Gå til innhold
Åpen navigasjon

Tilbakemelding

laerdal-sustainability-pulpit-rock-hero.jpg laerdal-sustainability-pulpit-rock-hero.jpg

Bærekraftsrapport

Motivert av å bidra til å redde liv

Forpliktet til karbonnøytrale, sirkulære løsninger og UNGP-overholdelse i hele Laerdals virksomhet og forsyningskjede innen 2030.

Konsekvens- og bærekraftsrapport 2023

Oppdatering om karbonutslipp – 2021

Laerdal er forpliktet til å gjøre vårt for å bidra til en mer bærekraftig fremtid for alle.  Vårt misjon om å bidra til å redde liv har sammen med FNs bærekraftsmål definert vår vei mot å levere innovative, livreddende produkter og løsninger, samtidig som vi sikrer at vi forbedrer vårt miljømessige og sosiale avtrykk. Bærekraft er en viktig del av alt vi gjør. En fullstendig bærekraftsoppdatering med alle aspekter om bærekraft kommer snart. 

Utslippsutvikling i klimaregnskap 2019–2021 (CO2e i tonn)

Figure 2 for 2021 update.jpg

Laerdal måler alle aspekter av utslipp i alle deler av organisasjonen. Utslippstallene inkluderer kategori 1, 2 og 3.
 
Selv om det er foretatt flere viktige utslippsreduserende tiltak, har vi sett en økning i våre absolutte utslipp på grunn av:

  • Økninger i virksomheten. Sammenlignet med 2019 har virksomheten økt med 30 % og utslippene 15 %.
  • Økning i utslipp på grunn av Covid19-pandemien og økning i ikke-planlagte forsendelser med fly.
  • Viktige forbedringer av materialer er avsluttet, men gjenspeiles ennå ikke i nåværende salgs- og utslippstall. Dette arbeidet vil bli ytterligere forsterket av den detaljerte livssyklusvurderingen utført på våre viktigste produkter
I relative tall ser vi at karbonutslipp har økt med 15 %, samtidig som virksomheten har vokst med 30 % fra 2019 til 2021

Figure 3 for 2021 update.png

 

 

 

 

 

«Hvis vi kan skape verdier for samfunnet generelt og gjøre jobben vår bra, vil tilfredsstillende økonomiske resultater følge- og tillate oss å bygge et sterkere selskap med tiden.»

- Åsmund S. Lærdal

Asmund-Laerdal.jpg