Gå vidare till
Öppna vägledning
A4-newsletterhead.jpg A4-newsletterhead.jpg

Simulation User Network

Simulation User Network (SUN) annordnas världen runt med syfte att dela erfarenheter, utforska simuleringens möjligheter och inspireras såväl av varandra som av ledande experter. Som deltagare kan man förvänta sig inspiration och kunskapsutbyte I form av föreläsningar, workshops och interaktiva övningar. Fokuset är att genom nätverkande tillsammans stärka kompetens och lyfta patientsäkerhet och kliniska resultat. 
SUN är ett nätverk för er som idag arbetar med simulering men också för er som ser ett behov av simulering som ett utbildningsverktyg I ett kommande steg. SUN anordnar konferenser med olika inriktningar, dels för er som arbetar på sjukhusens kliniska träningscenter, men också för er som är verksamma som vårdlärare i t ex undersköterskeutbildning, eller för er som har ett intresse att, eller redan har, implementerat simuleringsträning för personal inom kommunal vård- och omsorg.    
Just nu annordnas SUN  med fokus på ubildning inom kommunal vård och omsorgs. För att läsa mer och för anmälan följ nedan länkar.