Manekiny RKO

Od czasu wprowadzenia Resusci Anne w 1960 roku, firma Laerdal jest zaangażowana w rozpowszechnianie nauczania RKO zarówno wśród personelu medycznego, jak i osób niezwiązanych z branżą medyczną.

Dzięki Resusci Anne przeszkolono już ponad 500 milionów ludzi w zakresie krytycznych umiejętności ratowania życia, a co najważniejsze dzięki tym szkoleniom uratowano około 2,5 miliona osób.

Ciągły rozwój naszych rozwiązań szkoleniowych RKO pozostaje podstawą naszej misji - pomocy w ratowaniu życia.