Gå til indhold
Åben navigation
2_BER0415.jpg 2_BER0415.jpg

Vedligeholdelse af kompetencer

'Low-dose high-frequency' træning

Manglende øvelse fører til forringelse af færdigheder

Undersøgelser viser, at sundhedspersonalets evne til at bevare færdigheder falder allerede tre måneder efter sidste undervisning. De fleste sundhedsarbejdere får ikke den nødvendige erfaring til at vedligeholde deres færdigheder i tidsrummet mellem hver træning, typisk en træning med lange intervaller imellem.

I henhold til overholdelse af regler for HLR skal sundhedsinstitutioner sikre kompetencer og overholdelse af protokoller. Det er en tidskrævende proces at indsamle og bekræfte træningsdokumentation til rapportering. Yderligere skal sundhedspersonalet bruge tid til træning, som oftest i et træningslokale væk fra arbejdspladsen. Det betyder mindre tid til patientpleje.

TraditionalTraining.png

Lidt rækker langt

Træning ved brug af 'low-dose-high-frequency' er en kompetenceopbyggende tilgang, der fremmer en maksimal bevarelse af klinisk viden, færdigheder og selvsikkerhed. 'Low-dose-high-frequency' træning er kortvarige og målrettede simulationsbaserede undervisningsaktiviteter på jobbet. Undervisningen er fordelt over tid i korte sessioner og gennemført med strukturerede, løbende træningssessioner på arbejdspladsen.

'Low-dose-high-frequency' træning er ikke kun effektiv med hensyn til udvikling af færdigheder, men også til kontinuerlig forbedring, og det styrker bevarelse af kompetencer over tid.

LDHF.png

Betydningsfulde resultater

Træning med små hyppige doser er fundamentet i programmet Resuscitation Quality Improvement (RQI).

To år efter implementeringen af RQI-programmet i Texas Health Resources hospital i Dallas, Texas, opnåede hospitalet næsten fuld gennemførelse af kurset for deltagere. De kunne også dokumentere store omkostningsbesparelser som følge af mindre anvendt tid på træning uden for huset. Det allervigtigste er, at Texas Health fik en stigning på 21 % i overlevelse efter hjertestop.

98% Kursusgennemførelse
$250k Reducering af udgifter til træning i HLR
21% Øget overlevelsesprocent

Cabrini Health of Australia indførte RQI-programmet for alle deres sundhedsarbejdere. Alle medarbejderne gennemførte træningen. Dataene viste fordelene ved at have RQI-systemet på afdelingen, hvor træning kunne foregå 24/7 med flest træningssessioner omkring holdskift. Med implementeringen af RQI har Cabrini fået udmærkelsen "Met with Merit" i deres hospitals akkreditering.

Helping Babies Breathe

Helping Babies Breathe (HBB) er et program, der er udarbejdet til at reducere spædbarnsdødelighed i lav- og mellemindkomstlande. Det er et evidensbaseret program med praktisk træning, hvor der undervises i de første trin i genoplivning inden for livets første minutter.


Da det først blev introduceret på et landligt hospital i Tanzania som et endagskursus, steg antallet af sundhedsmedarbejdere, der bestod de simulerede scenarier for "rutinepleje" og "neonatal genoplivning" efter HBB-træning, fra henholdsvis 41 % til 74 % og fra 18 % til 74 %. Denne forøgelse af viden blev imidlertid ikke overført til klinisk praksis. Antallet af babyer, der blev taget med sugekop og/eller ventileret ved fødslen ændrede sig ikke, og brugen af stimulering på fødestuen faldt efter HBB-træning.

Hvordan kan forbedret viden overføres til klinisk praksis – hvor det virkelig gælder?

Som svar på dette spørgsmål blev der som opfølgning implementeret HBB-simulationstræning i form af ugentlige træningssessioner på 3 minutter og månedlige repetitionssessioner på 40 minutter. Denne nye metode med træning med små hyppige doser viste både en positiv effekt på overførsel af ny viden og færdigheder til klinisk praksis, men vigtigst af alt resulterede det i et fald på 40 % i spædbarnsdødelighed.

Hvordan Laerdal kan hjælpe

Laerdals træningsløsninger er udarbejdet således at du kan integrere 'low-dose-high-frequency' i jeres HLR-træning. Uanset om du træner genoplivning i 10 minutter hvert kvartal for at holde dine færdigheder på toppen eller du træner genoplivningsteknikker for nyfødte, så giver træning med små hyppige doser dig mulighed for at bevare kompetencer – og selvsikkerhed.

Anmod om flere oplysninger

We will handle your personal contact details with care as outlined in Laerdal's Privacy Policy.

We will handle your personal contact details with care as outlined in Laerdal's Privacy Policy.