Przejdź do treści
Otwórz wyszukiwarkę
New hero_PL.png New hero_PL.png

Systematyczne podejście do nauki

Krąg nauki

Skorzystaj ze szkolenia w jak największym stopniu

Dzisiejsze instytucje ochrony zdrowia stają przed wspólnym wyzwaniem – jak osiągnąć więcej za mniej? Czas i pieniądze to ograniczone zasoby, a jednocześnie należy pamiętać o priorytecie jakim jest wysokiej jakości opieka nad pacjentami i ich bezpieczeństwo.

Głównym wyzwaniem dla personelu medycznego jest jak najskuteczniejsze leczenie pacjentów. Można do niego dążyć zarówno poprzez naukę, jak i praktykę. Aby szkolenie przynosiło efekty, jego cele muszą być jasno określone, a szkolenie musi wywierać pozytywny, wymierzalny wpływ na praktykę kliniczną uczestników.

Krąg nauki to narzędzie, które można wykorzystać w celu identyfikacji i określenia priorytetów w zakresie zasobów edukacyjnych, co pozwala skupić się na obszarach wymagających poprawy. 

5 kroków skutecznej nauki

Uczenie się jako proces ciągły

Krąg nauki można wykorzystać, aby zaplanować i wdrożyć programy poprawy, w których głównymi elementami są edukacja i szkolenie. Należy go postrzegać w kontekście całości, ale każdy pojedynczy segment może być stosowany doraźnie, aby zaspokoić określone potrzeby.

Krąg nauki pełni rolę mostu między teorią a praktyką opartą na umiejętnościach i doświadczeniu klinicznym, zdobytych w realnych sytuacjach. Ma korzystny wypływ nie tylko na zdobywanie wiedzy i nowych umiejętności, lecz także na rozwijanie zdolności podejmowania decyzji w krytycznych sytuacjach, która jest niezbędną cechą kompetentnych pracowników służby zdrowia. Krąg nauki polega na utrzymywaniu wysokiego poziomu wiedzy pomimo upływu czasu, a także, co nawet ważniejsze, na stałym rozwoju umiejętności.

Jak Laerdal może pomóc

Możemy ocenić Twoje potrzeby edukacyjne i stworzyć odpowiednio dostosowane rozwiązania, aby je spełnić. Dzięki metodzie kręgu nauki firmy Laerdal będziesz w stanie zidentyfikować i wdrożyć najbardziej skuteczne strategie nauczania, które doprowadzą do osiągnięcia Twoich celów. 

Poproś o więcej informacji

Będziemy obchodzić się z Twoimi danymi zgodnie z zasadami opisanymi w Polityce Prywatności Laerdal.

Będziemy obchodzić się z Twoimi danymi zgodnie z zasadami opisanymi w Polityce Prywatności Laerdal.