Gå vidare till
Öppna vägledning
Circle_of_Learning_Hero_SW.png Circle_of_Learning_Hero_SW.png

Ett systematiskt förhållningssätt

Inlärningscirkeln

Få ut det mesta av utbildningen

Dagens vårdinstitutioner står alla inför samma utmaning: att göra mer med mindre. Tid och pengar är begränsade och samtidigt är patientvård och patientsäkerhet fortfarande högsta prioritet.

Den stora utmaningen för vårdpersonal är att ge bästa möjliga behandling. Och det uppnås bäst genom både utbildning och praktik. För att inlärningen ska vara effektiv måste utbildningsmålen vara tydligt definierade och träningen ska ha mätbar, positiv effekt på deltagarnas kliniska färdigheter.

Inlärningscirkeln är ett verktyg som kan hjälpa till att identifiera och prioritera utbildningsresurser så att ni kan fokusera på specifika områden som behöver förbättras. 

Inlärning som en fortgående process

Inlärningscirkeln kan användas för att planera och genomföra utvecklingsprogram baserade på utbildning och träning. Cirkeln ska ses som en helhet, men varje enskilt segment kan användas efter behov för att uppnå specifika mål.

Inlärningscirkeln fungerar som en bro mellan kognitiv och färdighetsbaserad inlärning med verklig klinisk erfarenhet. Arbetssättet är inte bara praktiskt vid inlärning av konkreta kunskaper och förmågor, utan stöder även utvecklingen av kritiskt tänkande – en nödvändighet hos kompetent vårdpersonal. Inlärningscirkeln handlar om att bibehålla kompetens över tid och, viktigast av allt, kontinuerlig utveckling och förbättring.

Så kan Laerdal hjälpa till

Vi kan hjälpa till att utvärdera era utbildningsmål och skapa en anpassad lösning för att uppfylla dem. Med Laerdals inlärningscirkel kan ni identifiera och implementera de mest effektiva undervisningsstrategierna för att nå era mål. 

Be om mer information

We will handle your personal contact details with care as outlined in Laerdal's Privacy Policy.

We will handle your personal contact details with care as outlined in Laerdal's Privacy Policy.