Subklaavinen IV, erilaisten avanteiden ja rintakehän aukot hoito-toimenpiteiden tekemistä varten

Nursing Kelly: Yksinkertainen ja tehokas ratkaisu hoitotyön harjoitteluun

Realistinen potilaan hoidon harjoittelu

Hoitotyön skenaarioita toimialansa johtajilta

Nursing Kellyn realistinen anatomia tarjoaa optimaalisia mahdollisuuksia kliinisten taitojen harjoittelemiseen. Opiskelijat voivat suorittaa erilaisia toimenpiteitä ja arvioita kehittämällä samalla omaa kriittistä arviointikykyä.

Integroidut valmiiksi ohjelmoidut skenaariot tarjoavat käyttäjille mahdollisuuden keskittyä oppimistavoitteiden saavuttamiseen. Skenaarioita voi luoda myös itse ilmaisella Theme Editor -ohjelmistolla.

Harjoittelumahdollisuudet

Nursing Kelly mahdollistaa perustason ja edistyneen tason hoitotyön harjoittelun. Siihen on saatavilla useita lisätarvikkeita, jotka laajentavat sen harjoittelumahdollisuuksia. Saatavilla on mm. IO-jalka, NBC -moduuli ja erilasia haavamalleja.

Kasvattaa  potilasturvallisuutta

Haasteena turvallisen hoidon tarjoamisessa on hoitajalta vaadittava koulutus, jossa pääsee toteuttamaan opittua teoriaa myös käytännössä. SimStoresta on saatavilla erilaisia skenaarioita, joita voidaan harjoitella Nursing Kellyn avulla. Harjoittelu voidaan toteuttaa myös ilman ennalta luotuja skenaarioita tai skenaarioita voi luoda itse. Tämä antaa mahdollisuuden soveltaa käytännönharjoittelu koulutusohjelmiin soveltuvaksi.

Tehokasta simulaatiopohjaista koulutusta

Hyödyntämällä Nursing Kellyä simulaatiopohjaisessa koulutuksessa harjoittelijat voivat harjoitella potilaan tilan arviointia, erilaisia toimenpiteitä, viestintää ja kriittistä ajattelua. Nämä taidot auttavat parantamaan hoitotuloksia. Nursing Kelly mahdollistaa standardoitujen hoitotoimenpiteiden harjoittelun. Näitä ovat esimerkiksi ilmateiden hallinnan tekniikat, injektiot, katetrointi sekä sydän- ja hengitysäänten kuuntelun.

Realistiset ominaisuudet

Opetuksen kannalta Nursing Kelly on tehokas hoitotyössä tarvittavien avaintaitojen harjoitteluun. Nursing Kelly on suunniteltu täyttämään vaatimukset perustaitojen ja edistyneen hoitotyön harjoitteluun. Johdonmukainen simulaatioharjoitteleminen Nursing Kellyllä edesauttaa opetuksen tavoitteiden saavuttamista.


Nursing Kelly mahdollistaa esimerkiksi seuraavien toimenpiteiden harjoittelun:

Ilmatiet:

- Intubaatio suun ja nenän kautta
- Suunielun ja nenänielun hengitysputki – asennus ja imu
- Trakeostomia ja trakeaalinen imu
- Erilaiset hapenantotoimenpiteet.

Verenkierto:

- Verenpaineen auskultaatio ja pulssin tunnustelu
- Korotkoffin äänet, synkronoitu EKG:n kanssa
- Säädeltävä verenpaine (systolinen/diastolinen)

Muut ominaisuudet:

- Normaalit ja epätavalliset suolistoäänet
- Subklaavinen IV, erilaisten avanteiden ja rintakehän aukot hoitotoimenpiteiden tekemistä varten
- Virtsarakon katetrointi - vaihdettavat genitaalit, joten molemmat sukupuolet on mahdollista simuloida
- Vatsahuuhtelu ja letkuruokinta
- Vesiperäruiskeen anto - neste palautuu realistisesti

Helposti ohjattava

Nursing Kellyä voi halutessaan ohjata langattomalla tabletilla, SimPadilla. Se toimii Wi-Fin avulla ja tarjoaa erinomaisen keinon hallita simulaatiota ja kirjata ylös simulaation aikana tapahtuvia asioita reaaliajassa. SimPadilla voi myös säädellä Nursing Kellyn toimintaa, esim. sydämen rytmejä.

SimPad tarjoaa

  • Langaton simulaation ohjaus
  • Helppo ohjattavuus kosketusnäytöllä
  • Mahdollisuus ohjata simulaatiota manuaali- tai automaattitilassa

Lisätietoa SimPadista >

 SimCenter tekee simulaatiokokemuksestasi helpompaa ja palkitsevampaa kuin koskaan aikaisemmin. SimCenter tarjoaa työkaluja ja palveluita monen tasoisille käyttäjille, joiden avulla jokainen pystyy hyödyntämään koko potentiaalinsa.

Vieraile SimCenterin sivuilla www.mysimcenter.com katsomassa, miten voit hyödyntää sitä Nursing Kellyssä.

HUOM! saadaksesi kaikki Nursing Kellyn ominaisuudet käyttöön sinun on hankittava Nursing Kelly SimPadilla.