Przejdź do treści

Zarządzaj, oceniaj, podsumowuj

Symulacja i trening

Aby szkolenie przynosiło efekty, jego cele muszą być jasno określone, a trening musi wywierać pozytywny, mierzalny wpływ na praktykę kliniczną uczestników. Wykorzystaj pełnię możliwości oferowanych przez trening dzięki narzędziom, które pomogą w skutecznym zarządzaniu, ocenianiu i podsumowaniu.

Opcje działań treningowych

LLEAP upraszcza szkolenia oparte na symulacji i poprawia wydajność zarządzania scenariuszami oraz ich rozwijania.... LLEAP upraszcza szkolenia oparte na symulacji i poprawia wydajność zarządzania scenariuszami oraz ich rozwijania.

LLEAP

SimPad PLUS to urządzenie obsługujące, które służy do sterowania manekinami i symulatorami firmy Laerdal. Może... SimPad PLUS to urządzenie obsługujące, które służy do sterowania manekinami i symulatorami firmy Laerdal. Może być używane z trenażerami zadań i pacjentami standardowymi. Pozwala nowym i doświadczonym instruktorom prowadzić wysoce...

SimPad PLUS

SimCenter

Tworzenie środowiska zapewniającego sukces w symulacji

SimCenter sprawia, że doświadczenie symulacyjne jest łatwiejsze i bardziej zadowalające. Od osób stawiających pierwsze kroki w symulacji po zaawansowanych twórców materiałów – w SimCenter są narzędzia i usługi, które pomogą wszystkim użytkownikom wykorzystać swój pełny potencjał.

  

Więcej informacji o każdym z komponentów SimCenter można znaleźć poniżej:

SimDesigner pozwala użytkownikowi zrezygnować ze scenariuszy w wersji drukowanej na rzecz scenariuszy elektronicznych... SimDesigner pozwala użytkownikowi zrezygnować ze scenariuszy w wersji drukowanej na rzecz scenariuszy elektronicznych (wstępnie zaprogramowanych).

SimDesigner

You must be logged in to submit this form. If you are logged in and still cannot post, make sure "Do not track" in your browser settings is disabled.