Gå vidare till

COVID-19 Resource Center

Kostnadsfria scenarier, checklistor, relevant forskning mm..

Nursing Anne Simulator - Geriatrisk modul

Global Resuscitation Alliance​ Scientific & Regional Update

Live Global Webinar on May 27th, 2021

Vi i stolta över att tack vare den allians vi har med Resuscitation Academy och Global Resuscitation Alliance kan vi nu bjuda in till ett expertledt virtuellt webinar. Anmäl dig och ta del av ny vetenskap och nya rön som bidrar till effektiva guidelines för återupplivning.

 

Registrera dig här

You must be logged in to submit this form. If you are logged in and still cannot post, make sure "Do not track" in your browser settings is disabled.