Gå til innhold

Laerdals mål er å bidra til å redde
en million liv. Hvert år. Innen 2030.

Komplett Løsning for respiratorisk behandling.

Nursing Anne Simulator

Utviklet for at en under syTrene på alt fra grunnleggende vurdering til avansert praksis.

COVID-19 Beredskap

Tilgjengelige simulerings-scenarier,sjekkliste, forskning og nyttige linker for helsepersonell.
You must be logged in to submit this form. If you are logged in and still cannot post, make sure "Do not track" in your browser settings is disabled.

Welcome back

Your session timed out whilst you were away. Do you want to continue signed in?

Continue Sign Out