Skip to content
Open navigation
Red Simulated Blood
300-00750

Red Simulated Blood

Fecha prevista de envío 12/02/2023

¿Guardar para más adelante?
Inicia sesión para agregar este elemento a tu lista de favoritos.

Descripción general

Bottle contains 4 fluid ounces of blood concentrate to be mixed with water for creating simulated blood.

Comprar como parte de un paquete