Przejdź do treści
Otwórz wyszukiwarkę
laerdal-sustainability-pulpit-rock-hero.jpg laerdal-sustainability-pulpit-rock-hero.jpg

Zrównoważony rozwój Laerdal

Motywani chęcią niesienia pomocy niezbędnej dla ratowania ludzkich istnień

Dążymy do wprowadzenia do 2030 r. rozwiązań neutralnych pod względem emisji dwutlenku węgla, stworzenia obiegu zamkniętego dla naszych produktów oraz przestrzegania zasad UNGP w całym łańcuchu biznesowym i dostawczym.

Zrównoważony rozwój Laerdal - Raport z 2023 roku

Nasze działania

Pomoc 

Konsekwentnie dążymy do osiągnięcia w sposób zrównoważony naszego celu, jakim jest pomoc w uratowaniu do 2030 roku miliona istnień ludzkich rocznie.

Wizja i czyny 

Bazując na naszej wizji i misji, wyznaczyliśmy śmiałe cele w zakresie zrównoważonego rozwoju i wsparliśmy je planem działania zapewniającym ich osiągnięcie.

Pomiar

Wszystkie emisje bezpośrednie i pośrednie powstałe w wyniku naszej działalności gospodarczej są przez nas mierzone w sprawdzony, metodyczny sposób.

 

Neutralna emisja CO2

Do 2030 r. chcemy zredukować o 70% emisję CO2 w obiektach, transporcie, podróżach, łańcuchu dostaw i wyrównać straty powstałe przez pozostałą emisję.

Obieg zamknięty

Projektujemy nowe rozwiązania i modele sprzedaży z myślą o zrównoważonym rozwoju. Naszym celem jest ponowne wykorzystanie materiałów w całym łańcuchu. 

Odpowiedzialność

Stopniowo wdrażamy wytyczne UNGP i OECD w całym naszym łańcuchu dostaw, zaczynając od naszych największych dostawców.

Postępy w dążeniu do neutralnej emisji CO2 - dane na 2021 rok

Jesteśmy zaangażowani w działania mające na celu budowanie zrównoważonej przyszłości dla wszystkich. Nasza misja ratowania życia oraz Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ określiły naszą drogę do dostarczania innowacyjnych, ratujących życie produktów i rozwiązań przy jednoczesnej poprawie naszego wpływu na środowisko i społeczność. Zrównoważony rozwój jest ważną częścią wszystkiego, co robimy. Wkrótce pojawi się pełna aktualizacja dotycząca zrównoważonego rozwoju.

Zmiany w emisji CO2 2019 - 2021 (ton CO2e)

Figure 2 for 2021 update.jpg

W Laerdal mierzymy wszystkie aspekty emisji CO2. Liczby dotyczące emisji obejmują zakres 1, 2 i 3.
 
Pomimo podjęcia kilku ważnych inicjatyw w zakresie redukcji emisji, odnotowaliśmy wzrost naszej bezwzględnej emisji z powodu:

  • Wzrostu działalności gospodarczej - w stosunku do stanu wyjściowego z 2019 r. działalność gospodarcza wzrosła o 30%, a emisja o 15%.
  • Wzrostu emisji związanego z pandemią Covid19 - zakłóceń w logistyce i wzrostu nieplanowanych przesyłek lotniczych.
  • Ważnych ulepszenia w zakresie materiałów - prace zostały zakończone, ale nie znalazły jeszcze odzwierciedlenia w obecnych liczbach sprzedaży i emisji. Prace te zostaną dodatkowo wzmocnione przez szczegółową ocenę cyklu życia przeprowadzoną na naszych najważniejszych produktach
W liczbach względnych widzimy, że emisja dwutlenku węgla wzrosła o 15%, podczas gdy biznes wzrósł o 30% w latach 2019 - 2021

Figure 3 for 2021 update.png

 

 

 

 

 

“Jeśli potrafimy dobrze wykonywać swoją pracę i tworzyć wartość dla całego społeczeństwa, to satysfakcjonujące wyniki ekonomiczne, które pozwolą nam zbudować silniejszą firmę, same się pojawią.”

- Åsmund S. Lærdal

Asmund-Laerdal.jpg