Gå til innhold
Laerdal Stavanger Global Headquarters Laerdal Stavanger Global Headquarters

Vi jobber bedre sammen

Vår visjon er at Ingen skal dø eller invalidiseres unødvendig i forbindelse med fødsel eller som følge av plutselig sykdom, alvorlig ulykke eller pasientskade. Vi har en klar visjon, et ambisiøst mål og en plan for å nå våre mål. Men vi vet at vi ikke kan klare det på egenhånd. Vi mener at  gode ansatte og samarbeid med partnere er den beste måten å oppnå vår misjon på. 

Jobbmuligheter

Vårt mål er å bidra til å redde
1 000 000 flere liv,
hvert år, innen 2030.

Laerdal kolleger

Vårt arbeidsmiljø

Vårt arbeidsmiljø er drevet av vår misjon. Det oppfordres til samarbeid og engasjement på tvers av land, kultur og avdelinger, noe vi tror vil bidra til at unike ideer og løsninger skapes. Vi stoler på at våre team kan se problemer fra ulike perspektiv, slik at de kan hjelpe våre kunder og partnere på en best muilg måte. 

 

Vi jobber globalt

Vi verdsetter det å samarbeide med kolleger over hele verden.  Vi har felles verdier og integrerer lokal kunnskap med global erfaring. 

Laerdal offices worldwide
1940

firma etablert

25

land

1600

medarbeidere

Steven at Laerdal
"Working at Laerdal is a great opportunity to grow as a young professional and it allowed me the opportunity to work abroad. I wanted to work for an organization where I could see that my work had a societal impact. It might sound cliché, but if I can help make the world a little bit of a better place, I think that’s worth working hard for."

Steven Tidwell
Product Manager, Software & Data Solutions

Til alle studenter og nyutdannede!

Ute etter en praktikantstilling? Eller en bransjepartner til prosjektet ditt?

Vi samarbeider med noen av de beste utdanningsinstitusjonene innen design og teknologi. Vi har praktikantstillinger innen de fleste produktutviklingsdisipliner og jobber kontinuerlig med studenter på prosjekter og masteroppgaver.

Hvis Laerdal synes som den er deperfekte partner for ditt neste prosjekt eller din neste praktikantstilling, send inn søknaden din eller fortell oss mer om prosjektet ditt.

Gjøre det bra ved å gjøre godt

For mer enn 60 år siden sa grunnleggeren vår at “Hvis vi kan skape god verdi for storsamfunnet og gjøre jobben vår bra, så vil tilfredsstillende økonomiske resultater følge, og vi kan bygge et sterkere selskap med tiden.” Vi mener dette er var like sant da som det er i dag.

Laerdal Global Health er et ideelt selskap med mål om å bidra til å redde livene til mødre og nyfødte i lavinntektsland. Lærdal Global Health utvikler effektive og rimelige opplæringsløsninger gjennom samarbeid med globale helseorganisasjoner og profesjonelle organisasjoner.

Vi tar bærekraft på alvor

FNs bærekraftsmål er en felles arbeidsplan for et sunnere, grønnere og mer rettferdig og inkluderende samfunn innen 2030. Vi forplikter oss til til å støtte mål 3,  som ønsker å sikre god helse og fremme livskvalitet for alle, uansett alder. 

Gjennom vedvarende fokus på å vurdere og forbedre vår etiske foretningspraksis og gjennom støtte til FNs mål for bærekraftig utvikling, forplikter vi oss til å utføre arbeid som bidrar til en bedre verden. 

Laerdal Impact Update Cover

Laerdal har etablert en prosess for å sikre overholdelse av globale miljøforskrifter. ​​

Vi tilbyr

Muligheter for utvikling
Vi tror at medarbeiderne våre eier sin egen utvikling. Som bedrift legger vi vekt på praktisk og variert tilnærming til læringsaktiviteter for best å møte den enkeltes behov og strategiske utvikling. 

 

Kompensasjon og fordeler

Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser og godt arbeidsmiljø. Våre retningslinjer og betingelser er i henhold til lokale praksiser og forhold. 

Velferd

For å kunne å gjøre en best mulig jobb er det viktig at både fysisk og metal helse er i balanse. Derfor tilbyr vi våre ansatte et mangfold av helse- og velferdsordninger.

Balanse mellom arbeid og fritid 
En god balanse mellom arbeid og fritid er viktig for å oppnå en meningsfull tilværelse. Laerdal ønsker å tilby et familievennlig miljø, være en sunn arbeidsplass, gi muligheter for engasjement i lokalsamfunnet og tilby fleksibilitet som sammen bidrar til våre medarbeideres trivsel.

Prisvinnende
Bli en del av et selskap som blir anerkjent for det arbeidet som gjøres – fra prestisjefylte designpriser til media anerkjennelse gjennom Business for Peace Award. Vi på Laerdal er stolt av de anerkjennelsen vi får.

Working in Stavanger

Vi er bedre sammen og søker stadig etter nye gode medarbeidere

Jobbmuligheter