Gå til indhold
Åben navigation

Privacy Policy

Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger

Sidst ændret 27.10.2023

Vi hos LAERDAL (kollektivt benævnt "LAERDAL", "Laerdal", "vi", "os", "vores") tager dit privatliv alvorligt. Denne erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger beskriver, hvordan vi indsamler, opbevarer, bruger, videregiver og behandler dine personlige oplysninger. Denne erklæring beskriver de formål, hvortil personlige oplysninger indsamles, parter, som vi kan dele dem med, og de foranstaltninger, vi træffer for at beskytte dine personlige oplysninger. Den beskriver også dine rettigheder og valgmuligheder med hensyn til dine personlige oplysninger, og hvordan du kan kontakte os for at udøve dine rettigheder og få mere at vide om vores praksis for beskyttelse af personlige oplysninger.

Denne erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger udstedes på vegne af Laerdal-koncernen, så når vi nævner Laerdal, henviser vi til det relevante selskab i Laerdal-koncernen, der er ansvarlig for behandlingen af dine personlige oplysninger.  Den relevante dataansvarlige for dine personoplysninger er anført i linket i begyndelsen af dette afsnit. Hvis du har brug for yderligere oplysninger om, hvilken enhed der er dataansvarlig for dine personlige oplysninger, bedes du kontakte os ved hjælp af oplysningerne i afsnittet "Sådan kontakter du os" nedenfor. Laerdal Medical AS er den dataansvarlige for Laerdal.com og Forumportalen for leverandører.

Fortrolighedserklæringen dækker al behandling af personlige oplysninger, der opstår i forbindelse med din interaktion med os enten personligt, online eller offline, og omfatter følgende tilfælde:

  • Når du besøger eller bruger dette eller et andet websted, der administreres af Laerdal (herefter benævnt "websted" eller "websteder"); eller
  • Når du bruger et Laerdal-produkt, -tjeneste, -applikation eller -program, herunder enhver prøveperiode, hvor vi fungerer som kontrollant af dine personlige oplysninger (samlet benævnt "tjenester"). Dette omfatter ikke de tjenester, applikationer eller programmer, som du bruger efter anvisning fra din arbejdsgiver, uddannelsesinstitution eller anden tredjepart; eller
  • Når du mødes personligt eller online med en af vores medarbejdere eller repræsentanter; eller
  • Når du tilmelder dig, eller deltager i vores arrangementer, webinarer og programmer; eller
  • Når du kommunikerer med os via telefon, fax, post, e-mail eller via en live-chat-funktion; eller
  • Når du interagerer med vores sociale mediesider og annoncer, der er mærket af vores brand; eller
  • Når du deltager i undersøgelser, forskning eller andre lignende informationsindsamlingsaktiviteter, som vi faciliterer; eller
  • Når du besøger Laerdal kontorer og lokaler; eller
  • Når du registrerer dig på vores onlineportaler til leverandørstyring eller rekruttering.

Bemærk, at denne fortrolighedserklæring ikke gælder i det omfang, vi behandler personoplysninger i rollen som databehandler på vegne af vores kunder (f.eks. under levering af tjenester, som vores kunder leverer til deres slutbrugere; under behandling af personlige oplysninger udført af os på vegne af vores kunder). Hvis du er slutbruger af en Laerdal-kunde, bedes du læse vores kunders fortrolighedsmeddelelser og politikker for at lære, hvordan de håndterer dine personlige oplysninger.

Det er vigtigt, at du læser denne erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger sammen med andre meddelelser om beskyttelse af personlige oplysninger eller meddelelser om fair databehandling, som vi kan udsende ved specifikke lejligheder, når vi indsamler eller behandler dine personlige oplysninger, så du er fuldt orienteret om, hvordan og hvorfor vi bruger dine oplysninger. Nogle produkter og tjenester har specifikke meddelelser om beskyttelse af personlige oplysninger, der gælder for deres behandling. Denne erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger supplerer de andre meddelelser, og den har ikke til formål at tilsidesætte dem. Vores praksis for beskyttelse af personlige oplysninger varierer afhængigt af de lande, vi opererer i, for at overholde lokal praksis og lovkrav. Sådanne afvigelser i behandlingen af oplysningerne i denne erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger vil blive beskrevet i disse mere specifikke meddelelser om beskyttelse af personlige oplysninger.

Dette websted og disse tjenester er ikke beregnet til børn under 18 år, og vi indsamler ikke bevidst personlige oplysninger om børn via websteder og tjenester.

1. Typer af personlige oplysninger, vi indsamler

Udtrykkene "personlige data" og "personlige oplysninger" bruges generelt i flæng til at tale om en lang række oplysninger. Privatlivs- og databeskyttelseslove definerer disse begreber på forskellige måder, og derfor mener vi med "personlige oplysninger" enhver information, der vedrører en identificeret eller en identificerbar, levende person ("personlige oplysninger").

De personlige oplysninger, vi indsamler, afhænger af konteksten af din interaktion med LAERDAL, og kan omfatte:-

  • Identitetsdata , herunder for- og efternavn, brugernavn og titel.
  • Kontaktoplysninger , herunder e-mail-adresse, postadresse (fakturering eller levering), arbejdsgiver- eller organisationsoplysninger, telefonnummer og andre lignende kontaktoplysninger.
  • Rekrutteringsdata såsom CV, Ansøgning, referencer, interviewnoter, baggrundskontrol og anden information.
  • Profiloplysninger , herunder brugernavn og legitimationsoplysninger såsom adgangskoder, kodeord, kodeordshints og andre lignende oplysninger til autentificering og kontoadgang, køb eller ordrer foretaget af dig, feedback og svar på undersøgelser, browserhistorik, søgehistorik og din interaktion med vores websteder og reklamer, herunder svar sendt til os.
  • Brugsdata , herunder oplysninger om, hvordan du bruger vores websteder eller tjenester.
  • Demografiske data såsom placering, land og foretrukket sprog.
  • Betalingsdata som f.eks. dine bankkontooplysninger, kreditkort- eller andre bankkortnumre.
  • Transaktionsdata såsom oplysninger om betalinger til og fra dig og andre oplysninger om produkter eller tjenester, du har købt hos os.
  • Netværksdata og tekniske data , herunder internetprotokoladresser (IP), login-data, browsertype og -version, tidszone og placering, browser plug-in-typer og -versioner, operativsystem og platform og anden teknologi på de enheder, du bruger til at få adgang til webstederne eller tjenesterne, herunder data om ydeevne og fejl på vores websteder eller tjenester.
  • Markedsførings- og kommunikationsdata omfatter dine præferencer for at modtage markedsføring fra os og vores tredjeparter og dine kommunikationspræferencer.
  • Virksomheds- eller organisationsdata , f.eks. navn, størrelse og placering af den virksomhed eller organisation, du arbejder for, og din rolle i den pågældende virksomhed eller organisation.
  • Data fra opkaldsoptagelser eller chatudskrifter fra salgs- og kundesupportopkald og live chat-sessioner.
  • Videoer af HLR-træning og data om HLR-præstationer indsamlet af Team Reporter-appen.
  • Præstationer (hvis relevant) din arbejdsgiver eller din organisations navn, ansættelsesdato, afdeling og stillingsbetegnelse, oplysninger om eventuelle uddannelses- eller præstationsresultater og kompetenceniveauer, som du har opnået gennem din brug af tjenesterne, samt oplysninger om din adgang til og brug af tjenesterne. Se den VIGTIGE BEMÆRK i den grå boks nedenfor.

Vi kan aggregere eller på anden måde anonymisere dine personlige oplysninger, så vi kan bruge dem til vores egne formål i forbindelse med statistikker, analyser eller benchmarking. Vi gør dette for at få en bedre forståelse af, hvordan brugere interagerer med vores websted, eller for at forstå og evaluere, hvordan vores produkter bliver brugt, så vi kan udføre evidensbaserede forbedringer på dem. De anonymiserede oplysninger, som vi bruger til disse formål, afslører ikke direkte eller indirekte din identitet.

2. Når vi indsamler dine personlige oplysninger

1) Oplysninger, vi kan indsamle fra dig:

Når du bruger webstederne eller kontakter os på en hvilken som helst måde: Du kan give os oplysninger om dig selv ved at udfylde formularer på vores websteder eller ved at korrespondere med os via telefon, e-mail, fax, live chat eller personligt på vores kontorer eller ved arrangementer, seminarer, konferencer eller på anden måde. Dette omfatter oplysninger, som du opgiver, når du indsender dokumentation til os, tilmelder dig for at bruge vores websteder, anmoder om eller køber vores tjenester, abonnerer på vores tjenester, interagerer med vores personale, indberetter et problem på vores websteder, eller når du giver feedback. Hvis du kontakter os via webstederne, gemmer vi en fortegnelse over vores korrespondance.

Når du bruger tjenesterne: Vi modtager og gemmer oplysninger, som du giver os direkte gennem din brug af tjenester, herunder personlige oplysninger, som du giver os, når du registrerer dig for første gang som bruger af vores tjenester.  Se den VIGTIGE NOTE i den grå boks nedenfor.

Når du søger job hos os: Vi bruger dine personoplysninger til at behandle din jobansøgning. Bemærk, at denne fortrolighedserklæring kun beskriver, hvordan vi håndterer dine oplysninger i rekrutteringsperioden og ophører med at gælde, efter at du er blevet ansat hos os (hvis det lykkes). Denne erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger gælder ikke Laerdal-medarbejdere i forbindelse med deres ansættelse.

Når du registrerer dig som leverandør eller potentiel leverandør: Vi kan indsamle personlige oplysninger fra enkeltpersoner, der arbejder for vores nuværende eller potentielle leverandører.

Når du besøger vores lokaler: Vi kan indsamle personlige oplysninger om personer, der registrerer eller besøger vores kontor og andre lokaler. Personlige oplysninger indsamles normalt via en registreringsformular samt overvågningskameraer, der bruges til at sikre sikkerhed for Laerdals medarbejdere, besøgende og lokaler.

Når du interagerer med vores brandede sociale mediesider og annoncer: Vi indsamler dine personlige oplysninger, når du rækker ud til os via vores sociale mediesider og konti. Nogle oplysninger indsamles også, når du interagerer med vores annoncer på disse sociale mediesider.

Når du tilmelder dig, deltager i eller deltager i vores arrangementer, webinarer og programmer: Vi indsamler dine personlige oplysninger for at give dig mulighed for at tilmelde dig, og deltage i et bestemt arrangement, webinar eller program.

Når du deltager i undersøgelser, forskning eller andre lignende aktiviteter til indsamling af oplysninger.

Når du eller din arbejdsgiver er ved at indgå et kontraktforhold med os, eller når vi allerede er i et kontraktforhold.

Når du arbejder for en af vores forretningspartnere eller kundeorganisationer.

Når du tilmelder dig nyhedsbreve eller andet reklamemateriale.

VIGTIGT BEMÆRK: Mange tjenester er beregnet til brug af vores kundeorganisationer og administreres i disse tilfælde af disse organisationer. Vi indsamler og behandler slutbrugernes oplysninger efter instrukser fra vores kunder og i overensstemmelse med vores aftaler med dem. Din brug af tjenesterne kan eventuelt være underlagt din organisations politikker. Hvis du bruger tjenester under anvisning fra en organisation, som du har forbindelse til (fx en arbejdsgiver eller en skole), vil denne organisation (1) kontrollere og administrere din brug af tjenesterne og (2) få adgang til og behandle dine personlige oplysninger. Hvis din organisation administrerer din brug af tjenesterne, bedes du rette dine forespørgsler om beskyttelse af personlige oplysninger til din organisation. Din organisation er den dataansvarlige med hensyn til dine personlige oplysninger til sådanne formål, og vi er databehandleren. LAERDAL er ikke ansvarlig for sine kunders praksisser i forbindelse med beskyttelse af personlige oplysninger eller sikkerhed, og de kan afvige fra de fremsatte praksisser i denne erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger.

Hvis du giver os personlige oplysninger vedrørende andre personer, erklærer du, at du har myndighed og retsgrundlag til at gøre det, og hvor det er nødvendigt, har opnået det nødvendige samtykke.

2) Oplysninger, vi indsamler automatisk:

Når du bruger webstederne eller tjenesterne: Vi indsamler automatisk tekniske oplysninger, herunder IP-adressen (Internet Protocol), der bruges til at forbinde din computer til internettet og dine loginoplysninger, browsertype og -version, tidszoneindstilling samt oplysninger om dit besøg, herunder besøgte sider. Vi indsamler også oplysninger om dit besøg, herunder den fulde URL-adresse (Uniform Resource Locators), clickstream til, via og fra vores websted (herunder dato og tidspunkt), produkter, som du så på eller søgte efter, sidernes svartider, overførselsfejl, længde på besøg på visse sider, oplysninger om sideinteraktion og telefonnummer, der blev anvendt til at ringe til vores kundeservicenummer.

Oplysninger indsamlet ved hjælp af cookies og lignende teknologier: Vi bruger cookies og lignende teknologier, når du interagerer med vores websteder og tjenester. Det gør vi for at give dig en mere personlig service, for at sikre et højt sikkerhedsniveau og for at forbedre vores websteder og tjenester, for at holde dig logget ind, for at huske dine sprogpræferencer, for at hjælpe os med vores reklame- og markedsføringsindsats og til andre legitime formål. Ved cookies og lignende teknologier forstås små tekststykker, der bruges til at gemme oplysninger på webbrowsere og andre enheder (cookies), web beacons, pixels, lokale lagringsobjekter, tags, scripts og lignende teknologier, der indsamler oplysninger (kollektivt benævnt "cookies"). Cookies kan bruge både direkte og indirekte identifikatorer såsom IP-adresser, unikke identifikatorer, oplysninger om browseren, styresystemet og enheden, besøgte websider og andre datapunkter. For at give dig mulighed for at træffe en informeret beslutning om brugen af cookies har vi inddelt dem i fire kategorier: Strengt nødvendige, funktionelle, ydeevne og målrettede. Bemærk venligst, at strengt nødvendige cookies ikke kan slås fra, da de er afgørende for at sikre den nødvendige sikkerhed og for, at websteder og tjenester fungerer som forventet. På den anden side er funktionelle, præstations- og målrettede cookies ikke essentielle, og du kan til enhver tid aktivere og deaktivere dem. Du kan til enhver tid se en komplet liste over cookies og ændre cookie-indstillingerne ved at vælge cookie-ikonet i nederste venstre hjørne eller ved at klikke på "cookie-indstillinger" i bunden af webstedet. Bemærk også, at du kan indstille din browser til at blokere alle cookies, men i så fald er det muligt, at visse dele af webstederne og tjenesterne ikke fungerer.

Oplysninger, vi modtager fra tredjeparter.

Vi indhenter personlige oplysninger fra tredjeparter og andre kilder i henhold til den praksis, der er beskrevet i denne erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger, sammen med eventuelle yderligere begrænsninger, der er pålagt af datakilden. Det betyder, at vi kan kombinere disse oplysninger med personlige oplysninger, der allerede er indsamlet om dig. Disse tredjepartskilder omfatter:

  • Kundeorganisationer (se venligst VIGTIG NOTE i den grå boks ovenfor).
  • Forretningspartnere såsom arrangører af arrangementer eller medarrangører.
  • Tjenesteudbydere som f.eks. rekrutteringsbureauer, udbydere af betalings- og leveringstjenester, udbydere af webstedsanalyser og andre.
  • Kundeorganisationer, leverandører og forretningspartnere i de tilfælde, hvor du arbejder for dem.
  • Partnere, hvormed vi udbyder tjenester under samme varemærke eller deltager i fælles markedsføringsaktiviteter, fx American Heart Association, British Heart Foundation og andre.
  • Andre kilder, der indeholder offentligt tilgængelige data, herunder, men ikke begrænset til, virksomhedsregistre, EU's åbne dataportal, UNICEF Data Warehouse, World Health Organization Data Collections.

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om kilden til data, der ikke er indhentet direkte fra dig, bedes du kontakte os ved hjælp af de oplysninger, der er angivet i afsnit 10 nedenfor.

3. Hvordan vi bruger personlige oplysninger

Vi behandler personlige oplysninger som dataansvarlig med henblik på de formål, der er beskrevet nedenfor. Diagrammet angiver:

a) Vores formål med at behandle dine personlige oplysninger;
b) Vores retsgrundlag i henhold til databeskyttelseslovgivningen for behandling af personlige oplysninger til hvert formål;
c) Typer af personlige oplysninger (se afsnit 1 for lister over datakategorier i hver af disse typer), som vi behandler til hvert formål;
d) Legitime interesser, som vi eller en tredjepart forfølger, når behandlingen af personlige oplysninger er baseret på en legitim interesse.

Formål
Type af personlige oplysninger
Juridisk grundlag

For at registrere dig som ny kunde eller som bruger af vores tjenester eller for at registrere din virksomhed som leverandør til os

(a) Identitet

(b) Kontakt

(c) Demografisk

(d) Profil

(a) Indgåelse af en kontrakt med dig

(b) Nødvendigt for vores legitime interesser (for at administrere og bekræfte identiteten af vores brugere af vores websted og tjenester)

Til at ekspedere og levere dine ordrer, herunder:

(a) Administration af betalinger, gebyrer og afgifter

(b) Indsamling og inddrivelse af skyldige pengebeløb til os

(a) Identitet

(b) Kontakt

(c) betaling

(d) Transaktion

(a) Indgåelse af en kontrakt med dig

(b) Nødvendigt af hensyn til vores legitime interesser (for at inddrive gæld til os)

(a) At underrette dig om ændringer i vores vilkår eller erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger

(a) Identitet

(b) Kontakt

 

(a) Indgåelse af en kontrakt med dig

(b) Nødvendigt for at overholde en juridisk forpligtelse

(c) Nødvendigt for vores legitime interesser (for at holde vores optegnelser opdateret og sikre, at enkeltpersoner informeres om de nyeste versioner af dokumenter)

For at administrere vores forhold til dig, hvilket omfatter kommunikation med dig, når du interagerer med os på en eller anden måde (f.eks. når du udfylder vores "kontakt mig"-formular, anmoder om brugersupport eller kontakter os på anden måde)

(a) Identitet

(b) Kontakt

(c) Profil

(e) Markedsføring og kommunikation

(a) Indgåelse af en kontrakt med dig

(b) Nødvendigt for at overholde en juridisk forpligtelse

(c) Nødvendigt for vores legitime interesser (for at holde vores registre opdateret og sikre kommunikation med enkeltpersoner)

At vurdere dig eller din arbejdsgiver som leverandør eller tjenesteudbyder og træffe de nødvendige foranstaltninger for at indgå en kontrakt med dig eller din arbejdsgiver

(a) Identitet

(b) Kontakt

(c) Virksomheds- eller organisationsdata

(a) Indgåelse af en kontrakt med dig

(b) Nødvendigt af hensyn til vores eller tredjeparters legitime interesser (for at vurdere dig eller din arbejdsgiver som leverandør/serviceudbyder og tage de nødvendige skridt til at indgå kontrakten)

For at opfylde kontrakter og aftalte vilkår med dig eller din arbejdsgiver/organisation (f.eks. hvis du arbejder for vores leverandører eller tjenesteudbydere, eller hvis du er en autoriseret bruger af tjenesterne)

(a) Identitet

(b) Kontakt

(c) Virksomheds- eller organisationsdata

d) Betalingsdata

(a) Indgåelse af en kontrakt med dig

(b) Nødvendigt for vores eller tredjeparters legitime interesser (for at opfylde aftalte kontraktlige forpligtelser)

For at administrere undersøgelser, feedback-spørgeskemaer eller vurderinger og foretage produktforskning

(a) Identitet

(b) Kontakt

(c) Profil

(d) anvendelse eller

(e) Demografisk

(e) Markedsføring og kommunikation

(a) Indgåelse af en kontrakt med dig

(b) Nødvendigt af hensyn til vores legitime interesser (for at undersøge, hvordan vores kunder bruger vores produkter/tjenester, for at udvikle dem og styrke vores forretning)

At administrere tilmeldinger og deltagelse i arrangementer (herunder at sende relateret kommunikation)

(a) Identitet

b) Kontakt 

(a) Indgåelse af en kontrakt med dig

(b) Nødvendigt af hensyn til vores eller tredjeparters legitime interesser (for at gøre det muligt for enkeltpersoner at deltage i de arrangementer og webinarer, som de har tilmeldt sig eller deltager i)

Til at levere relevant webstedsindhold og relevante reklamer til dig og måle eller forstå effektiviteten af de reklamer, som vi præsenterer dig for

 

(a) Identitet

(b) Kontakt

(c) Profil

(d) Brug

(e) Markedsføring og kommunikation

(f) Netværk og teknik

Nødvendigt af hensyn til vores legitime interesser (for at undersøge, hvordan vores kunder bruger vores produkter/tjenester, for at udvikle dem, styrke vores forretning og meddele vores markedsføringsstrategi)

For at muliggøre deltagelse i konkurrencer, programmer og kampagner

(a) Identitet

(b) Kontakt

(a) Indgåelse af en kontrakt med dig

(b) Nødvendigt for vores eller tredjeparters legitime interesser (for at gøre det muligt for enkeltpersoner at deltage i konkurrencer, programmer og kampagner)

For at forbedre vores websteder eller tjenester, markedsføring, kunderelationer og oplevelser ved hjælp af dataanalyser og brugsdata

(a) Netværk og teknik

(b) Brug

Nødvendigt af hensyn til vores juridiske interesser (for at definere kundetyper til vores produkter og tjenester, holde vores websted opdateret, styrke vores forretning og meddele vores markedsføringsstrategi)

At komme med forslag og anbefalinger samt vise personlig annonce og indhold til dig om tjenester, der kan være af interesse for dig. Dette omfatter markedsføring af vores tjenester og skræddersyet til vores markedsføringsaktiviteter til dig eller din organisations interesser

(a) Identitet

(b) Kontakt

(c) Netværk og teknik

(d) Brug

(e) Profil

(a) Nødvendigt for vores legitime interesser (for at udvikle vores tjenester og for at udvikle vores virksomhed)

(b) På grundlag af dit samtykke

For at yde dig og/eller (hvor det er relevant) din arbejdsgiver hjælp i forbindelse med tjenesterne, herunder træning, kompetencefortegnelser og certifikater

(a) Identitet

(b) Kontakt

(c) Netværk og teknik

(d) Brug

(e) Præstationsfortegnelser

(a) Nødvendigt af hensyn til vores legitime interesse (i at levere værdiskabende tjenester til vores kunder)

(b) Nødvendig for at opfylde vores kontrakt med din arbejdsgiver eller med dig.

Til at yde dig og/eller (hvor det er relevant) din arbejdsgiver bruger- og kundesupport til diagnosticering og afhjælpning af problemer med tjenesterne og andre aktiviteter i forbindelse med kundepleje og support.

 

(a) Identitet

(b) Kontakt

(c) Netværk og teknik

(d) Brug

(e) Præstationsfortegnelser

(a) Nødvendigt for at opfylde en kontrakt med dig (f.eks. vilkår for slutbrugernes brug af en af vores applikationer)

(b) Nødvendigt for vores legitime interesse (i forbindelse med kundesupport til vores kunder)

Administrere din konto og/eller (hvor det er relevant) de tjenester, som vi leverer til din arbejdsgiver/organisation

(a) Identitet

(b) Kontakt

(c) Netværk og teknik

(d) Brug

(e) Præstationsfortegnelser

(a) Nødvendigt for at opfylde en kontrakt med dig (f.eks. vilkår for slutbrugernes brug af en af vores applikationer)

(b) Nødvendigt for vores legitime interesse (i at stille konti til rådighed for vores kunder)

Til at vurdere dine færdigheder, kvalifikationer og din egnethed til et job, som du eventuelt ansøger om hos os, og til at kommunikere med dig under rekrutteringsprocessen og registrere vores ansættelsesproces

(Læg mærke til, at denne erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger kun omhandler vores håndtering af dine oplysninger i rekrutteringsperioden alene og ophører med at gælde efter ansættelse hos os (i tilfælde af ansættelse)). Denne erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger gælder ikke Laerdal-medarbejdere i forbindelse med deres ansættelse.

(a) Identitet

(b) Kontakt

(c) Akademiske og professionelle færdigheder

(d) Ansættelseshistorie

(e) Titel

(f) Fødselsdato

(g) Alle andre oplysninger, som du vælger at give os i forbindelse med din jobansøgning

(a) Nødvendigt for vores legitime interesser (i forbindelse med at kontakte dig til potentielle jobsamtaler og beslutte, om vi skal ansætte dig)

Sådan analyserer du dine HLR-træningsvideoer og andre data om præstation af HLR-præstationer på dukker, der er indsamlet af Team Reporter-appen

(a) Videoer af HLR-træning indsamlet af Team Reporter App

(b) HLR-træningsdata fra dukker indsamlet af Team Reporter-appen

(a) Nødvendigt for vores legitime interesser (for at forbedre funktionaliteten af Team Reporter-appen til HLR-træning)

For at registrere og modtage dig og andre besøgende i vores lokaler

(a) Identitet

(b) Kontakt

Nødvendigt af hensyn til vores legitime interesser (for at sikre vores medarbejderes og besøgendes sikkerhed, sundhed og tryghed samt for at beskytte fortrolige oplysninger)

At foretage due diligence-undersøgelser og udføre opgaver, der er nødvendige for regnskabs- og revisionsformål.

(a) Identitet

(b) Kontakt

(c) betaling

(d) Transaktion

(e) Anvendelse

(f) Netværk og teknik

(a) Nødvendigt for at overholde vores juridiske forpligtelser, f.eks. i forhold til skattemyndighedernes krav og myndigheders rapporteringskrav.

(b) Nødvendigt for vores legitime interesser (for at sikre, at vores praksis er i overensstemmelse med standarder og god praksis)

At pseudonymisere og samle datasæt, for at bruge dem til statistiske og analytiske formål.

(a) Identitet

(b) Kontakt

(c) Netværk og teknik

(d) Brug

(e) Demografiske data

(a) Nødvendig for vores eller tredjeparters legitime interesser (for at gøre det muligt for os at stole på statistiske og analytiske data for at træffe informerede forretningsbeslutninger)

Til at administrere og beskytte vores forretning og dette websted (herunder fejlfinding, dataanalyse, testning, systemvedligeholdelse, support, rapportering og hosting af data)

(a) Identitet

(b) Kontakt

(c) Netværk og teknik

(a) Nødvendigt for at overholde vores juridiske forpligtelser med hensyn til datasikkerhed, for eksempel inden for gældende databeskyttelseslove.

(a) Nødvendigt af hensyn til vores legitime interesser (for at drive vores forretning, levere administrations- og it-tjenester, netværkssikkerhed, for at forhindre svig og i forbindelse med en virksomhedsomlægning eller omstrukturering af koncernen)

For at fremme sikkerheden og forhindre misbrug af vores websteder og tjenester (for at sikre et højt sikkerhedsniveau i alle vores tjenester og websteder samt for at forhindre misbrug og svindel i forbindelse med brugen af tjenesterne og webstederne)

(a) Identitet

(b) Kontakt

(c) Anvendelse

(c) Økonomisk

(e) Transaktion

(f) Netværk og teknik

(a) Nødvendigt for at overholde vores juridiske forpligtelser med hensyn til datasikkerhed, for eksempel inden for gældende databeskyttelseslove.

(b) Nødvendigt af hensyn til vores eller tredjeparters legitime interesser (for at opnå et højt sikkerhedsniveau, forhindre misbrug og svindel i forbindelse med brugen af tjenesterne og webstedet og beskytte vores rettigheder og tredjeparters rettigheder)

At etablere, udøve eller forsvare retskrav

(Vi kan behandle dine personlige oplysninger, når det er nødvendigt for at etablere, udøve eller forsvare juridiske krav eller rettigheder, uanset om det er i retssager eller i en administrativ eller udenretslig procedure.)

(a) Identitet

(b) Kontakt

(c) betaling

(d) Transaktion

(e) Anvendelse

(f) Netværk og teknik

(a) Nødvendigt for at overholde en retlig forpligtelse (f.eks. for at overholde anmodninger eller påbud fra domstole, hvor det er relevant)

(b) Nødvendigt for vores eller tredjeparters legitime interesser (med henblik på at etablere, udøve og forsvare juridiske krav og/eller rettigheder)

Overholdelse af andre juridiske forpligtelser og bestemmelser, der gælder for os (for eksempel behandler vi personlige oplysninger for at opfylde lovbestemte juridiske forpligtelser såsom regnskabslove, skattelovgivning, databeskyttelseslove, lovgivningsmæssige rammer for medicinsk udstyr osv.)

(a) Identitet

(b) Kontakt

(c) betaling

(d) Transaktion

(e) Anvendelse

(f) Netværk og teknik

(a) Nødvendigt for at overholde gældende juridiske forpligtelser (f.eks. krav til regnskab, skat, databeskyttelse og medicinsk udstyr)

 

Generelt er vi ikke afhængige af samtykke som retsgrundlag for behandling af dine personlige oplysninger ud over det, der er angivet i tabellen ovenfor. Bemærk også, at vi i visse jurisdiktioner uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde vil basere os på samtykke som lovligt grundlag for behandling af personlige oplysninger, selv hvor samtykke ikke er angivet som et gældende retsgrundlag i tabellen ovenfor. Hvis du ønsker at få mere at vide om den behandling, der foretages på grundlag af samtykke i din jurisdiktion, bedes du bruge oplysningerne i afsnittene Hvordan du kontakter os og Yderligere oplysninger nedenfor.  Uanset vores retsgrundlag for markedsføring har du til enhver tid ret til at forhindre, at fremtidige markedsføringsmeddelelser sendes direkte til dig ved at kontakte os på [email protected] eller ved at bruge de afmeldingslinks, der findes i vores e-mails eller på vores websteder. Hvis du specifikt giver samtykke til yderligere brug af dine personlige oplysninger, kan vi bruge dine personlige oplysninger på en måde, der er i overensstemmelse med dette samtykke. Foruden dette kan din arbejdsgiver indhente samtykke fra dig til sine egne formål som dataansvarlig (se følgende boks).

Bemærk venligst, at hvis vi har brug for at behandle dine personlige oplysninger for at indgå en kontrakt med dig, og du undlader at give de nødvendige personlige oplysninger, kan vi muligvis ikke indgå kontrakter eller opfylde kontrakten med dig.

I det tilfælde, hvor du bruger tjenesterne på din arbejdsgivers anmodning, og vi leverer tjenesterne til din arbejdsgiver, indsamler, bruger og deler vi dine personlige oplysninger til ovenstående formål på anmodning af og i overensstemmelse med din arbejdsgivers anvisninger. Din arbejdsgiver er den dataansvarlige med hensyn til dine personlige oplysninger til sådanne formål, og vi er databehandleren. Din arbejdsgiver har politikker og processer for databeskyttelse, der kan afvige fra denne erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger, og vi anbefaler, at du læser sådanne politikker, inden du får adgang til eller bruger tjenesterne.

Hvis du personligt abonnerer på tjenesterne, indsamler, bruger og deler vi dine personlige oplysninger til ovenstående formål, og vi er databehandleren af dine personlige oplysninger til sådanne formål.

Vi vil ikke sælge dine personlige oplysninger eller dele dem med tredjeparter til reklameformål eller markedsføring af deres produkter eller tjenester.

4. Hvordan vi deler oplysninger

Vi deler ikke personlige oplysninger, som vi indsamler om dig, undtagen som beskrevet i denne erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger eller som beskrevet i andre gældende meddelelser om beskyttelse af personlige oplysninger. Vi deler personlige oplysninger med:

  • Medlemmer af Laerdal-koncernen og dens tilknyttede selskaber og datterselskaber til de formål, der er angivet i denne erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger.
  • Tjenesteudbydere såsom leverandører, konsulenter, professionelle rådgivere og andre tjenesteudbydere handler på vores vegne for at opnå de behandlingsformål, der er angivet i denne erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger.
  • Kunder, når vi leverer tjenester i egenskab af tjenesteudbyder, der behandler personoplysninger på deres vegne.
  • Tredjeparter, hvis produkter og tjenester er integreret i vores websteder og tjenester for at levere ønskede funktionaliteter.
  • Tredjepartswebsteder og sociale medienetværk, når du direkte interagerer med dem, så Laerdal kan annoncere på deres websteder og netværk.
  • Tredjeparter, der er involveret i en forretningstransaktion, som indebærer en fusion, omorganisering, opløsning eller anden væsentlig forretningsændring.
  • Tredjeparter, når vi mener, at en sådan videregivelse af personlige oplysninger er nødvendig for at beskytte enkeltpersoners vitale interesser.
  • Retshåndhævelse og andre offentlige myndigheder, hvis vi i god tro mener, at det er nødvendigt for os at gøre det for at overholde en juridisk forpligtelse eller reagere på en gyldig retssag.
  • Andre tredjeparter efter at have modtaget dit samtykke. Kategorien og en kort beskrivelse af de aktiviteter, der udføres af disse tredjeparter, vil blive oplyst, når du indhenter dit samtykke.
  • Andre tredjeparter som tilladt i henhold til gældende love og bestemmelser, f.eks. skattemyndigheder, databeskyttelsesmyndigheder og som krævet i henhold til bestemmelser om medicinsk udstyr.

Når du bruger tjenesterne på anmodning af din arbejdsgiver, og vi leverer tjenester til din arbejdsgiver, deler vi dine personlige oplysninger med din arbejdsgiver til visse formål som databehandler for din arbejdsgiver - se "Sådan bruger vi personlige oplysninger" ovenfor.

Vi bruger tredjepartstjenesteudbydere (f.eks. ordreafvikling, webstedsadministration, eventadministration, levering af informationsteknologi og relateret infrastruktur, kundeservice, e-maillevering) til at opbevare og behandle dine personlige oplysninger for at udføre forretningsfunktioner på vegne af Laerdal.

Vores tjenesteudbydere har indgået kontrakter med os, der kræver, at de følger vores udtrykkelige instruktioner, når de behandler dine personlige oplysninger, og de skal overholde passende opbevarings- og sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte sådanne personlige oplysninger. Vi tillader ikke dem at bruge disse oplysninger til deres egne formål.

5. Internationale overførsler af dine personlige oplysninger

Laerdal har aktiviteter over hele verden, og vores tjenesteudbydere opererer i lande over hele verden. For at lette den globale drift kan dine personlige oplysninger blive overført, videregivet, opbevaret eller behandlet i andre lande end dit eget. Disse lande kan have andre love om beskyttelse af personlige oplysninger og databeskyttelse end det land, hvor personlige oplysninger oprindeligt blev leveret. En måde, som dette kan ske på, er, hvor dine personlige oplysninger gemmes i et arkiv med kontrolleret adgang i skyen. "I skyen" henviser til servere i et datacenter, der administreres af en tredjepart, og som er tilgængelige via internettet, og dette datacenter kan ligge i et andet land end dit eget. Når vi overfører dine personlige oplysninger til andre lande, har vi truffet passende sikkerhedsforanstaltninger for at sikre, at dine personlige oplysninger forbliver beskyttet i overensstemmelse med denne fortrolighedserklæring, og at eventuelle overførsler til andre lande end det land, hvor du befinder dig, udføres i overensstemmelse med gældende lovkrav.

Hvis dine personlige oplysninger overføres uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, vil vi anvende Europa-Kommissionens 2021 standardkontraktbestemmelser eller andre gældende mekanismer til overførsel af data. Vi kan også overføre dine personlige oplysninger til lande, som Europa-Kommissionen har fastslået, at de har et passende databeskyttelsesniveau (listen over de lande, der har et passende databeskyttelsesniveau, kan findes her. Vi har også tilsvarende bestemmelser i forbindelse med data, der overføres fra Storbritannien (f.eks. det internationale datatransmissionstillæg til EU's standardkontraktbestemmelser) og Schweiz som krævet af de gældende love i disse jurisdiktioner. Ved overførsel af personlige oplysninger mellem vores koncern har vi implementeret en koncernintern aftale baseret på Europa-Kommissionens 2021 standardkontraktbestemmelser (med eventuelle ændringer, der kræves i henhold til lokal lovgivning). Disse omfatter også gennemførelse af passende databehandleraftaler og sikkerhedsforanstaltninger med tredjeparter, hvor det er relevant. Hvis du ønsker at få en kopi af de sikkerhedsforanstaltninger, som vi anvender til at overføre personlige oplysninger uden for din jurisdiktion, bedes du kontakte os på [email protected]

6. Opbevaring af dine personlige oplysninger

Under de begrænsede omstændigheder, hvor vi er dataansvarlig for dine personlige oplysninger (se "Sådan bruger vi personlige oplysninger" ovenfor for yderligere detaljer), opbevarer vi kun dine personlige oplysninger , så længe det er nødvendigt for at opfylde de behandlingsformål, der er beskrevet i denne erklæring. Når formålene med din behandling af personlige oplysninger er udtømt, eller opbevaringsperioden er udløbet, uanset hvad der kommer først, sletter vi enten dine personlige oplysninger ved at stole på en teknisk metode, der gør gendannelse eller hentning af sådanne oplysninger umulig eller gør data ikke længere personligt udefinerbare ved at fjerne visse datakategorier, der identificerer dig.

For at sikre, at personlige oplysninger kun behandles i en begrænset periode, har vi udarbejdet politikker og skemaer for opbevaring af data, der angiver gældende opbevaringsperioder for hvert formål med behandling af personlige oplysninger. Vi sletter nemlig personlige oplysninger, når formålet med behandlingen er udtømt, medmindre de personlige oplysninger er nødvendige for at overholde juridiske forpligtelser eller for at gøre retskrav gældende. Når din organisation ophører med at bruge vores tjenester, sletter vi f.eks. kontooplysninger og andre personlige oplysninger, der er nødvendige for at bruge tjenesterne (for hvilke vi er den dataansvarlige), medmindre oplysningerne er nødvendige for at overholde juridiske forpligtelser eller for at gøre retskrav gældende.

Hvis vi er afhængige af samtykke til behandling af dine personlige oplysninger, stopper vi behandlingen, når samtykket trækkes tilbage, eller når formålet med behandlingen er udtømt, alt efter hvad der kommer først. Bemærk venligst, at tilbagetrækning af samtykket ikke påvirker lovligheden af behandlingen baseret på samtykket før tilbagetrækningen. Hvis du har trukket dit samtykke tilbage, kan personlige oplysninger i nogle tilfælde ikke slettes fra vores systemer og sikkerhedskopier af tekniske årsager. Hvis dette er tilfældet, vil vi sikre, at der træffes passende foranstaltninger for at forhindre yderligere brug af sådanne personlige oplysninger. Bemærk venligst, at vi under visse omstændigheder gemmer dine personlige oplysninger i længere tid, f.eks. når vi er forpligtet til at gøre det i overensstemmelse med juridiske og lovgivningsmæssige krav (f.eks. skattelove, regnskabslove osv.). Under bestemte omstændigheder kan vi også gemme dine personlige oplysninger i længere perioder, så vi har en nøjagtig fortegnelse over dine aftaler med os i tilfælde af klager eller fordringer, eller hvis vi med rimelighed kan formode, at der er udsigt til tvister vedrørende dine personlige oplysninger eller aftaler

Hvor din arbejdsgiver eller en anden organisation er den dataansvarlige med hensyn til dine personlige oplysninger, henvises du til deres politikker og processer for beskyttelse af personlige oplysninger, hvor du kan finde oplysninger om de relevante opbevaringsperioder.

7. Personlige oplysningers integritet og sikkerhed

Vi er forpligtet til at sikre et højt niveau af privatlivets fred, databeskyttelse og sikkerhed for de personlige oplysninger, som vi har kontrol over eller er i besiddelse af. Sikkerheden af dine personlige oplysninger er vores prioritet, og vi opretholder rimelige tekniske, kontraktmæssige, organisatoriske og fysiske foranstaltninger for at beskytte dine personlige oplysninger. Vi er certificeret i henhold til ISO 27001-standarden for vores informationssikkerhedsstyringssystem, og vores informationssikkerhedspraksis revideres årligt af interne og eksterne revisorer. ISO 27001-certificeringen kræver, at vi har passende fysiske, elektroniske og ledelsesmæssige beskyttelsesforanstaltninger på plads for at forhindre uautoriseret adgang, sletning, tab, brug, behandling eller videregivelse af dine personlige oplysninger. Vi har implementeret rammer for løbende forbedring af sikkerhed, privatlivets fred og databeskyttelse, og vi vil fortsat gennemgå og opdatere vores sikkerhedsforanstaltninger, når det er relevant, efterhånden som ny teknologi bliver tilgængelig.

8. Dine rettigheder

Hvis den databehandling, vi foretager, er omfattet af GDPR (den generelle forordning om databeskyttelse) eller tilsvarende love, og under hensyntagen til visse undtagelser (i nogle tilfælde afhænger dette af den behandlingsaktivitet, vi foretager), har du følgende rettigheder i forhold til dine personlige oplysninger:

  • Adgang til personlige oplysninger - Du har ret til at spørge os, om vi har dine personlige oplysninger. Hvis vi har dine personlige oplysninger, har du ret til at anmode os om at få udleveret kopier af dine oplysninger.
  • For at rette personlige oplysninger - Du har ret til at anmode om, at vi retter dine personlige oplysninger, når dataene er unøjagtige eller ufuldstændige.
  • At slette/slette personlige oplysninger - Du har ret til at anmode om, at vi sletter dine personlige oplysninger under visse omstændigheder.
  • For at begrænse behandlingen af dine personlige oplysninger - Du har ret til at anmode om, at vi stopper behandlingen af dine personlige oplysninger under visse omstændigheder.
  • For at overføre dine personlige oplysninger - Du har ret til at anmode om, at vi overfører dine personlige oplysninger i elektronisk format til en anden organisation eller dig.
  • For at gøre indsigelse mod behandlingen af personlige oplysninger - Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personlige oplysninger på grundlag af legitime interesser. Bemærk, at denne ret ikke gælder, hvis vi kan demonstrere stærke og legitime grunde til fortsat at bruge dine oplysninger.
  • Tilbagekaldelse af samtykke til behandling af personlige oplysninger - Du har ret til at tilbagekalde dit samtykke til behandling af personlige oplysninger til enhver tid, når vores behandling er baseret på dit samtykke.
  • At gøre indsigelse mod vores brug af dine personlige oplysninger til direkte markedsføring - Du har ret til at fortælle os, at vi ikke må sende dig markedsføringskommunikation.
  • At få en kopi af de sikkerhedsforanstaltninger for personoplysninger, der anvendes til overførsler uden for din jurisdiktion - Du har ret til at anmode om en kopi af passende sikkerhedsforanstaltninger, der tjener som en overførselsmekanisme for GDPR-dækkede overførsler.
  • Ikke at blive underlagt automatiseret beslutningstagning - Du har ret til ikke at blive underlagt en beslutning, der udelukkende er baseret på automatiseret behandling, herunder profilering, og som har juridiske eller lignende virkninger for dig.
  • At indgive en klage til den relevante tilsynsmyndighed eller reguleringsmyndighed - Du har ret til at indgive en klage til de relevante myndigheder, hvis du ikke er tilfreds med vores praksis med hensyn til beskyttelse af personlige oplysninger.

Vi kan bede dig om yderligere oplysninger for at bekræfte din identitet og til sikkerhedsformål, inden vi videregiver de anmodede personlige oplysninger til dig.

Bemærk venligst, at denne liste muligvis ikke er udtømmende. Det betyder, at du kan have yderligere rettigheder i henhold til din lokale lovgivning. Se venligst afsnittene Yderligere oplysninger om din jurisdiktion nedenfor. Desuden kan udøvelsen af de angivne rettigheder under visse omstændigheder begrænses af lokale lovkrav. Hvis du vil vide, hvordan du kan udøve dine rettigheder eller spørge om vores praksis for beskyttelse af personlige oplysninger, kan du gå til afsnittet "Sådan kontakter du os" .

I situationer, hvor vi fungerer som behandler af dine personlige oplysninger (f.eks. når vi behandler personlige oplysninger på vegne af vores kunder), skal du udøve dine rettigheder over for den relevante dataansvarlige (f.eks. din arbejdsgiver, hvis din arbejdsgiver er den kundeorganisation, der har købt vores tjenester).

9. Links til andre websteder

Webstederne kan indeholde links til andre websteder og sociale medietjenester, f.eks. Facebook og Twitter. Desuden kan vores websteder indeholde visse funktioner, der leveres af tredjeparter og platforme. Hvis du allerede bruger disse platforme, kan deres cookies muligvis gemmes på din enhed ved din brug af vores websted, og de har muligvis allerede visse oplysninger om dig, som de kan kombinere med oplysninger, der er indsamlet på vores websteder. Disse funktioner kan muliggøre integration med og/eller adgang til dine sociale mediekonti. Vi kontrollerer ikke disse sociale medietjenester eller dine profiler på disse tjenester. Vi ændrer ikke dine indstillinger for beskyttelse af personlige oplysninger på disse tjenester eller etabler regler for, hvordan dine oplysninger på disse tjenester skal bruges. Du og udbyderne af sociale medietjenester har kontrol over disse forhold.

Disse websteder og sociale medietjenester er uafhængige parter, der ikke har samme praksis for beskyttelse af personlige oplysninger som Laerdal, og vi er ikke ansvarlige for deres behandling af dine personlige oplysninger. Du opfordres til at læse deres politikker og meddelelser på de relevante websteder og sociale medietjenester for at få mere at vide om, hvordan de håndterer dine oplysninger, før du bruger sådanne funktioner, der stilles til rådighed for dig på webstederne.

10. Hvordan du kontakter os

Du kan i forbindelse med dine personlige oplysninger kontakte os på flere forskellige måder, som anført nedenfor.

 1. Hvis du til enhver tid ønsker at fravælge markedsføringsmeddelelser, som vi sender dig, kan du enten gøre dette ved (a) at udfylde formularen på webstedet her, (b) ved at klikke på linket "afmeld" i de markedsføringsmails, som vi sender dig, eller (c) ved at kontakte os direkte på [email protected].
 2. Du kan vælge at udøve dine rettigheder som beskrevet i afsnit 8 eller afsnit 12, der er specifikt for din jurisdiktion, ved at (a) udfylde formularen her, (b) ved at sende os en e-mail [email protected] eller (c) ved at skrive til os på den adresse, der er angivet i nedenstående afsnit.
 3. Hvis du har spørgsmål om denne erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger eller vores praksis vedrørende beskyttelse af personlige oplysninger, eller hvis du ønsker at klage over vores håndtering af dine personlige oplysninger, kan du også kontakte vores databeskyttelseschef pr. post eller e-mail ved hjælp af nedenstående oplysninger:

Laerdal Medical AS
Til den databeskyttelsesansvarlige
Postadresse: Tanke Svilands Gate 30, Stavanger Norge 4007
E-mail: [email protected]

11. Opdateringer til Global Privacy Statement

Vi vil opdatere denne erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger fra tid til anden for at tilpasse den til ændringer i vores praksis for beskyttelse af personlige oplysninger. Alle opdateringer slås op på webstederne. Ved opslag af sådanne opdateringer reviderer vi datoen for "sidst opdateret" øverst i erklæringen. Vi opfordrer dig til regelmæssigt at gennemgå denne erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger for at holde dig orienteret om, hvordan Laerdal behandler og beskytter dine personlige oplysninger.

12. Yderligere oplysninger om EU-US Data Privacy Framework

Laerdal Labs DC, Inc. og Laerdal Medical Corporation (samlet omtalt som "Laerdal USA", "vores", "vi" og "os" i dette afsnit 12a) overholder EU-USA Data Privacy Framework (EU-USA DPF) samt Storbritanniens udvidelse til EU-USA DPF og Schweiz-USA Data Privacy Framework (Schweiz-USA DPF) og rettighederne for EU- og Storbritannien-individer samt schweiziske individer, som fastlagt af USA's handelsministerium. Laerdal USA har certificeret over for USA's handelsministerium, at de overholder EU-USA Data Privacy Framework-principperne (EU-USA DPF-principper) med hensyn til behandlingen af persondata modtaget fra Den Europæiske Union i henhold til EU-USA DPF, fra Schweiz i henhold til Schweiz-USA DPF og fra Storbritannien (inklusive Gibraltar) i henhold til Storbritanniens udvidelse til EU-USA DPF. Hvis der er konflikt mellem vilkårene i denne privatlivspolitik og principperne i EU-USA Data Privacy Framework (EU-USA DPF) og Storbritanniens udvidelse til EU-USA DPF samt Schweiz-USA Data Privacy Framework (Schweiz-USA DPF), vil principperne have forrang. For at få mere at vide om Data Privacy Framework (DPF)-programmet og se vores certificering, bedes du besøge https://www.dataprivacyframework.gov/.

Behandling af klager
I overensstemmelse med EU-USA Data Privacy Framework (EU-USA DPF) og Storbritanniens udvidelse til EU-USA DPF samt Schweiz-USA Data Privacy Framework (Schweiz-USA DPF) og rettighederne for EU- og Storbritannien-individer samt schweiziske individer forpligter Laerdal USA sig til at løse klager vedrørende DPF-principperne vedrørende vores indsamling og brug af dine personlige oplysninger. EU- og Storbritannien-individer samt schweiziske individer med forespørgsler eller klager vedrørende vores håndtering af personoplysninger modtaget i henhold til EU-USA Data Privacy Framework (EU-USA DPF) og Storbritanniens udvidelse til EU-USA DPF samt Schweiz-USA Data Privacy Framework (Schweiz-USA DPF) skal først kontakte Laerdal USA på nedenstående adresse:

Laerdal Medical AS
Att: Databeskyttelsesansvarlig
Adresse: Tanke Svilands Gate 30, Stavanger, Norge 4007
E-mail: [email protected]

Hvis du ikke modtager en prompte bekræftelse af din klage fra os, eller hvis vi ikke har behandlet dine bekymringer tilfredsstillende, har du ret til at indlede tvungen voldgift. Laerdal USA har forpligtet sig til at henvise uløste klager vedrørende EU-USA Data Privacy Framework (EU-USA DPF) og Storbritanniens udvidelse til EU-USA DPF samt Schweiz-USA Data Privacy Framework (Schweiz-USA DPF) og rettighederne for EU- og Storbritannien-individer samt schweiziske individer til ICDR/AAA DPF IRM Service, en tvistbilæggelsesudbyder med base i USA. Besøg venligst ICDR/AAA DPF IRM Service's hjemmeside på https://go.adr.org/dpf_irm.html. De voldgiftstjenester, der tilbydes af ICDR/AAA DPF IRM, leveres til dig uden omkostninger.

Undersøgelses- og håndhævelsesbeføjelser
Federal Trade Commission har jurisdiktion over Laerdal USAs overholdelse af EU-USA Data Privacy Framework (EU-USA DPF), Schweiz-USA Data Privacy Framework (Schweiz-USA DPF) og Storbritanniens udvidelse til EU-USA Data Privacy Framework (Storbritanniens udvidelse til EU-USA DPF).

Overførsler til tredjeparter
Hvis vi videregiver dine personlige oplysninger til en tredjepart, der fungerer som en dataansvarlig eller agent, vil vi overholde ansvarlighedsprincippet for videregivelse og sikre beskyttelse af dine personlige oplysninger som beskrevet i EU-USA Data Privacy Framework (EU-USA DPF) og Storbritanniens udvidelse til EU-USA DPF samt Schweiz-USA Data Privacy Framework (Schweiz-USA DPF). Vi forbliver ansvarlige for behandlingen af personoplysninger, der er modtaget under rammerne og efterfølgende videregivet til en tredjepart, der fungerer som agent, medmindre vi kan påvise, at vi ikke er ansvarlige for eventuelle skader forvoldt.

Offentlige myndigheders afgørelser
Vi kan være forpligtet til at videregive personlige oplysninger som svar på lovlige anmodninger fra offentlige myndigheder, herunder situationer, der involverer national sikkerhed eller lovkrav for håndhævelse.