Manekin AT Kelly Torso został skonstruowany jako pomoc w nauce zakładania wkłucia centralnego i wykonywania uciśnięć klatki piersiowej oraz – dodatkowo – zabiegów z zakresu postępowania z drogami oddechowymi.

  • Postępowanie z drogami oddechowymi z zastosowaniem rękoczynów i przyrządów mechanicznych
  • Intubacja (przez usta i przez nos)
  • Wprowadzenie przez gardło środkowe i wprowadzenie nosowo-gardłowe
  • Ręcznie generowane tętno szyjne
  • Sprawdzanie prawidłowości położenia metodą osłuchiwania żołądka
  • Rękoczyn Heimlicha
  • Uciśnięcia klatki piersiowej
  • Dekompresja odmy opłucnowej (okolice śródpachowe i śródobojczykowe)
  • Kaniulacja podobojczykowa (prawa strona)