Gå vidare till
Öppna vägledning

Integritetspolicy

Meddelande om skydd av personuppgifter

Senast ändrad 27.10.2023

Vi på LAERDAL (kollektivt kallade "LAERDAL", "Laerdal", "vi", "oss", "vår") tar din integritet på allvar. Denna sekretesspolicy beskriver hur vi samlar in, lagrar, använder, avslöjar och behandlar din personliga information. I detta uttalande beskrivs de syften för vilka personlig information samlas in, vilka parter vi kan dela den med och vilka åtgärder vi vidtar för att skydda din personliga information. Den beskriver också dina rättigheter och valmöjligheter när det gäller dina personuppgifter och hur du kan kontakta oss för att utöva dina rättigheter och få mer information om vår sekretesspraxis.

Denna integritetspolicy utfärdas på uppdrag av Laerdal-koncernen, så när vi nämner Laerdal hänvisar vi till det relevanta företaget i Laerdal-koncernen som ansvarar för behandlingen av dina personuppgifter.  Den relevanta personuppgiftsansvarige för dina personuppgifter anges i länken i början av detta stycke. Om du vill ha mer information om vilken enhet som är registeransvarig för dina personuppgifter, vänligen kontakta oss med hjälp av informationen i avsnittet "Hur du kontaktar oss" nedan. Laerdal Medical AS är registeransvarig för Laerdal.com och forumportalen för leverantörer.

Sekretesspolicyn omfattar all behandling av personuppgifter som uppstår i samband med din interaktion med oss, antingen personligen, online eller offline, och omfattar följande fall:

  • När du besöker eller använder denna eller någon annan webbplats som upprätthålls av Laerdal (nedan kallad "webbplats" eller "webbplatser"), eller
  • När du använder någon produkt, tjänst, applikation eller program på Laerdal, inklusive alla försök där vi agerar som kontrollant av dina personuppgifter (gemensamt kallade "tjänster"). Detta omfattar inte de tjänster, applikationer eller program som du använder på uppdrag av din arbetsgivare, utbildningsinstitution eller annan tredje part, eller
  • När du träffar någon av våra anställda eller representanter personligen eller online, eller
  • När du registrerar dig för, deltar i eller deltar i våra evenemang, webbseminarier, och program; eller
  • När du kommunicerar med oss via telefon, fax, post, e-post eller via en livechattfunktion; eller
  • När du interagerar med våra varumärken på sociala medier och annonser; eller
  • När du deltar i undersökningar, forskning eller andra liknande informationsinsamlingsaktiviteter som underlättas av oss; eller
  • När du besöker Laerdals kontor och lokaler; eller
  • När du registrerar dig på våra onlineportaler för leverantörshantering eller rekrytering.

Observera att denna integritetspolicy inte gäller i den mån vi behandlar personuppgifter i rollen som bearbetare för våra kunders räkning (t.ex. under tillhandahållandet av tjänster som våra kunder tillhandahåller sina slutanvändare; under behandling av personuppgifter som vi utför för våra kunders räkning). Om du är slutanvändare hos en Laerdal-kund bör du ta del av våra kunders integritetsmeddelanden och policyer för att få veta hur de hanterar dina personuppgifter.

Det är viktigt att du läser denna sekretessförklaring tillsammans med andra sekretessmeddelanden eller meddelande gällande rättvis behandling som vi kan utfärda vid särskilda tillfällen när vi samlar in eller behandlar dina personuppgifter, så att du är fullt medveten om hur och varför vi använder din data. Vissa produkter och tjänster har särskilda integritetsmeddelanden som gäller för deras behandling. Denna sekretessförklaring kompletterar övriga meddelanden och är inte avsedd att åsidosätta dem. Våra sekretessrutiner varierar beroende på vilka länder vi är verksamma i, för att följa lokala rutiner och rättsliga krav. Sådana avvikelser i behandlingen från informationen i denna sekretesspolicy kommer att anges i dessa mer specifika sekretesspolicyer.

Webbplatsen och tjänsterna är inte avsedda för barn under 18 år och vi samlar inte medvetet in personlig information om barn via webbplatser och tjänster.

1. Typer av personuppgifter som vi samlar in

Termerna "personuppgifter" och "personlig information" används i allmänhet omväxlande för att tala om ett stort antal olika typer av information. Lagstiftningen om personlig integritet och dataskydd definierar dessa begrepp på olika sätt och med "personuppgifter" menar vi all information som rör en identifierad eller identifierbar, levande individ ("personuppgifter").

Vilka personuppgifter vi samlar in beror på sammanhanget för din interaktion med LAERDAL och kan inkludera: -

  • Identitetsuppgifter inklusive för- och efternamn, användarnamn, titel.
  • Kontaktuppgifter inklusive e-postadress, postadress (fakturerings- eller leveransadress), uppgifter om arbetsgivare eller organisation, telefonnummer och andra liknande kontaktuppgifter.
  • Rekryteringsuppgifter såsom CV, ansökan, referenser, intervjuanteckningar, bakgrundskontroller och annan information.
  • Profiluppgifter inklusive användarnamn och autentiseringsuppgifter som lösenord, lösenordshänvisningar och annan liknande information för autentisering och kontouppgifter, köp eller beställningar som du gjort, feedback och enkätsvar, webbläsarhistorik, sökhistorik och din interaktion med våra webbplatser och annonser, inklusive svar som skickats till oss.
  • Användningsuppgifter inklusive information om hur du använder våra webbplatser eller tjänster.
  • Demografiska uppgifter som plats, land och önskat språk.
  • Betalningsuppgifter som dina bankkontouppgifter, kreditkort eller annat bankkortsnummer.
  • Transaktionsuppgifter , t.ex. uppgifter om betalningar till och från dig och andra uppgifter om produkter eller tjänster som du har köpt från oss.
  • Nätverks- och tekniska data inklusive IP-adresser (Internet Protocol), inloggningsuppgifter, webbläsartyp och version, tidszon och plats, typer och versioner av webbläsarinsticksprogram, operativsystem och plattform och annan teknik på de enheter du använder för att komma åt webbplatserna eller tjänsterna, inklusive våra webbplatser eller tjänster prestanda och feldata.
  • Marknadsförings- och kommunikationsuppgifter omfattar dina preferenser för att få marknadsföring från oss och våra tredje parter och dina kommunikationspreferenser.
  • Uppgifter om företag eller organisation , t.ex. namn, storlek och plats för det företag eller den organisation du arbetar för och din roll inom företaget eller organisationen.
  • Samtalsinspelning eller chattutskrift från försäljnings- och kundsupportsamtal och livechatt-sessioner.
  • Videor av HLR-utbildning och uppgifter om HLR-prestationer som samlats in av Team Reporter-appen.
  • Prestationsregister (om relevant) din arbetsgivare eller din organisations namn, anställningsdatum, avdelning och jobbtitel; detaljer om eventuella utbildnings- eller prestationsrekord och kompetensnivåer som erhållits genom din användning av tjänsterna och detaljer om din tillgång till och användning av tjänsterna. Se VIKTIG ANMÄRKNING i den grå rutan nedan.

Vi kan sammanställa eller istället avidentifiera dina personuppgifter så att vi kan använda dem för egna statistiska, analytiska eller jämförande ändamål. Vi gör detta för att bättre förstå hur användare interagerar med vår webbplats, eller för att förstå och utvärdera hur våra produkter används, så att vi kan göra bevisbaserade förbättringar av dem. Den avidentifierade informationen som vi använder för dessa ändamål kan inte användas direkt eller indirekt för att avslöja din identitet.

2. När vi samlar in dina personuppgifter

1) Information som vi kan samla in från dig:

När du använder webbplatserna eller kontaktar oss på något sätt: Du kan ge oss information om dig själv genom att fylla i formulär på våra webbplatser eller genom att kommunicera med oss via telefon, e-post, fax, livechatt eller personligen på våra kontor eller vid evenemang, seminarier, konferenser eller på annat sätt. Detta inkluderar information du tillhandahåller när du skickar dokument till oss, registrerar dig för att använda våra webbplatser, frågar om eller köper våra tjänster, prenumererar på våra tjänster, interagerar med vår personal, rapporterar ett problem på våra webbplatser eller när du lämnar feedback. Om du kontaktar oss via webbsidorna registrerar vi kontakten.

Vi tar emot och lagrar information som du direkt tillhandahåller oss genom din användning av tjänster, inklusive alla personuppgifter som du lämnar till oss när du för första gången registrerar dig som användare av våra tjänster. Se VIKTIG ANMÄRKNING i den grå rutan nedan.

När du ansöker om ett jobb hos oss: Vi kommer att använda dina personuppgifter för att behandla din jobbansökan. (Observera att denna sekretessförklaring endast beskriver vår hantering av dina uppgifter under rekryteringsperioden. Den gäller således inte efter att du har blivit anställd av oss (om du blir det). Denna sekretessförklaring gäller inte för Laerdals anställda i samband med deras anställning.

När du registrerar dig som leverantör eller potentiell leverantör: Vi kan samla in personuppgifter från personer som arbetar för våra nuvarande eller potentiella leverantörer.

När du besöker våra lokaler: Vi kan samla in personuppgifter om personer som registrerar sig eller besöker vårt kontor och andra lokaler. Personlig information samlas vanligtvis in via ett registreringsformulär och övervakningskameror som används för att garantera säkerheten för Laerdal:s anställda, besökare och lokaler.

När du interagerar med våra sociala mediesidor och annonser: Vi samlar in dina personuppgifter när du kontaktar oss via våra sociala mediesidor och konton. Viss information samlas också in när du interagerar med våra annonser på dessa sociala medier.

När du registrerar dig för, deltar i eller deltar i våra evenemang, webbseminarier och program: Vi samlar in dina personuppgifter för att du ska kunna registrera dig, delta och delta i ett specifikt evenemang, webbseminarium eller program.

När du deltar i undersökningar, forskning eller annan liknande informationsinsamlingsverksamhet.

När du eller din arbetsgivare är på väg att ingå ett avtalsförhållande med oss eller när vi redan har ett avtalsförhållande.

När du arbetar för en av våra affärspartners eller kundorganisationer.

När du registrerar dig för att få nyhetsbrev eller annat reklammaterial.

VIKTIGT: Många tjänster är avsedda att användas av våra kundorganisationer och administreras i dessa fall av dessa organisationer. Vi samlar in och behandlar slutanvändares information på våra kunders anvisningar och i enlighet med våra avtal med dem. Din användning av tjänsterna kan vara föremål för din organisations policy, om någon sådan finns. Om du använder någon tjänst med anvisningar från en organisation som du har kontakt med (t.ex. en arbetsgivare eller en skola), kommer den organisationen (1) att kontrollera och administrera din användning av tjänsterna och (2) få tillgång till och behandla dina personuppgifter. Om din organisation administrerar din användning av tjänsterna, vänligen skicka dina personuppgifter till organisationen. Din organisation är personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter för sådana ändamål, och vi är personuppgiftsbiträdet. LAERDAL ansvarar inte för sina kunders integritets- eller säkerhetspraxis, och sådana kan skilja sig från de som anges i denna sekretessförklaring.

Om du förser oss med personuppgifter som rör andra personer, försäkrar du att du har befogenhet och rättslig grund för att göra det och att du vid behov har fått det nödvändiga samtycket.

2) Information vi samlar in automatiskt:

När du använder webbplatserna eller tjänsterna: Vi samlar automatiskt in teknisk information, inklusive IP-adressen (Internet Protocol) som används för att ansluta din dator till internet och din inloggningsinformation, webbläsartyp och version, tidszoninställning samt information om ditt besök inklusive besökta sidor. Vi kommer också att samla in information om ditt besök, inklusive fullständig URL (Uniform Resource Locator), klickström till, via och från vår webbplats (inklusive datum och tid), produkter som du tittat på eller sökt efter, sidresponstid, nedladdningsfel, besökstid på vissa sidor, information om sidinteraktioner och eventuella telefonnummer som använts för att ringa vårt kundservicenummer.

Information som samlas in med hjälp av cookies och liknande tekniker: Vi använder cookies och liknande tekniker när du interagerar med våra webbplatser och tjänster. Vi gör det för att kunna ge dig en mer personlig service, garantera en hög säkerhetsnivå och förbättra våra webbplatser och tjänster, för att hålla dig inloggad, för att memorera dina språkpreferenser, för att hjälpa oss med våra reklam- och marknadsföringsinsatser och för andra legitima syften. Med cookies och liknande teknik menar vi små textstycken som används för att lagra information i webbläsare och andra enheter (cookies), webbfyrar, pixlar, lokala lagringsobjekt, taggar, skript och liknande teknik som samlar in information (kollektivt kallade "cookies"). Cookies kan använda både direkta och indirekta identifierare, t.ex. IP-adresser, unika identifierare, information om webbläsare, operativsystem och enhet, besökta webbsidor och andra datapunkter. För att du ska kunna fatta ett välgrundat beslut om användningen av cookies har vi grupperat dem i fyra kategorier: Vi har valt att dela in dem i fyra kategorier: strikt nödvändiga, funktionella, prestanda och målinriktade. Observera att strikt nödvändiga cookies inte kan stängas av eftersom de är nödvändiga för att tillhandahålla nödvändig säkerhet och för att webbplatserna och tjänsterna ska fungera som förväntat. Funktionella, prestandacookies och målinriktade cookies är däremot inte nödvändiga och kan aktiveras och inaktiveras när som helst av dig. Du kan se en fullständig lista över cookies och ändra dina cookieinställningar när som helst genom att välja cookieikonen i det nedre vänstra hörnet eller genom att klicka på "cookieinställningar" i sidfoten på webbplatsen. Observera också att du kan ställa in din webbläsare så att den blockerar alla cookies, men i så fall är det möjligt att vissa delar av webbplatserna och tjänsterna inte fungerar.

3) Information vi får från tredje part:

Vi får personlig information från tredje part och andra källor enligt de metoder som beskrivs i denna integritetspolicy tillsammans med eventuella ytterligare begränsningar som datakällan har infört. Detta innebär att vi kan kombinera denna information med personlig information som redan samlats in om dig. Dessa tredje parts källor inkluderar:

  • Kundorganisationer (se VIKTIG ANMÄRKNING i den grå rutan ovan).
  • Affärspartners som evenemangsarrangörer eller medarrangörer.
  • Tjänsteleverantörer, t.ex. rekryteringsföretag, leverantörer av betalnings- och leveranstjänster, leverantörer av webbplatsanalyser och andra.
  • Kundorganisationer, leverantörer och affärspartner när du arbetar för dem.
  • Partners med vilka vi erbjuder samordnade varumärkestjänster eller som deltar i gemensamma marknadsföringsaktiviteter som American Heart Association, British Heart Foundation och andra.
  • Andra källor som innehåller offentligt tillgängliga uppgifter, inklusive men inte begränsat till företagsregister, EU:s portal för öppna uppgifter, Unicef Data Warehouse, Världshälsoorganisationens datasamlingar.

Om du vill ha ytterligare information om källan till uppgifter som inte har erhållits direkt från dig, vänligen kontakta oss via de uppgifter som anges i avsnitt 10 nedan.

3. Hur vi använder personlig information

Vi behandlar personuppgifter som personuppgiftsansvarig för de syften som beskrivs nedan. Diagrammet anger:

a) Våra syften med att behandla dina personuppgifter;
b) Vår rättsliga grund enligt dataskyddslagar för behandling av personuppgifter för varje ändamål;
c) Typer av personlig information (se avsnitt 1 för listor över datakategorier i var och en av dessa typer) som vi behandlar för varje ändamål;
d) Berättigade intressen som eftersträvas av oss eller en tredje part när behandling av personuppgifter grundar sig på ett berättigat intresse.

Syfte
Typ av personuppgifter
Juridisk grund

För att registrera dig som ny kund eller användare av våra tjänster eller för att registrera ditt företag som leverantör till oss.

(a) Identitet

(b) Kontakt

(c) Demografiska uppgifter

(d) Profil

(a) Genomförande av ett kontrakt med dig

(b) Nödvändigt för våra legitima intressen (för att hantera och bekräfta identiteten hos våra användare av webbplatsen och tjänsterna).

För att bearbeta och leverera din order, inklusive:

(a) Hantera betalningar, avgifter och kostnader

(b) Samla in och återbetala pengar till oss

(a) Identitet

(b) Kontakt

(c) Betalning

(d) Transaktion

(a) Genomförande av ett kontrakt med dig

(b) Nödvändigt för våra legitima intressen (för återbetalning av skulder till oss)

För att meddela dig om ändringar i våra villkor eller sekretesspolicy

(a) Identitet

(b) Kontakt

 

(a) Genomförande av ett kontrakt med dig

(b) Nödvändigt för att följa en lagstadgad skyldighet

(c) Nödvändigt för våra legitima intressen (för att hålla våra register uppdaterade och se till att personer informeras om de senaste versionerna av dokumenten).

För att hantera vår relation med dig, vilket inkluderar kommunikation med dig när du interagerar med oss på något sätt (t.ex. när du fyller i vårt formulär "kontakta mig", begär användarstöd eller kontaktar oss på något annat sätt).

(a) Identitet

(b) Kontakt

(c) Profil

(e) Marknadsföring och kommunikation

(a) Genomförande av ett kontrakt med dig

(b) Nödvändigt för att följa en lagstadgad skyldighet

(c) Nödvändigt för våra legitima intressen (för att hålla våra register uppdaterade och för att säkerställa kommunikation med enskilda personer).

För att utvärdera dig eller din arbetsgivare som leverantör eller tjänsteleverantör och vidta nödvändiga åtgärder för att ingå ett avtal med dig eller din arbetsgivare.

(a) Identitet

(b) Kontakt

(c) Företags- eller organisationsdata

(a) Genomförande av ett kontrakt med dig

(b) Nödvändigt för våra eller tredje parters legitima intressen (för att utvärdera dig eller din arbetsgivare som leverantör/tjänsteleverantör och vidta nödvändiga åtgärder för att ingå avtalet).

För att uppfylla avtal och överenskomna villkor med dig eller din arbetsgivare/organisation (t.ex. om du arbetar för våra leverantörer eller tjänsteleverantörer, eller om du är en auktoriserad användare av Tjänsterna)

(a) Identitet

(b) Kontakt

(c) Företags- eller organisationsdata

d) Uppgifter om betalning

(a) Genomförande av ett kontrakt med dig

(b) Nödvändigt för våra eller tredje parters legitima intressen (för att uppfylla avtalade kontraktsenliga åtaganden).

För att administrera undersökningar, frågeformulär eller bedömningar och genomföra produktforskning.

(a) Identitet

(b) Kontakt

(c) Profil

(d) Användning eller

e) Demografi

(e) Marknadsföring och kommunikation

(a) Genomförande av ett kontrakt med dig

(b) Nödvändigt för våra legitima intressen (att studera hur kunder använder våra produkter/tjänster, för att utveckla dem och låta vår verksamhet växa)

För att hantera anmälningar till evenemang och närvaro (inklusive sändning av relaterad kommunikation).

(a) Identitet

(b) Kontakt

(a) Genomförande av ett kontrakt med dig

(b) Nödvändigt för våra eller tredje parters legitima intressen (för att göra det möjligt för personer att delta i de evenemang och webbseminarier som de har registrerat sig för eller deltar i).

För att leverera relevant webbplatsinnehåll och annonser till dig och mäta eller förstå effektiviteten hos den annonsering vi ger till dig

 

(a) Identitet

(b) Kontakt

(c) Profil

(d) Användning

(e) Marknadsföring och kommunikation

(f) Nätverk och teknik

Nödvändigt för våra legitima intressen (för att studera hur kunder använder våra produkter tjänster, för att utveckla dem och låta vår verksamhet växa och informera om vår marknadsföringsstrategi)

För att möjliggöra deltagande i tävlingar, program och kampanjer

(a) Identitet

(b) Kontakt

(a) Genomförande av ett kontrakt med dig

(b) Nödvändigt för våra eller tredje parters legitima intressen (för att göra det möjligt för personer att delta i tävlingar, program och kampanjer).

För att förbättra våra webbplatser eller tjänster, marknadsföring, kundrelationer och upplevelser genom att förlita sig på dataanalys och användningsdata

(a) Nätverk och teknik

(b) Användning

Nödvändigt för våra legitima intressen (för att definiera olika typer av kunder för våra produkter och tjänster, för att hålla vår hemsida uppdaterad och relevant, för att utveckla vår verksamhet och för att informera om vår marknadsföringsstrategi)

För att ge förslag och rekommendationer samt visa personlig reklam och innehåll till dig om tjänster som kan vara av intresse för dig. Detta inkluderar marknadsföring av våra tjänster och anpassning av våra marknadsföringsaktiviteter till dina eller din organisations intressen.

(a) Identitet

(b) Kontakt

(c) Nätverk och teknik

(d) Användning

(e) Profil

(a) Nödvändigt för våra legitima intressen (för att utveckla våra tjänster och för att utveckla vår verksamhet).

(b) På grundval av ditt samtycke.

För att ge dig och/eller (i tillämpliga fall) din arbetsgivare/organisation hjälp i samband med tjänsterna inklusive utbildning, kompetensregister och certifikat

(a) Identitet

(b) Kontakt

(c) Nätverk och teknik

(d) Användning

(e) Prestationsregister

(a) Nödvändigt för vårt berättigade intresse (att tillhandahålla mervärdestjänster till våra kunder)

Nödvändigt för att utföra vårt kontrakt med din arbetsgivare eller med dig

Förse dig och/eller (i förekommande fall) din arbetsgivare med användarstöd och kundsupport för att diagnostisera och lösa tjänsteproblem samt annan kundvård och supportaktiviteter.

 

(a) Identitet

(b) Kontakt

(c) Nätverk och teknik

(d) Användning

(e) Prestationsregister

(a) Nödvändigt för att fullgöra ett avtal med dig (t.ex. eventuella användarvillkor för slutanvändare som rör en av våra applikationer)

(b) Nödvändigt för vårt berättigade intresse (att tillhandahålla kundsupport till våra kunder)

Administrera ditt konto och/eller (i förekommande fall) de tjänster vi tillhandahåller till din arbetsgivare/organisation

(a) Identitet

(b) Kontakt

(c) Nätverk och teknik

(d) Användning

(e) Prestationsregister

(a) Nödvändigt för att fullgöra ett avtal med dig (t.ex. eventuella användarvillkor för slutanvändare som rör en av våra applikationer)

(b) Nödvändigt för vårt legitima intresse (för att göra konton tillgängliga för våra kunder).

För att bedöma dina färdigheter, kvalifikationer och lämplighet för eventuellt jobb som du kan söka hos oss och för att kommunicera med dig under rekryteringsprocessen och dokumentera vår anställningsprocess

(Observera att denna sekretesspolicy endast beskriver hur vi hanterar din information under rekryteringsperioden och upphör att gälla efter att du blivit anställd av oss (om det lyckas). Denna sekretessförklaring gäller inte för Laerdals anställda i samband med deras anställning.

(a) Identitet

(b) Kontakt

(c) Akademiska och professionella färdigheter

(d) Anställningshistorik

e) Titel

(f) Födelsedatum

(g) All annan information som du väljer att lämna till oss i samband med din jobbansökan

(a) Nödvändigt för våra legitima intressen (för att kontakta dig för potentiella anställningsintervjuer och för att besluta om vi ska anställa dig).

För att analysera dina HLR-utbildningsvideor och andra data om HLR-prestationer som samlas in av Team Reporter-appen.

(a) Videor av HLR-utbildning som samlats in av Team Reporter App.

(b) Uppgifter om HLR-träning från provdockor som samlats in av Team Reporter App.

(a) Nödvändigt för våra legitima intressen (för att förbättra funktionaliteten i Team Reporter-appen för HLR-utbildning)

För att registrera och ta emot dig och andra besökare i våra lokaler.

(a) Identitet

(b) Kontakt

Nödvändigt för våra legitima intressen (för att säkerställa säkerhet, hälsa och säkerhet för vår personal och besökare, samt för att skydda konfidentiell information)

För att utföra due diligence-granskningar och utföra uppgifter som krävs för redovisnings- och revisionsändamål.

(a) Identitet

(b) Kontakt

(c) Betalning

(d) Transaktion

(e) Användning

(f) Nätverk och teknik

(a) Nödvändigt för att uppfylla våra rättsliga skyldigheter, till exempel i förhållande till skattemyndigheternas krav och krav på myndighetsrapportering.

(b) Nödvändigt för våra legitima intressen (för att säkerställa att vår praxis är anpassad till standarder och god praxis)

Att pseudonymisera och aggregera datamängder för att kunna använda dem för statistiska och analytiska ändamål.

(a) Identitet

(b) Kontakt

(c) Nätverk och teknik

(d) Användning

(e) Demografiska uppgifter

(a) Nödvändigt för våra eller tredje parters legitima intressen (för att vi ska kunna förlita oss på statistik- och analysdata för att fatta välgrundade affärsbeslut)

För att administrera och skydda vår verksamhet och denna webbplats (inklusive felsökning, dataanalys, testning, systemunderhåll, support, rapportering och hosting av data)

(a) Identitet

(b) Kontakt

(c) Nätverk och teknik

(a) Nödvändigt för att uppfylla våra rättsliga skyldigheter när det gäller datasäkerhet, till exempel inom ramen för tillämpliga dataskyddslagar.

(a) Nödvändigt för våra legitima intressen (för att driva vår verksamhet, tillhandahålla administration och IT-tjänster, för nätverkssäkerhet, för att förhindra bedrägeri och i samband med omorganisation av företaget eller omstrukturering av koncernen)

För att främja säkerheten och förhindra missbruk av våra webbplatser och tjänster (för att säkerställa en hög säkerhetsnivå i alla våra tjänster och webbplatser samt för att förhindra missbruk och bedrägeri vid användning av tjänsterna och webbplatserna).

(a) Identitet

(b) Kontakt

(c) Användning

(c) Finansiell

(e) Transaktion

(f) Nätverk och teknik

(a) Nödvändigt för att uppfylla våra rättsliga skyldigheter när det gäller datasäkerhet, till exempel inom ramen för tillämpliga dataskyddslagar.

(b) Nödvändigt för våra eller tredje parts legitima intressen (för att uppnå en hög säkerhetsnivå, förhindra missbruk och bedrägeri vid användning av tjänster och webbplats och skydda våra rättigheter och rättigheter för tredje part)

Att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk

(Vi kan komma att behandla dina personuppgifter när det är nödvändigt för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk eller rättigheter, oavsett om det rör sig om ett domstolsförfarande eller ett administrativt eller utomrättsligt förfarande.)

(a) Identitet

(b) Kontakt

(c) Betalning

(d) Transaktion

(e) Användning

(f) Nätverk och teknik

(a) Nödvändigt för att uppfylla en rättslig förpliktelse (t.ex. för att uppfylla förfrågningar eller order från domstolar i tillämpliga fall).

(b) Nödvändigt för våra eller tredje parters legitima intressen (i syfte att fastställa, utöva och försvara rättsliga anspråk och/eller rättigheter)

Efterlevnad av andra juridiska skyldigheter och förordningar som gäller för oss (till exempel behandlar vi personuppgifter för att uppfylla lagstadgade juridiska skyldigheter som bokföringslagar, skattelagar, dataskyddslagar, regelverk för medicintekniska produkter etc.)

(a) Identitet

(b) Kontakt

(c) Betalning

(d) Transaktion

(e) Användning

(f) Nätverk och teknik

(a) Nödvändigt för att följa tillämpliga rättsliga skyldigheter (t.ex redovisning, skatt, dataskydd och krav på medicintekniska produkter)

 

Generellt sett förlitar vi oss inte på samtycke som rättslig grund för att behandla dina personuppgifter på annat sätt än vad som anges i tabellen ovan. Observera också att vi i vissa jurisdiktioner utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet kommer att förlita oss på samtycke som en laglig grund för behandling av personuppgifter, även om samtycke inte anges som en tillämplig rättslig grund i tabellen ovan. Om du vill veta mer om den behandling som sker på grundval av samtycke i din jurisdiktion kan du använda uppgifterna i avsnitten Hur du kontaktar oss och Ytterligare information nedan.  Oavsett vår rättsliga grund för marknadsföring har du rätt att när som helst förhindra att framtida marknadsföringsmeddelanden skickas direkt till dig genom att kontakta oss på [email protected] eller genom att använda länkarna för avregistrering som finns i våra e-postmeddelanden eller på webbplatserna. Om du samtycker till ytterligare användning av dina personuppgifter kan vi komma att använda dina personuppgifter på ett sätt som överensstämmer med det samtycket. Separat kan din arbetsgivare samla in samtycke från dig för egna ändamål som personuppgiftsansvarig (se följande ruta).

Observera att om vi behöver behandla dina personuppgifter för att ingå ett avtal med dig och du inte tillhandahåller de nödvändiga personuppgifterna kan det hända att vi inte kan ingå avtal eller fullgöra avtalet med dig.

När du använder tjänsterna på begäran av din arbetsgivaren och vi tillhandahåller din arbetsgivare tjänster samlar vi in, använder och delar dina personuppgifter för ovanstående ändamål på begäran av och i enlighet med din arbetsgivares anvisningar. Din arbetsgivare är personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter för sådana ändamål, och vi är personuppgiftsbiträdet. Din arbetsgivare kan ha skyddspolicyer och processer för personuppgifter som skiljer sig från det sekretessmeddelande du läser just nu, och vi rekommenderar att du läser sådan eventuell policy innan du öppnar eller använder tjänsterna.

Om du själv har prenumererat på tjänsterna, samlar vi in, använder och delar dina personuppgifter för ovanstående ändamål och för din räkning och vi är personuppgiftsbiträde för dina personuppgifter för sådana ändamål.

Vi säljer inte dina personuppgifter eller delar dem med tredje part för användning i reklam eller marknadsföring av deras produkter eller tjänster.

4. Hur vi delar information

Vi delar inte med oss av den personliga information som vi samlar in om dig, förutom enligt beskrivningen i denna sekretesspolicy eller enligt beskrivningen i andra tillämpliga sekretesspolicyer. Vi delar personlig information med:

  • Medlemmar i Laerdal Group of Companies och dess dotterbolag och dotterbolag för ändamål som anges i denna integritetspolicy.
  • Tjänsteleverantörer som leverantörer, konsulter, professionella rådgivare och andra tjänsteleverantörer agerar för vår räkning för att uppnå bearbetningsändamål som anges i denna sekretesspolicy.
  • Kunder när vi tillhandahåller tjänster i egenskap av tjänsteleverantör som behandlar personuppgifter för deras räkning.
  • Tredje part vars produkter och tjänster integreras i våra webbplatser och tjänster för att tillhandahålla önskade funktioner.
  • Tredje parts webbplatser och nätverk för sociala medier när du direkt kontaktar dem så att Laerdal kan annonsera på deras webbplatser och nätverk.
  • Tredje part som är involverad i en affärstransaktion som innebär en fusion, omorganisation, upplösning eller annan betydande affärsförändring.
  • Tredje part när vi tror att sådant utlämnande av personlig information är avgörande för att skydda individers vitala intressen.
  • Lagtillämpning och andra offentliga myndigheter om vi i god tro anser att det är nödvändigt för oss att göra det för att uppfylla en rättslig förpliktelse eller för att svara på en giltig rättslig process.
  • Andra tredje parter efter att ha fått ditt samtycke. Kategorin och den korta beskrivningen av aktiviteter som utförs av dessa tredje parter kommer att avslöjas när du får ditt samtycke.
  • Andra tredje parter som tillåts enligt tillämpliga lagar och förordningar, t.ex. skattemyndigheter, dataskyddsmyndigheter och enligt kraven i bestämmelserna om medicintekniska produkter.

När du använder tjänsterna på begäran av din arbetsgivare, och vi tillhandahåller tjänster till din arbetsgivare, delar vi dina personuppgifter med din arbetsgivare för vissa ändamål som databehandlare för din arbetsgivare - se "Hur vi använder personuppgifter" ovan.

Vi använder tredjepartstjänsteleverantörer (t.ex. orderhantering, webbplatshantering, evenemangshantering, tillhandahållande av informationsteknik och relaterad infrastruktur, kundtjänst, e-postleverans) för att lagra och behandla din personliga information för att utföra affärsfunktioner för Laerdals räkning.

Våra tjänsteleverantörer har ingått avtal med oss som kräver att de följer våra uttryckliga instruktioner när de behandlar dina personuppgifter och de måste följa lämpliga bevarande- och säkerhetsåtgärder för att skydda sådana personuppgifter. Vi tillåter inte att de använder denna information för sina egna syften.

5. Internationella överföringar av din personliga information

Laerdal har verksamhet över hela världen och våra tjänsteleverantörer är verksamma i olika länder över hela världen. För att underlätta global verksamhet kan dina personuppgifter överföras, avslöjas, lagras eller behandlas i andra länder än ditt eget. Dessa länder kan ha andra lagar om integritet och dataskydd än det land där personuppgifterna ursprungligen lämnades. Ett sätt på vilket detta kan inträffa är när dina personuppgifter lagras med kontrollerad åtkomst på en plats i molnet. "I molnet" avses servrar i ett datacenter som hanteras av en tredje part och är tillgängliga via Internet, och datacentret kan vara i ett annat land än ditt eget. När vi överför dina personuppgifter till andra länder har vi vidtagit lämpliga skyddsåtgärder för att se till att dina personuppgifter förblir skyddade i enlighet med denna integritetspolicy och att alla överföringar till andra länder än det land där du befinner dig sker i enlighet med tillämpliga rättsliga krav.

Om dina personuppgifter överförs utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet kommer vi att förlita oss på Europeiska kommissionens 2021 standardkontraktsklausuler eller andra tillämpliga mekanismer för dataöverföring. Vi kan också överföra dina personuppgifter till länder som Europeiska kommissionen har fastställt att de har en adekvat dataskyddsnivå (listan över adekvata länder finns på här. Vi har också motsvarande bestämmelser för data som överförs från Storbritannien (t.ex. det internationella tillägget för dataöverföring till EU:s standardavtalsklausuler) och Schweiz, i enlighet med de lagar som gäller i dessa jurisdiktioner. För överföringar av personuppgifter mellan vår företagsgrupp har vi infört ett avtal inom gruppen som bygger på Europeiska kommissionens 2021 standardkontraktsklausuler (med eventuella ändringar som krävs enligt lokal lagstiftning). Dessa omfattar också genomförandet av lämpliga avtal om databehandling och skyddsåtgärder med tredje part, där det är relevant. Om du vill få en kopia av de skyddsåtgärder som vi använder för att överföra personuppgifter utanför din jurisdiktion kan du kontakta oss på [email protected].

6. Lagring av din personliga information

Under de begränsade omständigheter där vi är personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter (se "Hur vi använder personuppgifter" ovan för ytterligare information), behåller vi dina personuppgifter endast så länge som det är nödvändigt för att uppfylla de behandlingsändamål som beskrivs i denna påstående. När ändamålen för din personliga informationsbehandling är uttömda eller lagringsperioden har löpt ut, vad som än kommer först, kommer vi antingen att radera din personliga information genom att förlita oss på en teknisk metod som omöjliggör återställning eller hämtning av sådan information eller gör data inte längre personligt odefinierbara av ta bort vissa datakategorier som identifierar dig.

För att säkerställa att personuppgifter endast behandlas under en begränsad tid har vi upprättat policyer och scheman för datalagring som anger tillämpliga lagringsperioder för varje syfte med behandling av personuppgifter. Vi raderar nämligen personuppgifter när syftet med behandlingen är uttömt, såvida inte personuppgifterna krävs för att uppfylla rättsliga skyldigheter eller för att fastställa rättsliga anspråk. När din organisation upphör att använda våra tjänster kommer vi till exempel att radera kontoinformation och annan personlig information som är nödvändig för att använda tjänsterna (för vilka vi är personuppgiftsansvariga), såvida inte uppgifterna krävs för att uppfylla rättsliga skyldigheter eller för att fastställa rättsliga anspråk.

Om vi förlitar oss på samtycke för att behandla dina personuppgifter kommer vi att upphöra med behandlingen när samtycket återkallas eller när syftet med behandlingen är uttömt, beroende på vad som inträffar först. Observera att ett återkallande av samtycke inte påverkar lagligheten av den behandling som grundar sig på samtycke före återkallandet. Om du har återkallat ditt samtycke kan personlig information i vissa fall inte raderas från våra system och säkerhetskopior av tekniska skäl. Om så är fallet kommer vi att se till att lämpliga åtgärder vidtas för att förhindra ytterligare användning av sådan personlig information. Observera att vi under vissa omständigheter lagrar dina personuppgifter under längre tidsperioder, till exempel när vi måste göra det i enlighet med rättsliga och regulatoriska krav (t.ex. skattelagar, bokföringslagar etc.). Under särskilda omständigheter kan vi också lagra dina personuppgifter under längre perioder så att vi har en korrekt beskrivning av dina kontakter med oss i händelse av eventuella klagomål eller bestridanden eller om vi rimligtvis tror att det kan komma att uppstå rättstvister som rör dina personuppgifter eller handhavanden

Om din arbetsgivare eller annan organisation är personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter, referera till deras skyddspolicyer och processer gällande dina personuppgifter för information om relevanta retentionstider.

7. Personlig informationsintegritet och säkerhet

Vi har åtagit oss att säkerställa en hög nivå av sekretess, dataskydd och säkerhet för den personliga information som vi kontrollerar eller innehar. Säkerheten för dina personuppgifter är vår prioritet och vi vidtar rimliga tekniska, avtalsmässiga, organisatoriska och fysiska åtgärder för att skydda dina personuppgifter. Vi är certifierade enligt ISO 27001-standarden för vårt ledningssystem för informationssäkerhet och våra metoder för informationssäkerhet granskas årligen av interna och externa revisorer. ISO 27001-certifieringen kräver att vi har lämpliga fysiska, elektroniska och administrativa skyddsåtgärder på plats för att förhindra obehörig åtkomst, radering, förlust, användning, behandling eller avslöjande av dina personuppgifter. Vi har infört ramar för kontinuerlig förbättring av säkerhet, integritet och dataskydd, och vi kommer att fortsätta att se över och uppdatera våra säkerhetsåtgärder när det är lämpligt, i takt med att ny teknik blir tillgänglig.

8. Dina rättigheter

Om den databehandling som vi utför omfattas av GDPR (General Data Protection Regulation) eller motsvarande lagar, och med hänsyn till vissa undantag (i vissa fall beror detta på den behandlingsaktivitet som vi utför), har du följande rättigheter när det gäller dina personuppgifter:

  • Tillgång till personlig information - Du har rätt att fråga oss om vi har din personliga information. Om vi har dina personuppgifter har du rätt att begära att vi lämnar ut kopior av dina uppgifter.
  • Rättelse av personuppgifter - Du har rätt att begära att vi rättar dina personuppgifter om uppgifterna är felaktiga eller ofullständiga.
  • Att radera/ta bort personlig information - Du har rätt att begära att vi raderar din personliga information under vissa omständigheter.
  • Att begränsa behandlingen av dina personuppgifter - Du har rätt att begära att vi stoppar behandlingen av dina personuppgifter under vissa omständigheter.
  • Att överföra dina personuppgifter - Du har rätt att begära att vi överför dina personuppgifter i elektroniskt format till en annan organisation eller till dig.
  • För att invända mot behandling av personuppgifter - Du har rätt att när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter på grundval av legitima intressen. Observera att denna rättighet inte gäller om vi kan visa starka och legitima skäl att fortsätta använda din information.
  • Att återkalla samtycke till behandling av personuppgifter - Du har rätt att återkalla ditt samtycke till behandling av personuppgifter när som helst när vår behandling baseras på ditt samtycke.
  • Att invända mot vår användning av dina personuppgifter för direkt marknadsföring - Du har rätt att säga åt oss att inte skicka marknadsföringskommunikation till dig.
  • Att få en kopia av de skyddsåtgärder för personuppgifter som används för överföringar utanför din jurisdiktion - Du har rätt att begära en kopia av lämpliga skyddsåtgärder som fungerar som en överföringsmekanism för överföringar som omfattas av GDPR.
  • Att inte bli föremål för automatiserat beslutsfattande - Du har rätt att inte bli föremål för ett beslut som enbart baseras på automatiserad behandling, inklusive profilering, och som har rättsliga eller liknande konsekvenser för dig.
  • Att lämna in ett klagomål till relevant tillsynsmyndighet - Du har rätt att lämna in ett klagomål till relevanta myndigheter om du inte är nöjd med vår sekretesspraxis.

Vi kan be dig om ytterligare information för att bekräfta din identitet och för säkerhetsändamål, innan vi avslöjar den personliga information du begärt.

Observera att denna lista kanske inte är uttömmande. Detta innebär att du kan ha ytterligare rättigheter i enlighet med din lokala lagstiftning. Läs igenom avsnitten om ytterligare information för din jurisdiktion nedan. Dessutom kan utövandet av de angivna rättigheterna i vissa fall begränsas av lokala lagkrav. Om du vill veta hur du kan utöva dina rättigheter eller ställa frågor om vår sekretesspraxis kan du gå till avsnittet "How to Contact Us" .

I situationer där vi agerar som personuppgiftsbiträde av dina personuppgifter (till exempel när vi hanterar personuppgifter för våra kunders räkning) bör du utöva dina rättigheter gentemot den relevanta personuppgiftsansvarige (till exempel din arbetsgivare, där din arbetsgivare är den kundorganisation som har köpt våra tjänster).

9. Länkar till andra webbplatser

Webbplatserna kan innehålla länkar till andra webbplatser och sociala medietjänster, t.ex. Facebook och Twitter. Dessutom kan våra webbplatser innehålla vissa funktioner som tillhandahålls av tredje parter och plattformar. Om du redan använder dessa plattformar kan deras cookies finnas lagrade på din enhet när du använder våra webbplatser och de kan redan ha viss information om dig som de kan kombinera med information som samlats in på våra webbplatser. Dessa funktioner kan möjliggöra integration och/eller åtkomst till dina sociala medier. Vi kontrollerar inte de sociala medietjänsterna, dina profiler på de tjänsterna, ändrar inte dina sekretessinställningar på de tjänsterna och fastställer inga regler om hur din information på dessa tjänster kommer att användas. Du och leverantörerna av sociala medier kontrollerar de frågorna.

Dessa webbplatser och sociala medietjänster är oberoende parter som inte delar samma sekretesspraxis som Laerdal, och vi är inte ansvariga för deras behandling av din personliga information. Du uppmuntras att bekanta dig med deras policyer och meddelanden på relevanta webbplatser och sociala medietjänster för att lära dig mer om hur de hanterar din information innan du använder sådana funktioner som görs tillgängliga för dig på webbplatserna.

10. Hur du kontaktar oss

Du kan kontakta oss på ett antal sätt som anges nedan i samband med dina personuppgifter.

 1. Om du när som helst vill avregistrera dig från marknadsföringsmeddelanden som vi skickar till dig kan du antingen göra detta genom att (a) fylla i webbformuläret som du hittar på här, (b) klicka på länken "avregistrera dig" i de marknadsföringsmeddelanden som vi skickar till dig, eller (c) kontakta oss direkt på [email protected].
 2. Du kan välja att utöva dina rättigheter enligt avsnitt 8 eller avsnitt 12 som är specifikt för din jurisdiktion genom att (a) fylla i formuläret här, (b) genom att skicka e-post till [email protected] eller (c) genom att skriva till oss på adressen som anges i stycket nedan.
 3. Om du har några frågor om denna sekretesspolicy eller vår integritetspraxis eller om du vill klaga på vår hantering av dina personuppgifter, kan du också kontakta vår dataskyddshanterare via post eller e-post med hjälp av uppgifterna nedan:

Laerdal Medicinsk AS
Till dataskyddsombudets kännedom
Post: Tanke Svilands Gate 30, Stavanger Norge 4007
E-post: [email protected]

11. Uppdateringar av global sekretesspolicy

Vi kommer att uppdatera den här sekretesspolicyn från tid till annan för att anpassa den till förändringar i vår sekretesspraxis. Alla uppdateringar kommer att läggas ut på webbsidorna. När vi lägger upp sådana uppdateringar, kommer vi att uppdatera datumet för ”senaste uppdaterad” ovanför förklaringen. Vi uppmuntrar dig att regelbundet granska denna sekretesspolicy för att hålla dig informerad om hur Laerdal behandlar och skyddar dina personuppgifter.

12. Ytterligare information gällande EU-US Data Privacy Framework

Laerdal Labs DC, Inc. och Laerdal Medical Corporation (gemensamt benämnda som "Laerdal USA", "vår", "vi" och "oss" i detta avsnitt följer EU-US Data Privacy Framework (EU-US DPF) och UK Extension to EU-US DPF, Swiss-US Data Privacy Framework (Swiss-US DPF) samt rättigheterna för individer från EU och Storbritannien, liksom schweiziska individer, enligt vad som fastställts av USA:s handelsdepartement. Laerdal USA är certifierat gentemot USA:s handelsdepartement och följer principerna i EU-US Data Privacy Framework (EU-US DPF Principles) gällande behandlingen av personuppgifter som mottagits från Europeiska unionen enligt EU-US DPF, från Schweiz enligt Swiss-US DPF och från Storbritannien (inklusive Gibraltar) enligt UK Extension to EU-US DPF. Om det uppstår något konflikt mellan villkoren i denna integritetspolicy och principerna i EU-US Data Privacy Framework (EU-US DPF) och UK Extension to EU-US DPF samt Swiss-US Data Privacy Framework (Swiss-US DPF), kommer principerna att ha företräde. För att lära dig mer om Data Privacy Framework (DPF)-programmet och för att se vår certifiering, besök https://www.dataprivacyframework.gov/.

Hantering av klagomål
I enlighet med EU-US Data Privacy Framework (EU-US DPF) och UK Extension to EU-US DPF, samt Swiss-US Data Privacy Framework (Swiss-US DPF) och rättigheterna för EU- och Storbritannien-individer, samt schweiziska individer, åtar sig Laerdal USA att lösa DPF Principles-relaterade klagomål angående vår insamling och användning av dina personuppgifter. EU- och Storbritannien-individer samt schweiziska individer med förfrågningar eller klagomål angående vår hantering av personuppgifter som mottagits enligt EU-US Data Privacy Framework (EU-US DPF) och UK Extension to EU-US DPF, samt Swiss-US Data Privacy Framework (Swiss-US DPF) bör först kontakta Laerdal USA på nedanstående adress:

Laerdal Medical AS
Att: Data Privacy Manager
Postadress: Tanke Svilands Gate 30, Stavanger, Norge 4007

E-post: [email protected]

Om du inte får ett snabbt bekräftelsemeddelande angående ditt klagomål från oss, eller om vi inte har behandlat dina frågor tillfredsställande, har du rätt att begära tvistlösning genom bindande skiljeförfarande. Laerdal USA har åtagit sig att hänvisa olösta klagomål som rör EU-US Data Privacy Framework (EU-US DPF) och UK Extension to EU-US DPF, samt Swiss-US Data Privacy Framework (Swiss-US DPF) och rättigheterna för EU- och Storbritannien-individer, samt schweiziska individer, till ICDR/AAA DPF IRM Service, en tvistlösningsleverantör med bas i USA. Besök webbplatsen för ICDR/AAA DPF IRM Service på https://go.adr.org/dpf_irm.html. Skiljedomsförmedlingstjänsterna som erbjuds av ICDR/AAA DPF IRM tillhandahålls kostnadsfritt.

Utrednings- och verkställandebefogenheter
Federal Trade Commission har jurisdiktion över Laerdal USA:s efterlevnad av EU-US Data Privacy Framework (EU-US DPF), Swiss-US Data Privacy Framework (Swiss-US DPF), och UK Extension to EU-US Data Privacy Framework (UK Extension to EU-US DPF).

Överföringar till tredje parter
Om vi delger dina personuppgifter till en tredje part som agerar som en dataskontrollant eller agent kommer vi att följa principen om ansvar för vidareöverföring och säkerställa skyddet av dina personuppgifter enligt EU-US Data Privacy Framework (EU-US DPF) och UK Extension to EU-US DPF, samt Swiss-US Data Privacy Framework (Swiss-US DPF). Vi förblir ansvariga för behandlingen av personuppgifter som mottagits enligt ramverken och därefter överförs till en tredje part som agerar som agent, såvida vi inte kan påvisa att vi inte är ansvariga för eventuella skador som orsakats.

Offentliga myndigheters upplysningsskyldighet
Vi kan vara skyldiga att lämna ut personuppgifter som svar på lagliga begäran från offentliga myndigheter, inklusive situationer som involverar nationell säkerhet eller krav på rättslig verkställighet.