Przejdź do treści
Otwórz wyszukiwarkę

SimCapture

Kompleksowe oprogramowanie do rejestrowania szkoleń opartych na symulacjach i zarządzania nimi w branży ochrony zdrowia

 

Ponieważ konfiguracja każdej symulacji szkoleniowej jest unikatowa,
SimCapture skaluje się i dopasowuje do potrzeb użytkowników.

Pomożemy Ci w wyborze optymalnego poziomu rozwiązania, aby zaspokoić konkretne potrzeby i wzmocnić kompetencje każdego pracownika ochrony zdrowia.

 

Poproś o prezentację i więcej informacji

Główne cechy:

 

Optymalne planowanie i konfiguracja sesji symulacyjnych i egzaminów

 • Wybierz wygodę cyfrowego interfejsu zamiast żmudnego procesu ręcznego przygotowywania, transkrypcji i ładowania przypadków.
 • Spokój ducha: przygotuj wszystko z wyprzedzeniem
 • Zarządzaj wieloma laboratoriami, pomieszczeniami i piętrami z poziomu jednego interfejsu - zobacz wszystkie pomieszczenia i kontroluj je jednocześnie.
 • Kilkuminutowe spóźnienia lub wprowadzane w ostatniej chwili zmiany są łatwe w realizacji.

Automatyzacja działań

 • Studenci zapisują się na zajęcia samodzielnie po zapisaniu się na kurs.
 • Skomputeryzowane formularze i lista kontrolna są automatycznie ładowane dla wymaganej aktywności.
 • Ogłoszenia są automatycznie wyświetlane po zalogowaniu przez uczestnika szkolenia. 

Możliwość dostosowania przepływu pracy

 • Platforma dostosowuje się do większości przebiegów egzaminów OSCE - w tym do specyfiki danego regionu/uczelni, a także obsługuje wiele przebiegów egzaminów. Oprogramowanie zostało stworzone w oparciu o opinie partnerów prowadzących egzaminy OSCE w różnych częściach świata.

Najważniejsze dane w zasięgu ręki

 • Natychmiastowa ocena w oparciu o zdefiniowane standardy i wskaźniki. Edukacja jest oparta na danych.
 • Wizualizacja na podstawie ekstrapolowanych danych i korelacji punktowo-biseryjnych umożliwia wykładowcom identyfikację źle zdefiniowanych pytań w scenariuszach, dopracowanie ich i ulepszenie przypadków pacjentów.
 • Dane wideo i adnotacje wspierają obiektywność ocen.
 • Dane przyczyniają się również do zapewnienia zgodności ocen, a także do rozwoju  wydziału.

Przechowywany w chmurze – umożliwia przeprowadzanie zdalnego OSCE​

 • Tablice punktacji, oceny uczniów i nagrania są dostępne w dowolnym miejscu i czasie.
 • Oceny, notatki i elektroniczna dokumentacja medyczna są zintegrowane bezpośrednio z przepływem pracy OSCE w celu zapewnienia płynnego podsumowania i raportowania.
 • Nie musisz być w swoim centrum symulacji, aby je uruchomić - przeprowadzaj egzaminy na miejscu lub zdalnie za pomocą zintegrowanej konfiguracji hybrydowej. Cały proces odbywa się w SimCapture i wykorzystuje narzędzie do wideokonferencji dla zdalnego OSCE. Studenci i standaryzowani pacjenci  mogą wchodzić w interakcje bez konieczności korzystania z oprogramowania innych firm lub subskrypcji.

Główne cechy:

 

Jednolita, powtarzalna struktura scenariuszy do przechwytywania potrzebnych danych.

 • Oceny formatywne i sumatywne są ustandaryzowane, umożliwiając ciągłość programu symulacji i powtarzalność sesj. 
 • Oceny i ewaluacja mogą być dostosowane do efektów edukacyjnych w rozwoju scenariusza, co ostatecznie poprawia kompetencje kliniczne.
 • Adnotacje, oceny i autorefleksje w łatwych do odczytania pulpitach nawigacyjnych ułatwiają śledzenie wyników poszczególnych uczniów i kursu.

Elastyczne opcje nagrywania - bez kompromisów w zakresie jakości

 • Obrazy z wielu kamer oraz dane symulatora są rejestrowane i przesyłane strumieniowo z jednego lub kilku pomieszczeń symulacyjnych jednocześnie.
 • Sesje symulacyjne in situ i scenariusze uwzgledniające transport pacjenta mogą być rejestrowane za pomocą urządzenia mobilnego, co zapewnia większą elastyczność.
 • Podsumowanie jest ułatwione dzięki rejestracji wideo w połączeniu z wydajnym systemem predefiniowanych list kontrolnych i adnotacji. Dostosowania lub dodatkowe listy kontrolne i adnotacje można wdrożyć w dowolnym momencie.
 • Opcje usuwania pozwalają na bezproblemowe zarządzanie materiałem wideo.

Funkcje płynnej integracji

 • SimCapture integruje się z dowolnym symulatorem - i ma bardzo zaawansowaną integrację z LLEAP, co ułatwia uruchamianie sesji z symulatorami Laerdal.
 • Sesje mogą być prowadzone w rzeczywistym środowisku klinicznym, przy użyciu symulowanej elektronicznej dokumentacji medycznej zamiast prawdziwych danych pacjenta - dane mogą być edytowane i udostępniane bez ryzyka naruszenia poufności danych.
 • Symulacja jest bezpiecznie podsumowywana lub przesyłana strumieniowo do dowolnego uwierzytelnionego urządzenia w trakcie lub po jej zakończeniu.

Wszechstronne możliwości nauki

 • Platforma internetowa jest dostępna w dowolnym czasie i miejscu, dzięki czemu uczniowie mogą oglądać scenariusze, a także wypełniać oceny wstępne i końcowe.
 • Ćwiczenia peer-to-peer i zadania do samodzielnego wykonania i nagrania są wspierane przez zautomatyzowane, terminowe, konfigurowalne informacje zwrotne wspierające standardy najlepszych praktyk.
 • Zgodnie z innowacyjnymi strategiami nauczania, symulacje mogą być przeprowadzane na miejscu, poza nim lub w środowisku hybrydowym, aby wystawić uczniów na wiele różnych sytuacji.

Główne cechy:

 

Zaawansowane opcje audio i wideo

 • Video capture includes device inputs such as simulators and real medical environment technologies for a realistic experience.​
 • Zintegrowane kamery usprawniają zarządzanie symulacjami.
 • Automatyczna synchronizacja dźwięku z wielu kamer w celu optymalizacji odtwarzania podczas debriefingu.
 • Tryby nagrywania są elastyczne i obsługują sesję przeprowadzane w  centrum symulacji medycznej, in-situ, w ruchu lub zdalnie.

Wydajne funkcje do debriefingu

 • Wstępnie zdefiniowane i dowolnie konfigurowalne adnotacje umożliwiają instruktorom przygotowanie i skupienie się na kluczowych aspektach symulacji i tym, co chcą ocenić.
 • Momenty w nagraniach mogą być oznaczone i opatrzone adnotacjami w celu ich przejrzenia.
 • W pełni konfigurowalny widok debriefingu.

Intuicyjna obsługa - niezależnie od tego, czy jesteś nowicjuszem, czy symulacyjnym "profesjonalistą".

 • Proste i przejrzyste elementy sterujące: łatwe uruchamianie, zatrzymywanie i odtwarzanie nagrań.
 • Nagrania są dostępne natychmiast do odtworzenia.
 • Dostęp do adnotacji: użytkownicy mogą łatwo przeglądać nagranie, aby skupić się na określonym punkcie w czasie.
 • Instruktorzy mogą oglądać nagrania z dowolnego miejsca.
 • Nagrania można łatwo i bezpiecznie udostępniać poszczególnym studentom w kampusie lub poza nim.

Główne cechy:

 

Konfigurowalne oceny i wskaźniki ocen

 • Podczas opracowywania scenariusza instruktor definiuje metryki zgodnie z docelowymi efektami edukacyjnymi i programem nauczania.
 • Oceniane kompetencje mogą mieć różną wagę w oparciu o system współczynników.m.​

Łatwe do odczytania dane na poziomie jednostki i kohorty

 • Wyniki są natychmiast przesyłane i oceniane w odniesieniu do określonych standardów kompetencji i wskaźników w celu obiektywnego pomiaru opanowania podstawowych kompetencji klinicznych.
 • Kompleksowy system gromadzenia, organizowania i śledzenia danych. 
  Instruktorzy mogą łatwo określić, jak radzą sobie poszczególne osoby i grupy, gdzie są luki i kto potrzebuje dodatkowych ćwiczeń.
 • Możliwość dogłębnego zagłębienia się w kurs i określone kompetencje przy jednoczesnym porównywaniu wyników wśród grupy.
 • Statystyki i trendy dotyczące postępów uczniów i wydajności programu pomagają podejmować decyzje oparte na danych w celu poprawy wyników programu.  

Wyniki i informacje zwrotne dostępne dla studentów

 • Uczniowie mają własne konta w SimCapture, poprzez które mogą zapoznawać się z przypisanymi lub udostępnionymi im treściami, w tym:
  • Poprzednie sesje
  • Kalendarz wydarzeń i możliwości rejestracji na nie
  • Oceny własne lub innych użytkowników
  • Wyniki i raporty wydajności
 • SimCapture wspiera praktykę peer-to-peer - uczniowie dokonują autorefleksji, podsumowują i oceniają własne sesje z dostępem do szczegółowych raportów.

Główne cechy:

 

wspiera samodzielną naukę i w trybie peer-to-peer

 • Studenci mogą korzystać z własnych urządzeń mobilnych, aby nagrywać swoje ćwiczenia i wysyłać je do instruktora w celu oceny i ewaluacji.
 • Praktyka peer-to-peer jest możliwa dzięki przyjaznemu dla użytkownika interfejsowi i listom kontrolnym.

Zasoby cyfrowe wspierające elastyczność i wydajność

 • Koniec z papierowymi listami kontrolnymi - zwiększ wydajność dzięki narzędziom do oceny i ewaluacji w zasięgu ręki.
 • Instrukcje, listy kontrolne, oceny wstępne i końcowe, a także nagrania są dostępne cyfrowo dla studentów.

Rozwój umiejętności

 • Uczniowie otrzymują natychmiastową informację zwrotną poprzez interfejs.
 • Wszystkie dane są automatycznie przechwytywane i układane w użyteczne raporty do analizy potrzeb edukacyjnych - ułatwiając wykładowcom śledzenie postępów uczniów w czasie oraz przeglądanie / porównywanie kohort i kursów.

Główne cechy:

 

Współpraca na najwyższym poziomie

 • Rejestrowanie aktywności w narzędziu do tworzenia scenariuszy umożliwia szybki przegląd osób biorących udział w tworzeniu scenariuszy.​.​
 • Scenariusze i sesje można udostępniać innym wykładowcom, pracownikom i administratorom - dla lepszej komunikacji i większej wydajności.

Uproszczona administracja

 • Możliwość zarządzania użytkownikami i rolami w systemie.
 • Użytkownicy CSM są kierowani i śledzeni za pomocą funkcji logowania do centrum SimCapture, co zmniejsza obciążenie administracyjne.
 • Instruktorzy mają dostęp do przeglądu pomieszczeń.
 • Administratorzy decydują, czy instruktorzy mogą planować własne sesje w interfejsie, czy też zlecić proces żądania i zatwierdzania.

Monitorowanie wszystkich wskaźników wydajności działań

 • Natychmiastowy dostęp do użytkowników, standaryzowanych pacjentów, symulatorów, sal, sprzętu klinicznego i śledzenia wykorzystania CSM.
 • Filtruj według organizacji, zakresu dat, sali, lokalizacji, symulatora i nie tylko, aby tworzyć setki wnikliwych raportów dla uczniów, wykładowców i dziekanów.
 • Godziny w centrum, zasoby centrum i dane dotyczące wykorzystania symulatora pomagają wykazać wykorzystanie do celów budżetowych i akredytacyjnych.
 • Łatwa w użyciu nawigacja - wszystkie dane dostępne za pomocą zaledwie kilku kliknięć myszą.
 • Wszystkie dane dotyczące wykorzystania centrum można sortować, eksportować i udostępniać w różnych formatach cyfrowych.

Poproś o więcej informacji

Będziemy obchodzić się z Twoimi danymi zgodnie z zasadami opisanymi w Polityce Prywatności Laerdal.

Będziemy obchodzić się z Twoimi danymi zgodnie z zasadami opisanymi w Polityce Prywatności Laerdal.