Przejdź do treści
Otwórz wyszukiwarkę
_BER9160-2953x1969-8f7f182.jpg _BER9160-2953x1969-8f7f182.jpg

CPRmeter™ 2

Doskonalenie przez pomiar za pomocą urządzenia zapewniającego informacje zwrotne dla RKO

We wczesnych, kluczowych momentach zatrzymania krążenia CPRmeter 2 pomaga osobom udzielającym pierwszej pomocy zoptymalizować wykonywanie RKO przez przekazywanie informacji zwrotnej dotyczącej najistotniejszych parametrów RKO w czasie rzeczywistym.


Karta produktu dla CPRmeter 2

Jakość utrzymana na jednakowym poziomie

Wysokiej jakości resuscytacja za każdym razem

Wykazano, że wysokiej jakości resuscytacja krążeniowo-oddechowa ratuje życie.1,2 Ale czy zespoły ratownicze za każdym razem wykonują wysokiej jakości uciśnięcia klatki piersiowej? CPRmeter 2 to niewielkie i łatwe w obsłudze urządzenie,  weryfikujący czy wszyscy ratownicy obecni na miejscu zdarzenia wykonują wysokiej jakości uciśnięcia.3,4 CPRmeter 2 dostarcza mierzone w czasie rzeczywistym informacje zwrotne dotyczące częstotliwości uciśnięć (uciśnięcia/min.), głębokości (mm), relaksacji (g), liczby uciśnięć i czasu bezczynności podczas RKO. Jednocześnie umożliwia użytkownikom samoocenę wydajności, dzięki wykorzystaniu przygotowanych przez urządzenie statystyk. 

Aplikacja CPRmeter

cprmeter-app-session-iphone-appstore-3screens-2x.jpg

CPRmeter 2 oraz aplikacja CPRmeter

Potężne połączenie

CPRmeter 2 z technologią Q-CPR® zapewnia sumaryczne informacje zwrotne oraz szkolenie w czasie rzeczywistym, pomagając ratownikom optymalizować jakość RKO.

Dzięki połączeniu z aplikacją CPRmeter ukazującej szczegółowe statystyki wykonywanego RKO, tj. głębokość uciśnięć (mm), relaksacja (g), częstotliwość (uciśnięcia/min.), czas trwania sesji i frakcja uciskania klatki piersiowej; organizacje mogą wdrażać działania na rzecz poprawy jakości. Aplikacja zapewnia również podsumowanie po zdarzeniu i możliwość udostępnienia/eksportu statystyk do późniejszej szczegółowej analizy danych.

Aplikacja dostepna jest dla wszystkich wersji iOS oraz Android 5-9.

 

Plik cprmeter2-screen-timeline-detailed.jpg

 

Ratownicy mogą korzystać z wizualnych informacji zwrotnych dotyczących jakości ich pracy w warunkach klinicznych lub szkoleniowych.
Szczegółowy widok podaje informacje dotyczące najważniejszych parametrów RKO.

Szybkie i łatwe podsumowanie

Wystarczy jedno kliknięcie, aby przejrzeć najważniejsze statystyki dotyczące jakości wykonanych uciśnięć. Podczas prowadzenia resuscytacji zwykle panuje gorączkowa atmosfera, a ratownicy są rozproszeni. Ciągły dostęp do obiektywnych informacji zwrotnych na temat jakości wykonywanego RKO prowadzi do natychmiostowego wysunięcia wniosków oraz poprawy jakości i wyników RKO.6,7,8

Medical personell using cprmeter 2

Często zadawane pytania

Jak działa CPRmeter 2?

CPRmeter 2 ma dwa wbudowane czujniki: jeden mierzy przyspieszenie, a drugi siłę. Podczas każdego uciśnięcia zaawansowany mikroprocesor stale mierzy oba te parametry, a specjalne algorytmy przekształcają zgromadzone dane na zrozumiałe dla użytkownika informacjezwrotne.

Przyspieszeniomierz mierzy głębokość i częstotliwość ruchu ściany klatki piersiowej podczas każdego uciśnięcia i konwertuje ją na przebytą odległość. Czujnik siły mierzy siłę zastosowaną podczas resuscytacji krążeniowo-oddechowej i jest wykorzystywany do kilku celów, z których najważniejszym jest możliwość wykrywania, czy dochodzi do pełnej relaksacji klatki piersiowej.

CPRmeter 2 wykorzystuje technologię Q-CPR, podobną do tej, która jest stosowana w defibrylatorach Philips MRx, Philips XL+ oraz Philips FR3.

Czy CPRmeter 2 można użyć w przypadku resuscytacji niemowląt i dzieci?

Wykazano, że urządzenia zapewniające informacje zwrotne dla RKO (CPRmeter) poprawiają jakość RKO, co może zwiększyć szansę uratowania życia, w tym życia dzieci. W Polsce CPRmeter może być wykorzystywany podczas resuscytacji dzieci, które ukończyły 1 rok życia.

Czy CPRmeter 2 może pozostać na klatce piersiowej pacjenta w trakcie defibrylacji?

Tak,  CPRmeter 2 może pozostać na klatce piersiowej pacjenta, gdy wymagana jest defibrylacja.

W takiej sytuacji należy przerwać uciskanie klatki piersiowej, zabrać dłonie z urządzenia i nie  dotykać pacjenta, podstępując zgodnie z właściwym algorytmem defibrylacji. 

Czy można używać CPRmeter 2 z fantomem z funkcją QCPR?

Tak, ale należy wyłączyć podawanie informacji zwrotnych przez fantom do resuscytacji. CPRmeter 2 to urządzenie medyczne opracowane w celu przekazywania ratownikowi wytycznych dotyczących RKO, przeznaczony do stosowania u szerokiej grupy pacjentów, z różnymi właściwościami klatki piersiowej. Fantomy do RKO często mają uproszczony model mechaniczny klatki piersiowej, który jest odpowiedni do szkolenia użytkowników w zakresie RKO.  Te dwa modele mają różne technologie pomiaru i różną tolerancję, co utrudnia porównywanie obu zestawów informacji zwrotnych i postępowanie zgodnie z nimi.

Czy można korzystać z CPRmeter 2 podczas transportu pacjenta w karetce?

CPRmeter 2 nie jest przeznaczony do stosowania w środowisku ruchomym takim jak np. karetka. Podczas stosowania w trakcie transportu pacjenta, CPRmeter 2 może przekazywać niedokładne informacje zwrotne. Jeśli resuscytacja w karetce jest konieczna, wówczas nie należy kierować się informacjami dotyczącymi głębokości uciśnięcia pochodzącymi z CPRmeter 2.

Na czas transportu, nie ma konieczności zdejmowania wyrobu z ciała pacjenta.

Czy można korzystać z CPRmeter 2 w deszczu lub innych niekorzystnych warunkach pogodowych?

Tak, CPRmeter 2 ma klasyfikację IP 55.

Chroniony przed ograniczonym wnikaniem pyłu.

Chroniony przed strumieniami wody pod ciśnieniem, z dowolnego kierunku.

Na jak długo wystarczą baterie?

CPRmeter 2 stale monitoruje stan 2 baterii AAA. Jeśli pozostała energia jest mniejsza niż wymagana do obsługi całego zdarzenia RKO, podczas zdarzenio zostanie wyświetlony wskaźnik niskiego stanu baterii.

Baterie powinny wystarczyć na obsługę co najmniej 10 epizodów 30-minutowego RKO. Jeśli CPRmeter 2 pozostaje w trybie czuwania, baterie powinny wystarczyć na 2 lata i obsługę dwóch 30-minutowych zdarzeń RKO.

Zalecamy stosowanie w CPRmeter 2 wysokiej jakości baterii alkalicznych.

Czy można wyświetlić statystyki zdarzeń Q-CPR Quick Review po wyłączeniu CPRmeter 2?

Statystyki zdarzenia RKO są przechowywane również po wyłączeniu CPRmeter 2.

Po ponownym włączeniu urządzenia można przeglądać statystyki ostatniej zapisanej resuscytacji. Statystyki te są usuwane z szybkiego przeglądu Q-CPR Quck Review podczas zastosowania urządzenia w trakcie nowego zdarzenia resuscytacyjnego.

Czym jest Q-CPR?

Q-CPR to chroniona znakiem towarowym platforma technologiczna firmy Laerdal, zapewniająca obiektywny pomiar i korygujące informacje zwrotne dotyczące istotnych parametrów RKO, a także umożliwiająca zapisywanie parametrów na potrzeby późniejszego podsumowania lub analizy. Technologia ta pomaga szkolić ratowników z zakresu resuscytacji krążeniowo-oddechowej również w trakcie prawdziwych sytuacji zagrożenia życia.

Jak często należy wymieniać przylepiec pacjenta?

Przylepiec pacjenta powinien zostać wymieniony po użyciu klinicznym lub co dwa lata.

Jak wyświetlić dane z CPRmeter 2?

Aplikacja mobilna została opracowana w celu umożliwienia użytkownikom przeprowadzenia szczegółowego podsumowania z wykorzystaniem dokładnych danych, które można łatwo przeglądać, przechowywać, udostępniać i wizualizować. 

Za pomocą zaledwie kilku kliknięć można uzyskać dostęp do szczegółowego podsumowania natychmiast po zdarzeniu i udostępnić je swojemu zespołowi lub kierownikom ds. jakości. Możesz:

 • Uzyskać przegląd sesji RKO w orientacji pionowej ekranu
 • Obróć telefon i uzyskać szczegółowy podgląd głębokości (mm), relaksacji, siły (kg) i częstotliwości każdego uciśnięcia.
 • Powiększać i zmniejszać podglądy, aby analizować poszczególne zdarzenia.

Dodatkowo, jeśli chcesz udostępnić wyniki, dostępny jest folder .zip zawierający następujące elementy:

 1. Kartę wyników w formacie PDF z wynikami sesji 
 2. Podsumowanie analityczne w formacie Excel
 3. Dane dotyczące każdego uciśnięcia w pliku Excel

Dla jakich systemów dostępna jest aplikacja CPRmeter

Aplikacja CPRmeter dostępna jest dla urządzeń mobilnych z następującymi systemami operacyjnymi:

 • iOS - wszystkie wersje
 • Android - wersje 5-9

We wczesnych, kluczowych momentach zatrzymania krążenia, urządzenie CPRmeter 2 pomaga osobom udzielającym pierwszej pomocy optymalizację resuscytacji krążeniowo-oddechowej, przekazując w czasie rzeczywistym informacje zwrotne dotyczące najistotniejszych parametrów RKO.

Specyfikacja

Cechy fizyczne

Waga
192 g

Wymiary (W×S×G)
154 x 65 x 26 mm

Odporność na uszkodzenia
IP55 oraz test upadku z 0,5 metra

Zasilanie

Typ
2 x 1,5 V AAA

Pojemność
Minimum 10 epizodów po 30 minut RKO

Czas czuwania
2 lata (po 2 latach minimum 30 min. RKO)

Zalecane wartości RKO

Głębokość uciśnięć
≥ 50 mm ±10%

Wartość docelowa zwolnienia ucisku
< 2,5 kg
siła: + 1,5 kg do -2,0 kg

Wartość docelowa częstotliwości uciśnięć
100 do 120/min ± 3/min

Licznik uciśnięć
1-999 (reset po 5 s)

Dane

Przechowywanie danych
300 minut danych lub 20 sesji RKO

Transfer danych
Bluetooth Smart

Wyświetlacz

Wymiary 
28 x 35 mm

Typ
Wyświetlacz TFT

Rozdzielczość
128 x 160 pikseli

Niski poziom naładowania
Mała ikona niskiego poziomu naładowania na ekranie (włączanie)
Duża ikona niskiego poziomu naładowania na ekranie (wyłączanie)

Ostrzeżenie o błędzie urządzenia
Żółte światło (ciągłe lub migające)

Konieczność przeprowadzenia serwisu
Ikona klucza

Podkładki pacjenta

Wymiary
39mm x 90mm

Materiał
Podkładka z pianki z dwustronnym biokompatybilnym klejem.

Okres trwałości
2 lata od pierwszego zastosowania lub 4 lata w zamkniętym opakowaniu

Warunki środowiskowe

Temperatura przechowywania
-20° do 70°C

Wilgotność względna
5% do 75%

Temperatura robocza
0° do 50° C

Wilgotność względna
5% do 95%

Gwarancja

Warunki podane w Globalnej gwarancji Laerdal

Klasyfikacja EMC

Spełnia normy IEC 60601-1-2 oraz RTCA/DO-160F

Materiały źródłowe

 1. Steven L. Kronick, Michael C. Kurz, et al Part 4: Systems of Care and Continuous Quality Improvement 2015 American Heart Association Guidelines Update for Cardiopulmonary Resuscitation and Emergency Cardiovascular Care. Circulation. 2015;132:S397-S413
 2. Nichol G, Thomas E, Callaway CW, Hedges J, Powell JL, Aufderheide TP, Rea T, Lowe R, Brown T, Dreyer J, Davis D, Idris A, Stiell I; Resuscitation Outcomes Consortium Investigators. Regional variation in out-of-hospital cardiac arrest incidence and outcome [published correction appears in JAMA. 2008;300:1763]. JAMA. 2008;300:1423–1431.
 3. Buleon, J. Parienti, J-J, Halbout, L., et. al. (2013) AJEM; Improvement in chest compression quality using feedback device (CPRmeter):a simulation randomized crossover study
 4. Skorning, M., Beckers, S.K., Brokmann, J.C., et al. (2010), Resuscitation; New Visual Feedback Device Improves Performance of Chest Compressions by Professionals in Simulated Cardiac Arrest"
 5. 5. Link MS, Atkins DL, Passman RS, Halperin HR, Samson RA, White RD, Cudnik MT, Berg MD, Kudenchuk PJ, Kerber RE. Part 6: electrical therapies: automated external defibrillators, defibrillation, cardioversion, and pacing: 2010 American Heart Association Guidelines for Cardiopulmonary Resuscitation and Emergency Cardiovascular Care.Circulation.2010;122(suppl 3):S706 –S719.
 6. Edelson, D. P., B. Litzinger, V. Arora, D. Walsh, S. Kim, D. S. Lauderdale, T. L. Vanden Hoek, L. B. Becker, and B. S. Abella. 2008. 2008. Improving inhospital cardiac arrest process and outcomes with performance debriefing. Archives of Internal Medicine 168(10):1063-1069.
 7. Zebuhr C, Sutton RM, Morrison W, Niles D, Boyle L, Nishisaki A, Meaney P, Leffelman J, Berg RA, Nadkarni VM. Evaluation of quantitative debriefing after pediatric cardiac arrest. Resuscitation. 2012;83:1124-1128.
 8. Dine CJ, Gersh RE, Leary M, Riegel BJ, Bellini LM, Abella BS. Improving cardiopulmonary resuscitation quality and resuscitation training by combining audiovisual feedback and debriefing. Crit Care Med. 2008