Manekiny RKO/AED

Od czasu wprowadzenia na rynek Resusci Anne w 1960 roku, firma Laerdal angażuje się w rozpowszechnianie nauczania RKO zarówno wśród pracowników ochrony zdrowia oraz ogółu społeczeństwa

Nasze portfolio rozwiązań szkoleniowych w zakresie RKO / AED jest obszerne i obejmuje szkolenia z defibrylacji zarówno te symulowane, jak i z użyciem prawdziwych defibrylatorów.