Symulator przypominający wyglądem i działaniem defibrylator Heartstart FR3

Urządzenie AED Trainer 3, posiadające unikalne cechy funkcjonalne automatycznego defibrylatora zewnętrznego Heartstart FR3 firmy Philips, przydaje realizmu szkoleniom ratowników medycznych i ułatwia naukę umiejętnego postępowania w przypadkach zatrzymania akcji serca.

 

Elastyczna konfiguracja

Urządzenie posiada osiem zaprogramowanych scenariuszy, odpowiadających spotykanym w rzeczywistości sytuacjom, opracowanych na podstawie międzynarodowych programów szkolenia ratowniczego. Scenariusze są zgodne z wytycznymi Am. Towarzystwa Kardiologicznego i Europejskiej Rady Rejestracji z 2010 r. Wiele parametrów każdego ze scenariuszy można łatwo skonfigurować, zgodnie z lokalnie obowiązującymi procedurami lub zmianami wprowadzanymi do wytycznych. Za naciśnięciem przycisku można również zmienić podpowiedzi emitowane głosem.

 

Pełna kontrola ze strony instruktora

Instruktor może zmieniać scenariusze, naciskając przyciski na samym urządzeniu lub używając przycisku zdalnego sterowania. W trakcie każdego scenariusza instruktor może wprowadzić przerwy, zmiany lub kolejne
komplikacje, aby przetestować reakcje uczestników na różne sytuacje i wzbogacić w ten sposób ich doświadczenia wyniesione ze szkolenia.