Gå til indhold

ASL 5000™ Lung Solution

High Fidelity Lungs for Realistic Ventilation Management Training

Use the ASL 5000 Lung Solution to run scenarios with a spontaneously breathing patient simulator supported on a ventilator. Available exclusively for Laerdal’s SimMan 3G, SimMan ALS, SimMan Essential/Essential Bleeding, SimMan 3G Trauma, Nursing Anne Simulator, and SimBaby.

Gå til sektion

Hjælper dig med at undervise i respirationsstyring
– fra grundlæggende til avanceret

Respiratorer bliver stadigt mere sofistikerede, og hver type og hvert mærke har flere forskellige respirationsindstillinger. Kombineret med et bredt udvalg af vejrtrækningstilstande, som en patient kan have, er det endnu mere udfordrende at sikre klinisk kompetence blandt behandlere, der er ansvarlige for respirationsstyring.

ASL 5000 Lung Solution er en vejrtrækningssimulator beregnet til træning med virkelighedstro respirationsstyring i respiratorisk behandling, kritisk behandling, lungebehandling, anæstesi og akutmedicin.  Den kan stimulere enhver vejrtrækningstilstand, som du kan komme ud for, på en hvilken som helst respirator i enhver respirationsindstilling.

Denne løsning giver dig mulighed for at integrere avanceret træning i respirationsstyring med Laerdals SimMan, Nursing Anne Simulator og SimBaby, der alle styres med LLEAP-softwaren. ASL 5000 kan også bruges som en færdighedstræner til respiratorbetjening, bølgeformanalyse og integration af udstyr.

BillGarrison_ASL5000.jpg

 

"ASL Lung Solution er en win-win-løsning for alle, og den ændrer hele uddannelsesmodellen. Den åbner for helt nye muligheder for, at alt hospitalspersonale kan drage fordel af denne træningsmulighed."

Bill Garrison, BS ACCS-RRT RCP
Respiratorisk underviser
Simulation Lab, St. Elizabeth Healthcare

Fremstillet sammen med IngMar

ASL 5000 Lung Solution er udviklet af IngMar
eksklusivt til Laerdal-simulatorer.

Specifikationer

ASL 5000™ Lung Solution er udviklet i samarbejde med Laerdal, og den giver dig mulighed for at integrere verdens mest realistiske lunge-simulator, ASL 5000™, med SimMan 3G, SimMan ALS, SimMan Essential/Essential Bleeding , SimMan 3G Trauma, Nursing Anne Simulator og SimBaby. Brug din SimMan, Nursing Anne Simulator eller SimBaby til at udføre grundlæggende til avanceret træning i respirationsstyring i anæstesi, kritisk behandling, akutmedicin, lungebehandling og vejrtrækningspleje.

 • Spontan vejrtrækning i respiratorkvalitet (passiv til 100 bpm) med muskeltryk:
  • SimMan / Nursing Anne Simulator: 0 til -100 cmH₂O 
  • SimBaby: 0 til -30 cmH₂O
  • Tidal-volumen 2,5 l
  • Kan tilkobles enhver respirator – præcis som du ville gøre med en virkelig patient
   Bi-lateral og unilateral brysthævning synkroniseret med åndedrætsfrekvens og respirationsdybde - SimMan og SimBaby
  • Bilateral brysthævning synkroniseret med åndedrætsfrekvens - Nursing Anne Simulator
  • Brug med enhver ventilationsindstilling inklusive tryk-/volumenstyring, trykstøtte, jet
  • Ventilation, APRV, PAV, HFOV, NIV, SIMV
  • Compliance
   • SimMan/Nursing Anne Simulator: 0,5 til 250 ml/cmH₂O
   • SimBaby: 0,5 til 15 ml/cmH₂O
  •  Modstand
   • SimMan / Nursing Anne Simulator: 8 til 150 cmH₂O/l/s
   • SimBaby: 23 til 250 cmH₂O/l/s
 • Holder PEEP fra 0 til > 20 cmH₂O

 • Aktivér nemt forprogrammerede vejrtrækningstilstande med variable grader af alvorlighed, inklusive normal, asthma, ARDS, interstitiel lungesygdom (ILD), COPD, respiratorisk syncytial virus (RSV) og bronchopulmonal dysplasi (BPD)

 • Lungeparametre kan ændres i løbet af scenariet, hvilket har en øjeblikkelig effekt på respiratoren.

 • Indstil uafhængige inspiratoriske og ekspiratoriske modstande

 • Fuldt integreret med LLEAP-software (version 6.3 eller senere til SimMan, version 6.7 eller senere til SimBaby, og version 7.0.1 til Nursing Anne Simulator) for at give elever yderligere patientoplysninger så som blodtryk, puls, SpO₂, etCO₂, vejrtrækningsfrekvens, lungelyde og andet

 • Simuler scenarier med en patient med spontan vejrtrækning, der støttes af en respirator. Se ASL 5000-oprettede patient-respirator-interaktioner

 • Justerbart (I:E) forhold. Inspirationstid fra 0 til 20 sekunder og ekspirationstid fra 0 til 20 sekunder

 • Realtidsvisning af bølgeformer og grafik

 • Opret og gem et ubegrænset antal brugerdefinerede respirationstilstande, for eksempel pneumothorax, bronkospasme, lungebetændelse, hoste, cystisk fibrose, flash-lungeødem med mere. Se et større omfang af træningsapplikationer

 • Simulér scenarier, hvor patienttilstande ændres over tid

Oversigt