Gå vidare till

ASL 5000™ Lung Solution

Naturtrogna lungor för SimMan och SimBaby

Använd ASL 5000 Lung Solution för att simulera scenarion uppbyggda kring en patient med spontanandning ansluten till en respirator. Kompatibel med SimMan 3G, SimMan ALS, SimBaby och Nursing Anne Simulator

Gå till avsnitt

Hjälper dig lära ut respiratorbehandling
– från grundläggande till avancerad

Respiratorer blir alltmer avancerade, och varje typ och märke har flera alternativ för respiratorläge. Tillsammans med det stora antal andningstillstånd som en patient kan ha är det en ännu större utmaning att försäkra klinisk kompetens bland kliniker som ansvarar för respiratorbehandling.

ASL 5000 Lung Solution är en andningssimulator som är avsedd för naturtrogen utbildning i respiratorbehandling inom respiratorvård, intensivvård, lungbehandling, anestesi och akutmedicin.  Den kan simulera alla typer av andningstillstånd, på vilken respirator som helst och i alla respiratorlägen.

Denna lösning gör att du kan integrera avancerad utbildning inom respiratorbehandling med Laerdals simulatorer SimMan och SimBaby, allt styrt med LLEAP-mjukvara. ASL 5000 kan även användas för utbildning i uppgifter som berör respiratorbehandling, vågformsanalys och utrustning.

BillGarrison_ASL5000.jpg

 

“ASL Lung Solution gynnar alla och ändrar hela utbildningsmodellen. Den öppnar upp ett helt nytt sätt för sjukhusanställda att ta vara på denna utbildningsmöjlighet.”

Bill Garrison, BS ACCS-RRT RCP
Utbildare
Simulation Lab, St. Elizabeth Healthcare

Utvecklade med IngMar

ASL 5000 Lung Solution är utvecklad av IngMar
exklusivt för Laerdal-simulatorer.

Specifikationer

ASL 5000™ Lung Solution som har utvecklats i samarbete med Laerdal, låter dig integrera världens mest realistiska andningssimulator, ASL 5000™, med SimMan och SimBaby. Använd din SimMan eller SimBaby för att genomföra grundläggande till avancerad utbildning inom anestesi, intensivvård, akutmedicin, lungbehandling och respiratorvård.

 • Spontanandning i ventilator (passiv till 100 andetag per minut) med muskeltryck:
  • SimMan: 0 till -100 cmH₂O 
  • SimBaby: 0 till -30 cmH₂O
 • Tidalvolym 2,5 l

 • Ansluts till valfri respirator – precis som om det vore en verklig patient.

 • Fungerar med alla ventilationsformer, inklusive tryck-/volymkontroll, tryckstöd, jet

 • ventilation, APRV, interaktivt respiratorstöd (PAV), högfrekvent ventilation (HFOV), icke-invasiv ventilation (NIV), SIMV

 • Uppfyller krav
  • SimMan: 0,5 till 250 ml/cmH2O
  • SimBaby: 0,5 till 15 ml/cmH2O
 • Motstånd
  • SimMan: 8 till 150 cmH₂O/L/s 
  • SimBaby: 23 till 250 cmH₂O/L/s
 • Håller PEEP från 0 till > 20 cmH₂O

 • Aktivera enkelt förprogrammerade andningstillstånd av olika svårighetsgrad som normal andning, astma, andnödssyndrom hos vuxna (ARDS), interstitiell lungsjukdom (ILD), kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL/COPD), respiratoriskt syncytialvirus (RSV) och bronkopulmonell dysplasi (BPD)

 • Lungparametrar kan ändras under ett scenario på distans, vilket har en direkt effekt på respiratorn

 • Ställ in enskilt inandnings- och utandningsmotstånd

 • Fullt integrerad med gränssnittet LLEAP (version 6.3 eller senare för SimMan och version 6.7 eller senare för SimBaby) för att tillhandahålla elever med ytterligare patientuppgifter såsom blodtryck, puls, SpO₂, etCO₂, andetag per minut och lungljud

 • Simulera scenarion uppbyggda kring en patient med spontanandning ansluten till en respirator. Visa ASL 5000-skapade interaktioner mellan patient och respirator

 • Möjlighet att justera förhållandet mellan inandningstid och utandningstid (I:E). Inandningstid från 0 till 20 sekunder och utandningstid från 0 till 20 sekunder

 • Visning i realtid av vågformer och grafik

 • Skapa och lagra ett obegränsat antal användardefinierade andningstillstånd såsom pneumotorax, bronkospasm, lunginflammation, hosta, cystisk fibros och akut lungödem  Visa en större omfattning av utbildningsapplikationer

 • Simulera scenarion där patientens tillstånd förändas med tiden

Översikt