje zachowanie najwyższego poziomu wiedzy klinicznej, biegłości w działaniu i odpowiedniego nastawienia. Krótkie, częste sesje szkoleniowe to ukierunkowana edukacja oparta na treningu symulacyjnym, który jest rozłożony w czasie i wspomagany ustrukturyzowanymi, ciągłymi sesjami praktycznymi w miejscu pracy.

Krótkie, częste sesje szkoleniowe nie tylko skutecznie poszerzają umiejętności, lecz także stymulują ciągły rozwój i pomagają zachować wiedzę pomimo upływu czasu.

LDHF.png

Dobre wyniki

Krótkie, częste sesje szkoleniowe to podstawa programu Poprawy jakości resuscytacji (RQI).

Dwa lata po wdrożeniu programu RQI w szpitalu Texas Health Resources w Dallas w stanie Teksas prawie wszyscy uczestnicy szkolenia ukończyli cały kurs. Wykazano też duże oszczędności wynikające ze skrócenia czasu wykorzystywanego na szkolenia poza placówką. A co najważniejsze, w szpitalu Texas Health odnotowano wzrost współczynników przeżycia pacjentów po zatrzymaniu krążenia o 21%.

98% Ukończonych kursów
$250k Mniejsze koszty szkolenia w zakresie RKO
21% Wzrost współczynnika przeżycia

Szpital Cabrini Health of Australia wdrożył program RQI wśród całego personelu służby zdrowia. Wszyscy pracownicy ukończyli szkolenie, a dane wykazały korzyści z wprowadzenia programu RQI na oddziale, gdzie szkolenia mogły odbywać się całodobowo, przy czym najwięcej szkoleń odnotowano w okresie zmian dyżurujących zespołów. Dzięki wdrożeniu programu RQI szpital Cabrini otrzymał wpis „Met with Merit” (Wyróżnienie) na akredytacji.

Pomagamy dzieciom oddychać (ang. Helping Babies Breathe, HBB) to program stworzony w celu zmniejszenia zgonów noworodków w krajach o niskim i średnim dochodzie. To oparty na dowodach naukowych praktyczny program mający na celu uczenie resuscytacji w ciągu pierwszych kilku minut życia noworodka.


Gdy po raz pierwszy wprowadzono go w szpitalu w rolniczej części Tanzanii, procent pracowników służby zdrowia znających symulowane scenariusze „rutynowej opieki” i „resuscytacji noworodków” wzrósł po szkoleniu HBB odpowiednio z 41% do 74% i z 18% do 74%. Jednak ten wzrost wiedzy nie miał przełożenia na praktykę kliniczną. Liczba dzieci, u których wykonywano odsysanie i/lub wentylowanie podczas porodu się nie zmieniła, a stosowanie stymulacji w sali porodowej zmniejszyło się po szkoleniu HBB. Te wyniki zrodziły pytanie: jak przełożyć poszerzoną wiedzę na praktykę kliniczną?

Aby odpowiedzieć na to pytanie, wdrożono szkolenie symulacyjne HBB jako cotygodniowe 3-minutowe sesje praktyczne i 40-minutowe comiesięczne sesje powtórkowe. Ta nowa metoda krótkich, częstych ćwiczeń miała pozytywny wpływ na przełożenie nowej wiedzy i umiejętności na praktykę kliniczną, a co najważniejsze – doprowadziła do zmniejszenia umieralności noworodków o 40%.

Jak Laerdal może pomóc

Rozwiązania firmy Laerdal stworzono w taki sposób, aby pomóc włączyć krótkie, częste sesje szkoleniowe do codziennego rytmu pracy. Niezależnie od tego, czy chodzi o szkolenie RKO przez 10 minut co kwartał, aby zachować pozyskane umiejętności, czy ćwiczenia z zakresu techniki resuscytacji noworodków – krótkie, częste sesje szkoleniowe pozwalają utrzymać wysoki poziom wiedzy i pewności siebie.

Poproś o więcej informacji

Będziemy obchodzić się z Twoimi danymi zgodnie z zasadami opisanymi w Polityce Prywatności Laerdal.

Będziemy obchodzić się z Twoimi danymi zgodnie z zasadami opisanymi w Polityce Prywatności Laerdal.