Przejdź do treści
Otwórz wyszukiwarkę
ValuePlus.jpg ValuePlus.jpg

Zrównoważony rozwój

Motywani chęcią niesienia pomocy
niezbędnej dla ratowania ludzkich istnień

 

Dążymy do wprowadzenia do 2030 r. rozwiązań neutralnych pod względem emisji dwutlenku węgla, stworzenia obiegu zamkniętego dla naszych produktów oraz przestrzegania zasad UNGP w całym łańcuchu biznesowym i dostawczym.

 

Pobierz pełen raport o zrównoważonym rozwoju Laerdal

 

Zapoznaj się z poszczególnymi rozdziałami: 

Pomoc 

Konsekwentnie dążymy do osiągnięcia w sposób zrównoważony naszego celu, jakim jest pomoc w uratowaniu do 2030 roku miliona istnień ludzkich rocznie.

Wizja i czyny 

Bazując na naszej wizji i misji, wyznaczyliśmy śmiałe cele w zakresie zrównoważonego rozwoju i wsparliśmy je planem działania zapewniającym ich osiągnięcie.

Pomiar

Wszystkie emisje bezpośrednie i pośrednie powstałe w wyniku naszej działalności gospodarczej są przez nas mierzone w sprawdzony, metodyczny sposób.

 

Neutralna emisja CO2

Do 2030 r. chcemy zredukować o 70% emisję CO2 w obiektach, transporcie, podróżach, łańcuchu dostaw i wyrównać straty powstałe przez pozostałą emisję.

Obieg zamknięty

Projektujemy nowe rozwiązania i modele sprzedaży z myślą o zrównoważonym rozwoju. Naszym celem jest ponowne wykorzystanie materiałów w całym łańcuchu. 

Odpowiedzialność

Stopniowo wdrażamy wytyczne UNGP i OECD w całym naszym łańcuchu dostaw, zaczynając od naszych największych dostawców.

 

 

 

 

 

“Jeśli potrafimy dobrze wykonywać swoją pracę i tworzyć wartość dla całego społeczeństwa, to satysfakcjonujące wyniki ekonomiczne, które pozwolą nam zbudować silniejszą firmę, same się pojawią.”

- Åsmund S. Lærdal

Asmund-Laerdal.jpg