Fantom dolnej części torsu i kończyn noworodka płci żeńskiej, służący do szkolenia personelu medycznego w diagnozowaniu wrodzonego zwichnięcia stawu biodrowego i dysplazji stawu biodrowego.

  • Fantom dolnej części torsu i kończyn noworodka płci żeńskiej
  • Zwichnięte lewe biodro do ćwiczenia w rozpoznawaniu objawu Ortolaniego
  • Luźne prawe biodro do wykonywania manewru Barlowa