Gå vidare till
Öppna vägledning

Produkt- och reservdelskataloger

Med ett djupt rotat engagemang för förbättrad överlevnad hos patienter som grund, har vi i över 50 år kontinuerligt strävat efter att utveckla och förbättra behovsbaserade produkter och lösningar, i syfte att uppfylla era pedagogiska och kliniska målsättningar.

Produkt- och reservdelskatalogerna på den här sidan finns bara utgivna på engelska.
Kontakta oss om du behöver ytterligare hjälp

Reservdelskatalog

Reservdelskatalogerna är avsedda att fungera som en guide för identifiering av delar du kan behöva byta ut.

Observera att uppdelningen av en produkt i mindre delar inte specificerar den fullständiga produkten (övningsdocka, defibrillator, luftvägsprodukt, sugenhet), utan visar tillgängliga reservdelar och tillbehör.