Gå vidare till

Defibrillering och kardiologi

Kompetensförmåga

Tidig defibrillering, inom de första 5 minuterna, är ett viktigt steg i kedjan av överlevnad. Våra träningslösningar gör det möjligt för amatören och professionell vårdgpersonal att öva med att använda en hjärtstartare inom en säker inlärningsmiljö.

You must be logged in to submit this form. If you are logged in and still cannot post, make sure "Do not track" in your browser settings is disabled.