Gå vidare till

Luftvägsbehandlingstränare

Kompetensförmåga
Våra luftvägsbehandlingstränare är utformade för att underlätta undervisningen av grundläggande och avancerade färdigheter, inklusive igenkännande och tekniker för en obstruerad luftväg, intubation på nyfödda och kirurgisk crikotyrotomi. Genom repetitiv övning ökar eleverna sin färdighet och självförtroende.

Luftvägsbehandlingstränare

Anatomiskt korrekt reproduktion av en barntorso för att träna skillnader mellan barn- och vuxenanatomi vid... Anatomiskt korrekt reproduktion av en barntorso för att träna skillnader mellan barn- och vuxenanatomi vid luftvägsbehandling.
Laerdal Neonatal Airway Trainer ger intubationsfärdigheter på en nyfödd baby. Den robusta och realistiska modellen... Laerdal Neonatal Airway Trainer ger intubationsfärdigheter på en nyfödd baby. Den robusta och realistiska modellen ger eleverna möjlighet att utföra träning som direkt kan överföras till den kliniska miljön.
NG Tube & Trach Care Simulator är en övningsdocka som är framtagen för instruktion och träning i omvårdnad av patient... NG Tube & Trach Care Simulator är en övningsdocka som är framtagen för instruktion och träning i omvårdnad av patienter med olika respiratoriska och gastrointestinala tillstånd, samt för övning av nasal och oral tillgång.
Laerdal Infant Airway Management Trainer har en realistisk anatomi (3 månader gammal baby) för att träna grundläggand... Laerdal Infant Airway Management Trainer har en realistisk anatomi (3 månader gammal baby) för att träna grundläggande och avancerade färdigheter i luftvägsbehandling. Realismen har förbättrats ytterligare genom vårt nya, unika elastiska...
Realistisk övning är nyckeln till att utveckla färdigheter i luftvägsbehandling. Laerdal Airway Management Trainers... Realistisk övning är nyckeln till att utveckla färdigheter i luftvägsbehandling. Laerdal Airway Management Trainers realistiska övre torso och huvud simulerar verkliga komplikationer vid träning av intubations-, ventilations- och...
The Deluxe Difficult Airway Trainer features a manually inflatable tongue to simulate obstructed airway and is... The Deluxe Difficult Airway Trainer features a manually inflatable tongue to simulate obstructed airway and is designed for training the management of difficult airways
Pneumothorax Trainer med bilateral ventilpneumothorax och dekompressionsportaler i armhålor och under nyckelbenen... Pneumothorax Trainer med bilateral ventilpneumothorax och dekompressionsportaler i armhålor och under nyckelbenen är skapad speciellt för fackfolk som vill öva pneumothorax dekompressioner.
AT Kelly Torso har utvecklats för att träna åtkomst av centrala vener och pneumothorax dekompression samt... AT Kelly Torso har utvecklats för att träna åtkomst av centrala vener och pneumothorax dekompression samt luftvägsbehandling.
Realistisk simulering av nål- och kirurgisk cricothyreotomi Realistisk simulering av nål- och kirurgisk cricothyreotomi
Choking Charlie är en torso av en vuxen person som utformats speciellt för att eleverna ska få träna Heimlich manöver... Choking Charlie är en torso av en vuxen person som utformats speciellt för att eleverna ska få träna Heimlich manöver. Realistisk anatomi och realistiska reaktioner med simulerade matbitar är ett utmärkt verktyg för att visa och träna...

Relaterade Produkter & Tjänster

You must be logged in to submit this form. If you are logged in and still cannot post, make sure "Do not track" in your browser settings is disabled.