Przejdź do treści

ASL 5000™ Lung Solution

Wiernie odwzorowane płuca do realistycznych szkoleń z wentylacji mechanicznej

Dzięki ASL 5000 Lung Solution można odgrywać scenariusze z oddychającym spontanicznie symulatorem pacjenta ze wspomaganiem za pomocą respiratora. Dostępny wyłącznie do symulatorów SimMan 3G, SimMan ALS, SimMan Essential/Essential Bleeding, SimMan 3G Trauma, Nursing Anne Simulator i SimBaby firmy Laerdal.

Pomoc w szkoleniu z zakresu prowadzenia terapii wentylacyjnej
– od podstaw po zaawansowane techniki

Respiratory są obecnie coraz bardziej skomplikowane, a każdy rodzaj i marka ma wiele opcji i trybów wentylacji. W połączeniu z szeroką gamą schorzeń oddechowych, jakie mogą wystąpić u pacjenta, niezwykle trudno jest zapewnić odpowiednie umiejętności kliniczne lekarzom odpowiedzialnym za terapię wentylacyjną.

ASL 5000 Lung Solution to niezwykle wiernie przygotowany symulator oddychania przeznaczony do szkolenia w zakresie terapii wentylacyjnej w opiece wentylacyjnej, intensywnej terapii, pulmonologii, anestezji i medycynie ratunkowej.  Może symulować dowolny stan układu oddechowego, z jakim można się spotkać, w połączeniu z dowolnym respiratorem w dowolnym trybie wentylacji.

To rozwiązanie pozwala zintegrować szkolenie w zakresie zaawansowanej terapii wentylacyjnej z symulatorami SimMan, Nursing Anne Simulator i SimBaby firmy Laerdal, a cały przebieg szkolenia jest sterowany za pomocą oprogramowania LLEAP. ASL 5000 może być także wykorzystywany jako trenażer zadań w zakresie obsługi respiratora, analizy krzywych wentylacji i wdrażania sprzętu.

BillGarrison_ASL5000.jpg

 

„ASL Lung Solution to rozwiązanie przynoszące korzyści wszystkim stronom. Ono zmienia cały model edukacyjny. Otwiera zupełnie nowe możliwości przed pracownikami szpitali, pozwalając im w pełni wykorzystać zalety tej opcji treningowej”.

Bill Garrison, BS ACCS-RRT RCP
Edukator w zakresie oddychania
Laboratorium Symulacji, St. Elizabeth Healthcare

Stworzony z IngMar

ASL 5000 Lung Solution został stworzony przez firmę IngMar
wyłącznie do symulatorów firmy Laerdal.

Specyfikacja

ASL 5000™ Lung Solution stworzony we współpracy z firmą Laerdal pozwala zintegrować najbardziej realistyczny na świecie symulator oddychania ASL 5000™ z symulatorami SimMan 3G, SimMan ALS, SimMan Essential/Essential Bleeding, SimMan 3G Trauma, Nursing Anne Simulator oraz SimBaby. Dzięki niemu symulatorów SimMan lub SimBaby można użyć do przeprowadzenia szkolenia w zakresie terapii wentylacyjnej na poziomie od podstawowego do zaawansowanego, w warunkach anestezji, intensywnej terapii, medycyny ratunkowej, pulmonologii i opieki oddechowej.

 • Oddychanie spontaniczne klasy respiratora (pasywne do 100 bpm) z ciśnieniem mięśni:
  • SimMan/Nursing Anne Simulator: od 0 do -100 cmH₂O 
  • SimBaby: od 0 do -30 cmH₂O
 • Objętość oddechowa 2,5 l

 • Jednostronne i obustronne unoszenie się klatki piersiowej zsynchronizowane z częstością  i głębokością oddechu - SimMan i SimBaby
 • Obustrone unoszenie sie klatki piersiowej zsynchronizowane z częstości oddechu - Nursing Anne Simulator
 • Podłączanie do dowolnego respiratora – jak u prawdziwego pacjenta

 • Możliwość wykorzystania dowolnego trybu wentylacji, w tym kontroli ciśnienia/objętości, wsparcia ciśnieniowego, wentylacji

 • strumieniowej, APRV, PAV, HFOV, NIV, SIMV.

 • Podatność
  • SimMan/Nursing Anne Simulator: od 0,5 do 250 ml/cmH₂O
  • SimBaby: od 0,5 do 15 ml/cmH₂O
 • Oporność
  • SimMan/Nursing Anne Simulator: od 8 do 150 cmH₂O/l/s
  • SimBaby: od 23 do 250 cmH₂O/l/s
 • Utrzymywanie PEEP w zakresie od 0 do 20 cmH₂O

 • Łatwa aktywacja wstępnie zaprogramowanych stanów oddechowych z różnym poziomem nasilenia, w tym tryb prawidłowy, astma, zespół ostrej niewydolności oddechowej (ARDS), choroby śródmiąższowe płuc (ILD), POChP, syncytialny wirus oddechowy (RSV) i dysplazja oskrzelowo-płucna (BPD)

 • Parametry płuc można zmieniać zdalnie w trakcie scenariusza, co ma natychmiastowy wpływ na respirator

 • Możliwość niezależnego ustawienia oporności przy wdechu i wydechu

 • Pełna integracja z interfejsem LLEAP (w wersji 6.3 lub wyższej w przypadku symulatorów SimMan i w wersji 6.7 lub wyższej w przypadku symulatora SimBaby lub w wersji 7.0.1 w przypadku symulatora Nursing Anne Simulator), dzięki czemu uczestnicy szkolenia otrzymują dodatkowe informacje dotyczące stanu pacjenta, takie jak ciśnienie krwi, częstość akcji serca, SpO₂, etCO₂, częstotliwość oddechu, szmery płucne i wiele innych

 • Symulacja za pomocą scenariuszy z pacjentem oddychającym spontanicznie z wentylacją wspomagającą. Poznaj stworzone przez ASL-5000 interakcje pacjent–respirator

 • Regulowany stosunek (I:E) Czas wdechu od 0 do 20 sekund i czas wydechu od 0 do 20 sekund

 • Wyświetlanie przebiegów falowych i wykresów w czasie rzeczywistym

 • Tworzenie i zapisywanie nieograniczonej liczby zdefiniowanych przez użytkownika stanów oddechowych, w tym odmy opłucnowej, skurczu oskrzeli, zapalenia płuc, kaszlu, mukowiscydozy, obrzęku płuc typu flash i wielu innych. Poznaj szerszy zakres zastosowań szkoleniowych

 • Symulacja scenariuszy, w których stan pacjenta zmienia się w czasie
You must be logged in to submit this form. If you are logged in and still cannot post, make sure "Do not track" in your browser settings is disabled.

Witaj ponownie

Sesja wygasła w czasie bezczynności. Czy chcesz kontynuować z zalogowaniem?

Kontynuuj Wyloguj się